Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Theo TTXVN/Vietnam+ 17-01-2020 23:16
Ngày 17/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã cơ bản hoàn thành các mặt công tác, bảo đảm chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số vấn đề hệ trọng, rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với công tác tuyên giáo. Ban tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, lý luận chính trị ở các cấp; chủ động ban hành các hướng dẫn, đề cương tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn, những nội dung có tác động sâu sắc đến công tác tư tưởng;

Tham mưu, chỉ đạo triển khai đôn đốc các hoạt động, diễn biến liên quan lĩnh vực báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ, thông tin đối ngoại; chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt tình hình thực tiễn, tham mưu, đề xuất đối với các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường và các vấn đề xã hội khác...

Các ý kiến thảo luận cũng phân tích các nguyên nhân dẫn đến tiến độ, chất lượng tham mưu một số văn bản chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp với một số địa phương, bộ, ban, ngành chưa thật sự chặt chẽ; công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các lĩnh vực của công tác tuyên giáo còn hạn chế...

Tại hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị trong Ban đã chia sẻ những nét đổi mới của công tác chuyên môn, nêu lên những "điểm nghẽn", vướng mắc trong công tác, từ đó, đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức công tác tuyên giáo.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Nguyễn Minh Nhựt cho rằng không chỉ dừng lại ở việc tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kết luận của các cấp có thẩm quyền, mà cần bám sát các cơ quan có liên quan, bám sát các hội, giới văn nghệ sỹ để triển thực hiện văn bản với một tinh thần quyết liệt, chân thành và đồng cảm như người trong cuộc.

Chia sẻ kinh nghiệm để làm việc hiệu quả, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, với mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ban, bên cạnh tinh thần trách nhiệm, cần có nhiệt huyết, đam mê công việc, không ngại khó khăn.

Muốn làm việc tốt, làm việc có kết quả, chắc chắn phải có động lực, mà động lực lớn nhất chính là động lực bên trong mỗi cá nhân. Song song với đó, các cán bộ trong Vụ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, làm việc khoa học, có kế hoạch. Lãnh đạo đơn vị phải có sự đánh giá khách quan, công tâm kết quả công việc của mỗi cán bộ và chuyên viên. Đây cũng chính là động lực làm việc cho tất cả cán bộ, chuyên viên của Vụ trong thời gian qua.

Các đại biểu đã thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2020, trong đó tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo; chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.

Trong năm, Ban thực hiện tốt việc hướng dẫn, tham mưu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, y tế, dân số, an sinh xã hội; chủ động triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc...

Quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo hơn trong thực thi nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, năm 2019, toàn Ban đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đạt kết quả tương đối tốt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

"Không chỉ là số lượng mà quan trọng là tiến độ và chất lượng nhiều việc trong năm qua đã được nâng lên. Nhiều hạn chế được chỉ ra khi tổng kết năm 2018 đã được khắc phục. Các đề án trong năm 2019 không bị nợ đọng; một số Đề án có chất lượng tốt, được đánh giá cao, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cơ sở để ban hành chủ trương mới như Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW.

Chất lượng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, báo cáo có tiến bộ, không còn sai sót căn bản như sai về bố cục, từ ngữ dùng không chuẩn. Các văn bản góp ý, thẩm định đã được nâng lên, sắc nét hơn; nhiều ý kiến thẩm định của Ban Tuyên giáo đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành đánh giá cao" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm phải khắc phục như chất lượng một số văn bản thẩm định, đề án, tài liệu, báo cáo, hướng dẫn... còn hạn chế và không đồng đều ở các vụ, đơn vị; cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những bất cập trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế năm 2020, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các vụ, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt hơn, đổi mới, sáng tạo hơn. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng trong tham mưu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; đổi mới việc xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đề án Ban được ủy quyền. Trong quá trình triển khai xây dựng đề án cũng như kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc khảo sát tại các địa phương cần có kế hoạch cụ thể.

Trưởng Ban đề nghị các vụ, đơn vị tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng góp ý báo cáo chính trị của các đảng bộ trực thuộc Trung ương khi được xin ý kiến; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, cổ vũ thúc đẩy toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2020; phòng, ngừa tình trạng mải lo đại hội mà bê trễ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các vụ, đơn vị trong Ban với các cơ quan bên ngoài để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Cờ thi đua tặng 5 vụ, đơn vị vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019. Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen 10 vụ, đơn vị có những thành tích tiêu biểu trong công tác công đoàn năm 2019.

TAG: Ban Tuyền giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2020 kinh tế xã hội báo chí
 
Tin khác
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: VNPT Hà Nội phải tổ chức Đại hội Đảng xong trong đầu tháng 7/2020
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: VNPT Hà Nội phải tổ chức Đại hội Đảng xong trong đầu tháng 7/2020
Kinhtedothi - Đảng uỷ VNPT Hà Nội cần tập huấn cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và nếu khó khăn thì cần mời các cơ quan chuyên môn để hướng dẫn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, cần tổ chức sớm hơn Đại hội của Đảng uỷ VNPT Hà Nội, chậm nhất đầu tháng 7/2020 phải hoàn thành.
Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN
Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN
Trong 2 ngày 24 - 25/2 tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2020 đã chủ trì tổ chức Hội nghị các Quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOCA).
Chữa bệnh hình thức trong kê khai tài sản
Chữa bệnh hình thức trong kê khai tài sản
Kinhtedothi - Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thời gian qua vẫn còn mang nặng tính hình thức. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thanh tra Chính phủ vừa công bố để lấy ý kiến được đánh giá sẽ kiểm soát, siết chặt việc kê khai tài sản để phòng, chống tham nhũng.
Sáng rõ tư tưởng về xây dựng Đảng
Sáng rõ tư tưởng về xây dựng Đảng
Kinhtedothi - Theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử Đảng, việc chọn chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiện trong năm 2020, năm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi công tác xây dựng Đảng đang có rất nhiều việc phải làm.
Từ bài học tàu Diamond Princess, người dân nên tránh tụ tập đông người tại quán bar, karaoke
Từ bài học tàu Diamond Princess, người dân nên tránh tụ tập đông người tại quán bar, karaoke
Kinhtedothi - Từ bài học tàu Diamond Princess khi đã có trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng vẫn tổ chức tiệc tùng và hát karaoke, Chủ tịch UBND TP khuyến cáo hạn chế tụ hoạt động quán bar, cơ sở karaoke, tụ tập đông người để tránh lây nhiễm dịch bệnh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng dịch Daegu, Hàn Quốc
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng dịch Daegu, Hàn Quốc
Kinhtedothi – Các trường hợp có tiền sử đi về từ Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsan (vùng dịch tại Hàn Quốc) đang được các cơ quan chức năng của TP kiểm soát chặt chẽ.
Bộ Công an đề xuất bỏ hộ khẩu bằng giấy
Bộ Công an đề xuất bỏ hộ khẩu bằng giấy
Theo dự thảo luật Cư trú sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bỏ quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng mã số định danh cá nhân.
TP Hồ Chí Minh: Tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản
TP Hồ Chí Minh: Tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản
Kinhtedothi - Ngày 22/2, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội nghị gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo chính quyền TP với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản”. Đã có nhiều giải pháp đột phá để giải quyết các nhóm vấn đề khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
Việt Nam tham dự Hội nghị giải trừ quân bị năm 2020 tại Geneva
Việt Nam tham dự Hội nghị giải trừ quân bị năm 2020 tại Geneva
Việt Nam cam kết nỗ lực cùng các thành viên Liên hợp quốc thúc đẩy hòa bình bền vững, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa ASEAN và Hội nghị Giải trừ Quân bị.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Tổ chức Đại hội Đảng, tập trung chỉ đạo những đơn vị nhiều khó khăn
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Tổ chức Đại hội Đảng, tập trung chỉ đạo những đơn vị nhiều khó khăn
Kinhtedothi - 'Quận Hai Bà Trưng còn đứng trước nhiều thách thức nhất là về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; trong thời gian tổ chức Đai hội Đảng các cấp càng đòi hỏi tăng cường nắm bắt tình hình, dư luận cán bộ, đảng viên, Nhân dân; càng thời gian cuối càng cần tập trung chỉ đạo cho những đơn vị có nhiều khó khăn...' - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh.
Hà Nội: Tiếp tục chủ động, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19
Hà Nội: Tiếp tục chủ động, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19
Kintedothi - Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 của TP Hà Nội đã giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ UBND TP Ngô Văn Quý.