11-04-2017 18:18

Áp lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Theo người phát ngôn của Bộ KH&CN, cách mạng công nghiệp 4.0 hội tụ nhiều công nghệ trong đó cốt lõi là công nghệ thông tin...