Trang chủ / Doanh nghiệp / Tin tức

10 dấu ấn nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2020

Đức Toàn - Thu Nhung 26-01-2021 16:44
Kinhtedothi - Thứ nhất, khẳng định và phát huy tốt vai trò là ngân hàng chủ lực, trụ cột của hệ thống kinh tế, tiên phong thực hiện các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Năm 2020, VietinBank đã dành gần 5.000 tỷ đồng thông qua cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất và giảm, miễn phí, đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. VietinBank đã đưa ra các giải pháp phù hợp với từng khách hàng, nhóm khách hàng để cơ cấu lại hoạt động, giúp khách hàng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động và phục hồi, phát triển. VietinBank đã cho vay mới hơn 400 nghìn tỷ đồng cho hơn 7.000 khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Đồng thời, VietinBank đã hỗ trợ hạ lãi suất với mức hạ lãi suất phổ biến 2% - 2,5%/năm cho gần 7.800 khách hàng với dư nợ được miễn giảm lãi suất gần 280 nghìn tỷ đồng. Đồng thời VietinBank cũng thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn/giảm phí dịch vụ và thực hiện phương án đảm bảo hoạt động liên tục của ngân hàng trong suốt giai đoạn dịch bệnh.
Với vai trò là ngân hàng chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, VietinBank đã chủ động điều hành tín dụng vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, NHNN khuyến khích phát triển với quy mô chiếm 60% tổng danh mục tín dụng. Phân bổ nguồn lực vào các vùng kinh tế trọng điểm với hơn 75% tổng danh mục, đồng hành cùng các vùng và các địa phương để thúc đẩy kinh tế vùng, góp phần tăng trưởng kinh tế cả nước.

 Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ trao ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19
Thứ hai, hoàn thành tốt Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch Kinh doanh Trung hạn giai đoạn 2018 - 2020

Với việc tái cấu trúc toàn diện hoạt động theo hướng nâng cao tiêu chuẩn hoạt động, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh, phương thức kinh doanh, kết quả kinh doanh có sự thay đổi cơ bản về chất, hiệu quả kinh doanh được nâng cao, cơ cấu thu nhập chuyển dịch theo hướng bền vững. Cơ cấu khách hàng chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như khách hàng bán lẻ và SMEs (tỷ trọng dư nợ bình quân của phân khúc bán lẻ và SMEs tăng từ 54% (năm 2019) lên hơn 56% (năm 2020).

Năm 2020, kết quả kinh doanh của VietinBank đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trên cơ sở cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiết giảm chi phí huy động vốn, quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động và tăng cường các nguồn thu ngoài lãi. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2020 đạt 16.450 tỷ đồng, tạo nguồn lực để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột, chủ động đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của nền kinh tế, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới; đồng thời tạo nguồn lực để tăng năng lực tài chính của Ngân hàng, bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai.

VietinBank kiểm soát tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, phù hợp với năng lực vốn, tăng trưởng huy động của ngân hàng và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, chất lượng tài sản được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức khoảng 1%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ước đạt trên 130% (tỷ lệ bao phủ nợ xấu năm 2019: 120%). VietinBank đã hoàn thành rất tốt mục tiêu tại Đề án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng mức vốn tự có của ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN từ đầu năm 2021.

Thứ ba, xây dựng Chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045, Kế hoạch Kinh doanh Trung hạn giai đoạn 2021 - 2023

Năm 2020, VietinBank đã xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045, gắn chiến lược phát triển của VietinBank với chiến lược phát triển của quốc gia, của Ngành Ngân hàng. Chiến lược trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngân hàng với mục tiêu phát triển bền vững sau giai đoạn tái cấu trúc hoạt động. VietinBank xác định quan điểm phát triển là “ngân hàng lớn mạnh của Quốc gia, đóng vai trò trụ cột và chủ lực của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước, phát huy lợi thế tiềm năng của ngân hàng, khai thác tối đa nguồn lực nội tại, gắn tăng trưởng của ngân hàng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập với thế giới. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng hàng đầu khu vực, phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững”, với khát vọng vươn tầm khu vực và thế giới VietinBank xác định tầm nhìn trở thành: “Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, nằm trong Top 20 ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; đến năm 2045 là ngân hàng mạnh và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới”. 5 giá trị cốt lõi được đúc kết từ thực tiễn quá trình hoạt động bao gồm “ Khách hàng là trung tâm”; “Đổi mới sáng tạo”, “Chính trực”, “Tôn trọng” và “Trách nhiệm” đại diện cho các giá trị Văn hóa Doanh nghiệp của VietinBank.

Mục tiêu chiến lược đặt ra với những yêu cầu phát triển bứt phá, các định hướng chiến lược dài hạn đã được phân bổ thành các kế hoạch kinh doanh trung hạn, cùng với việc xác định các mục tiêu ưu tiên của ngân hàng trong từng giai đoạn; khắc phục các điểm nghẽn trong mô hình kinh doanh hiện hữu; xác định các động lực cho sự phát triển bền vững. Xác định yếu tố then chốt để tạo động lực cho sự phát triển của VietinBank là công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.

 Ban Lãnh đạo VietinBank tham dự Buổi họp thông qua định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Kinh doanh Trung hạn 2021 - 2023
Thứ tư, đẩy mạnh chiến lược khách hàng là trung tâm, đẩy mạnh thay đổi phương thức cạnh tranh theo hướng chú trọng phát triển giải pháp ngân hàng, tài chính hiện đại, toàn diện, tổng thể cho khách hàng, cung ứng theo chuỗi liên kết

VietinBank thay đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đơn lẻ sang phát triển và ứng dụng giải pháp ngân hàng tài chính hiện đại, tổng thể, toàn diện cho khách hàng, nhóm khách hàng; cung ứng theo chuỗi liên kết phục vụ đồng bộ hệ sinh thái khách hàng. Thay đổi trong phương thức kinh doanh theo hướng cung cấp giải pháp tài chính ngân hàng phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc/nhóm khách hàng, ứng dụng số hóa mạnh mẽ trong phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại như Blockchain, AI trong phát triển và cung ứng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực tư vấn, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng, giảm thời gian, chi phí giao dịch cho cả khách hàng và ngân hàng, góp phần đa dạng hóa cơ cấu khách hàng, cơ cấu doanh thu.

Với chiến lược chủ động và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các đối tác lớn cùng xây dựng hệ sinh thái đa dạng, toàn diện cung cấp giá trị vượt trội phục vụ nhu cầu doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Trong năm 2020, VietinBank đã ký kết thành công hợp đồng hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm với Manulife Việt Nam, thỏa thuận hợp tác chiến lược với Grab - ứng dụng đa dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á cùng nhiều đối tác lớn khác là những bước đi quan trọng, góp phần mở rộng và hoàn thiện các DV mà VietinBank đang cung cấp trên thị trường, mang tới các sản phẩm, dịch vụ toàn diện tới khách hàng, người dân Việt Nam. 

 VietinBank đã ký kết thành công hợp đồng hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm với Manulife Việt Nam
Ngay từ đầu năm, khi diễn biến dịch bệnh phức tạp, VietinBank đã liên tục nâng cấp và hoàn thiện, gia tăng tiện ích và tăng cường các giải pháp ngân hàng trên kênh điện tử để cung cấp một cách nhanh chóng, thuận tiện, đa tiện ích và bảo đảm an toàn, bảo mật cho các khách hàng, tăng mức độ tiếp cận và bao phủ về dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân. Ngoài ra, VietinBank là ngân hàng tiên phong cải cách mạnh các quy trình, thủ tục, hồ sơ trên cơ sở chuyển đổi số mạnh mẽ; cung cấp các giải pháp thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia với mục tiêu cung cấp đa dạng các dịch vụ công không dùng tiền mặt cho người dân, giảm thời gian và chi phí và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng.

  VietinBank là ngân hàng thương mại tiên phong phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Thứ năm, VietinBank không ngừng nỗ lực để cải thiện nâng cao năng lực hướng tới các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị ngân hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, quản trị rủi ro hiệu quả

Việc VietinBank chính thức áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 và đáp ứng hàng loạt các chuẩn mực Basel II từ năm 2021 tạo thế và lực mới để VietinBank tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, cải thiện chất lượng tài sản về chất, tăng khả năng sinh lời gắn liền với quản trị rủi ro. Đây cũng là tiền đề để VietinBank tiệm cận với các thông lệ tốt của thế giới, tăng sức cạnh tranh bền vững trong quá trình hội nhập với thị trường quốc tế và tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của VietinBank trong việc xây dựng một hệ thống ngân hàng Việt Nam lành mạnh, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế Quốc gia bền vững.

Năm 2020, VietinBank đã triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thông tư 01 của NHNN, bảo đảm thực chất, đúng quy định, đúng đối tượng. Công tác thu hồi nợ đã có kết quả tích cực và tiếp tục đẩy mạnh. VietinBank đã mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020) thay vì 5 năm theo dự kiến. Việc mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC trước hạn có ý nghĩa quan trọng với VietinBank trong công tác xử lý nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng an toàn, hiệu quả, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Công tác quản trị rủi ro, giám sát hoạt động không ngừng tăng cường, đảm bảo nhận diện tất cả các rủi ro trọng yếu, nhận diện sớm rủi ro và ngăn ngừa nợ xấu phát sinh. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác phòng, chống gian lận bên trong và bên ngoài, đẩy mạnh quản lý an toàn và bảo mật thông tin. Hoàn thiện mô hình tổ chức theo 3 tuyến phòng vệ phù hợp với quy định của Thông tư 13 và thông lệ quốc tế; kiện toàn hệ thống văn bản chính sách theo quy định của pháp luật, NHNN.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường sự phối hợp xuyên suốt giữa mô hình tổ chức và công tác mạng lưới, bố trí nhân sự, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi của người lao động; triển khai kịp thời các chính sách nhằm bảo vệ nguồn lực, đảm bảo hiệu quả hoạt động trong điều kiện COVID-19 nhiều biến động phức tạp

Tiếp tục thực hiện quyết liệt đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới, rà soát đánh giá toàn diện hoạt động mạng lưới của các phòng giao dịch trên toàn hệ thống góp phần tăng mức độ bao phủ và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng của doanh nghiệp và người dân. Trong đó, quan tâm đến các địa bàn, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa của đất nước theo định hướng Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia, góp phần thực hiện chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện chiến lược nhân sự và kế hoạch nhân sự trung hạn, các nhóm giải pháp về nhân sự được tiếp tục triển khai mạnh mẽ. VietinBank chú trọng tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động trong nhận diện và đào tạo đội ngũ cán bộ nhân tài. Văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được triển khai mạnh mẽ thông qua triển khai Chương trình “6 hóa”, Hội thi Năng lực VietinBank trên toàn hệ thống. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh, VietinBank đẩy nhanh ứng dụng số hóa trong triển khai công việc, nhanh chóng xây dựng và áp dụng rộng rãi các phương án làm việc linh hoạt từ xa, tăng cường các chương trình đào tạo trực tuyến. Có chế độ tiền lương, phúc lợi và đãi ngộ phù hợp để người lao động yên tâm công tác, sẵn sàng làm việc nhằm bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và phục vụ các giao dịch cho khách hàng trong các giai đoạn cao điểm của dịch bệnh phải cách ly xã hội.

 VietinBank chú trọng tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Thứ bảy, VietinBank là ngân hàng tiên phong, tiêu biểu trong việc đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kinh doanh và quản trị

VietinBank tiếp tục phát triển mạnh các giải pháp ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật phù hợp với xu hướng phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, VietinBank đã thực hiện phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng mà khách hàng không cần phải trực tiếp đến giao dịch tại ngân hàng. Ứng dụng rộng rãi CNTT trong phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp các giải pháp ưu việt, đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của khách hàng từ quản lý tài khoản, chuyển tiền, thanh toán với hệ sinh thái đa dạng tới các sản phẩm đầu tư, bảo hiểm và giao dịch ngoại tệ.

VietinBank đã thí điểm triển khai thành công Hệ thống “Smart Digital Branch - Chi nhánh số hoá thông minh” giúp nhận diện, phân luồng khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ, góp phần tăng năng suất lao động. Đây là bước đi đột phá của Dự án ứng dụng Công nghệ sinh trắc học vào hoạt động kinh doanh NH và là tiền đề để VietinBank phát triển mở rộng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại ứng dụng Công nghệ sinh trắc học. Ngoài ra, VietinBank đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản trị điều hành, phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo, học máy trong phân tích và xử lý dữ liệu, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, giúp nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian giao dịch và cải thiện sự hài lòng của khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

 VietinBank tiếp tục phát triển mạnh các giải pháp ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại
Thứ tám, quản trị tài chính, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính bài bản, hiệu quả, năng suất lao động được nâng cao

Hoạt động quản trị tài chính không ngừng được nâng cao, VietinBank đã áp dụng đồng loạt nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị chi phí bao gồm tăng cường vai trò quản lý và trách nhiệm của các đơn vị quản lý chi phí theo trục dọc; kế hoạch chi phí gắn kết trực tiếp và chặt chẽ với kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh; phân loại, phân nhóm chi phí để có biện pháp quản trị khoa học và phù hợp với hoạt động ngân hàng từ đó kiểm soát hiệu quả. Tinh giản thủ tục, hồ sơ và tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển các hệ thống tự động hóa trong công tác quản trị tài chính nhằm tự động hóa tác nghiệp, giảm bớt thao tác thủ công, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro. Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động được kiểm soát ở mức khoảng 35%, mức thấp so với thị trường.

Thứ chín, được các tổ chức uy tín vinh danh và trao tặng nhiều giải thưởng cao quý giúp nâng cao hình ảnh và thương hiệu của VietinBank trong nước và quốc tế

Năm 2020, VietinBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất 2 lần liên tiếp vào Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới (Brand Finance), 9 lần liên tiếp nằm trong Top 2000 Forbes Global, đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp, 15 năm Thương hiệu mạnh Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững, Top 10 Thương hiệu Việt Nam giá trị nhất, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, Top 10 Sao Khuê, Ngân hàng cung cấp DV ngoại hối tốt nhất Việt Nam, Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

 VietinBank được vinh danh Thương hiệu Quốc gia lần thứ 6 liên tiếp
Thứ mười, VietinBank tiếp tục đóng góp tích cực và đi đầu trong công tác an sinh xã hội, thực thi hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Về công tác xóa đói, giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân tại các địa phương điều kiện kinh tế khó khăn và tham gia các chương trình an sinh xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong năm 2020, VietinBank đã dành kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các địa phương chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh. Bên cạnh đó, các công tác đoàn thể cũng luôn được chú trọng, hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh.

Năm 2020, VietinBank đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là Đại hội điểm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Thành công của Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng trên tất cả các mặt hoạt động, giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng bộ cũng như toàn hệ thống VietinBank tiếp tục vững bước phát triển.

 
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025
TAG: Vietinbank
 
Tin khác
Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng 3 khu công nghiệp
Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng 3 khu công nghiệp
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 3 khu công nghiệp.
Lễ giao nhận lô Condensate đầu tiên theo Hợp đồng BCC giữa PV Gas và PVOIL
Lễ giao nhận lô Condensate đầu tiên theo Hợp đồng BCC giữa PV Gas và PVOIL
Kinhtedothi - Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã diễn ra Lễ giao nhận lô hàng Condensate đầu tiên theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL).
EVNHANOI quyết tâm hoàn thành công tác đầu tư xây dựng năm 2021
EVNHANOI quyết tâm hoàn thành công tác đầu tư xây dựng năm 2021
Kinhtedothi - Năm 2020, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã thực hiện giá trị khối lượng đầu tư xây dựng đạt 100,5% giá trị kế hoạch khối lượng EVN giao, tăng 108,4% so với thực hiện năm 2019. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đây được coi là sự nỗ lực cố gắng, chủ động sáng tạo và quyết tâm của EVNHANOI trong việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô trong năm 2020.
PV GAS tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 và diễn biến của giá dầu năm 2021
PV GAS tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 và diễn biến của giá dầu năm 2021
Kinhtedothi - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc cập nhật, hoàn thiện và đẩy mạnh các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid -19 và diễn biến của giá dầu thô năm 2021, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành cập nhật/điều chỉnh và đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng phó trong tình hình mới.
[Video] Tận mắt khám phá môi trường làm việc lý tưởng bậc nhất Việt Nam hiện nay
[Video] Tận mắt khám phá môi trường làm việc lý tưởng bậc nhất Việt Nam hiện nay
Kinhtedothi - Bên trong môi trường làm việc được nhân sự định nghĩa là "nơi vui sống và làm việc" tại Việt Nam có gì khác biệt.
Tập đoàn Masan hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân Hải Dương
Tập đoàn Masan hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân Hải Dương
Kinhtedothi - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều mặt hàng nông sản an toàn của tỉnh Hải Dương gặp khó trong việc tiêu thụ. Trước bối cảnh trên, Tập đoàn Masan đã chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân nơi đây.
 Tổng Công ty Khoáng sản ra quân hưởng ứng Tết trồng cây
Tổng Công ty Khoáng sản ra quân hưởng ứng Tết trồng cây
Kinhtedothi - Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, ngày 19/2/2021 (Mồng 8 Tết Tân Sửu), tại mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cao công suất nhà máy Luyện đồng Lào Cai, Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) đã phát động và ra Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021…
ATM Lucky Việt Nam: Nhìn lại chặng đường 365 ngày chinh phục thị trường nội địa
ATM Lucky Việt Nam: Nhìn lại chặng đường 365 ngày chinh phục thị trường nội địa
Kinhtedothi - Ứng dụng mua sắm trực tuyến ATM Lucky đã ra mắt tại Việt Nam được tròn 1 năm, sau thời gian hoạt động, đến nay ứng dụng này đã đạt lượng tải tăng kỷ lục và nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng đối tác.
  Đảng bộ Tổng công ty Khoảng sản TKV: Đoàn kết, tự hào vững bước
Đảng bộ Tổng công ty Khoảng sản TKV: Đoàn kết, tự hào vững bước
Kinhtedothi - Năm 2020 Đảng ủy TCT Khoáng sản đã quan tâm thường xuyên, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của đảng bộ và một số tổ chức đảng; chú trọng và sâu sát các công tác tư tưởng, kiểm tra giám sát và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, vai trò và năng lực lãnh đạo của đảng bộ ngày càng được nâng cao.
PVGAS LPG tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
PVGAS LPG tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Kinhtedothi - Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PVGAS LPG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 tại tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đảng bộ PV GAS đón nhận các đảng viên mới đầu năm 2021
Đảng bộ PV GAS đón nhận các đảng viên mới đầu năm 2021
Kinhtedothi - Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), trong tháng 2/2021, các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ PV GAS đã tổ chức kết nạp các đảng viên mới. Thực hiện yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch bệnh, các buổi lễ kết nạp đều đảm bảo các quy định an toàn được đề ra.