Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Bảo đảm tiến độ, thành công Đại hội Đảng các cấp tại Thanh Xuân

Hồng Thái 26-04-2020 10:11
Kinhtedothi - Thời gian qua, cùng với việc tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp đã được Quận ủy Thanh Xuân (Hà Nội) tiến hành khẩn trương, tích cực.

Quận đã chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự, nắm chắc tình hình, tập trung thực hiện để bảo đảm sự thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kinh nghiệm từ Đại hội điểm cấp cơ sở

Đến nay, Đảng bộ quận Thanh Xuân có 368/400 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội; 4/53 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức Đại hội thành công. Do tình hình dịch bệnh, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân thống nhất, một số chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy có dưới 20 đảng viên được tổ chức Đại hội từ tuần tới. Quận ủy Thanh Xuân phấn đấu đến ngày 30/6, toàn bộ 53 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ đề ra. 

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc nhiệm kỳ 2020-2025

Trước đó, ghi nhận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) - Đại hội điểm cấp cơ sở khối phường của Đảng bộ quận Thanh Xuân cho thấy, đó là công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ các tiểu ban, trong từng khâu tổ chức. Đối với các tổ chức Đảng, việc được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm là vinh dự lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm rất cao. Bên cạnh làm tốt công tác phát triển đảng, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc cũng lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 5 năm liền tổng thu ngân sách của phường đều đạt và vượt; phát triển hạ tầng được chú trọng; công tác phát triển văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nâng cao đời sống Nhân dân, tăng nguồn thu ngân sách. Đặc biệt, Đại hội xác định rõ hai hướng đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị phường tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng đó, tập trung các giải pháp, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo hướng đồng bộ, trật tự, văn minh.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XI; cùng đó, thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 làm kim chỉ nam phát triển địa phương hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, sau khi tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc, một số vấn đề đã được Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân lưu ý, rút kinh nghiệm để việc tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ tiếp theo thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Cụ thể, một số nội dung trong báo cáo kiểm điểm của cấp ủy còn trùng lắp với nội dung của báo cáo chính trị, nội dung chưa đi sâu phân tích làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cấp ủy viên. 

 Đại hội Đảng bộ Quân sự quận Thanh Xuân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, điều hành của Đoàn chủ tịch cần kiểm duyệt kỹ hơn các bài tham luận, nội dung không nêu nhiều thành tích của đơn vị mà tập trung thảo luận vào những việc mới, việc khó và có tính đột phá. Tuy nhiên, về cơ bản, Đại hội điểm đã được tổ chức thành công tốt đẹp, để lại nhiều kinh nghiệm khi tổ chức Đại hội cấp cơ sở tại các đảng bộ còn lại.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho hay, qua chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm, có thể khẳng định rằng, một Đại hội được coi là thành công phải đáp ứng 5 tiêu chí: Đúng tiến độ; dự thảo văn kiện chất lượng, bao gồm cả đánh giá kết quả ưu điểm, hạn chế nhiệm kỳ đã qua và xây dựng được những yêu cầu nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới; bầu đúng, bầu đủ nhân sự cấp ủy; bầu đúng, bầu đủ đại biểu đi dự Đại hội Đảng các cấp; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Đảng, trong Nhân dân.  

Chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các khâu

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiến hành Đại hội, hiện các tiểu ban của Quận ủy Thanh Xuân cũng đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Quận ủy Thanh Xuân đã sớm thành lập các tiểu ban: Văn kiện, tổ chức, phục vụ Đại hội và các tổ công tác chỉ đạo, theo dõi Đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động tổng kết các chương trình, đề án công tác toàn khóa, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ quận; làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân liên quan đến Đại hội. 

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND quận Thanh Xuân

Về dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ quận và Báo cáo Kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng và trình Ban Thường vụ Quận ủy dự thảo đề cương khái quát; phân công các thành viên tổng hợp các tài liệu phục vụ công tác biên soạn, biên tập. Đến nay đã xong Dự thảo (lần 5) và gửi đến tất cả các cơ sở đảng để xin ý kiến đóng góp. Ban Thường vụ Quận ủy đã thống nhất tổ chức 7 hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ quận.

Đồng thời, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đến nay, đã tổ chức xong 5 hội nghị để xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị. Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ quận đóng góp ý kiến (lần 1), hiện đang tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện trình Ban Chấp hành (lần 2). Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện xây dựng Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI.  

Về công tác nhân sự, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Quận ủy Thanh Xuân xác định, các cấp ủy Đảng phải làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. 

 Xây mới trường Mầm non Sao Sáng - Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiểu ban nhân sự Đại hội đang tập trung rà soát danh sách nhân sự đã được phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, lập danh sách các Quận ủy viên đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ tới, phục vụ công tác xây dựng phương hướng, Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng, đáp ứng được tiêu chuẩn cấp ủy, độ tuổi, số dư và tỷ lệ nữ trong cấp ủy theo quy định. Thời gian qua, quận đã điều động, luân chuyển, kiện toàn cán bộ chủ chốt tại một số phường, phòng ban, đơn vị để chuẩn bị trước một bước cho công tác nhân sự Đại hội.

Ngoài ra, định kỳ, Thường trực Quận ủy đã bố trí lịch nghe Tổ công tác chỉ đạo của quận và Ban Tổ chức Quận ủy tổng hợp, báo cáo phản ánh tình hình Đại hội của các đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết - Chỉ thị 15 của Quận ủy phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân với phương châm khẩn trương, kịp thời và dứt điểm, không để tồn đọng, phát sinh phức tạp.

“Với truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân toàn quận, quận Thanh Xuân tin tưởng sẽ triển khai toàn diện các nhiệm vụ năm 2020, trong đó đặt mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025” - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu khẳng định.

Đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy chưa nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại về công tác chuẩn bị Đại hội và liên quan đến cán bộ trong quy hoạch thuộc quận và cơ sở. Quận ủy Thanh Xuân cũng đặc biệt quan tâm đối với các chi bộ tổ dân phố sau kiện toàn, sắp xếp; phân loại ra những Đảng bộ nào còn vấn đề phải quan tâm, nhất là về tình hình tư tưởng, nhân sự để chủ động có giải pháp giải quyết.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu

 

TAG: Hà Nội quận Thanh Xuân Đại hội đảng
 
Tin khác
Làng Rồng thương nhớ khôn nguôi
Làng Rồng thương nhớ khôn nguôi
Đến Nhà văn hóa thôn - nơi nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dùng lương hưu xây tặng, mấy hôm nay, người dân Làng Rồng (thuộc tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) bước thật nhẹ. Mọi người ai cũng đau buồn vì người mà họ kính trọng, yêu thương như ruột thịt vừa đi xa, vào cõi vĩnh hằng.
189 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV
189 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV
Kinhtedothi - Chiều 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 189 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.488 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kinhtedothi-Tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra hôm nay (12/8), trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hà Nội: Ca nghi mắc COVID -19 mới, không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng
Hà Nội: Ca nghi mắc COVID -19 mới, không có mối liên hệ với vùng dịch Đà Nẵng
Kinhtedothi - Ngày 12/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và 15 địa phương về tình hình và các biện pháp mới phòng chống dịch COVID-19.
Quy định phân loại rác thải từ nguồn từng hộ gia đình để tạo nếp
Quy định phân loại rác thải từ nguồn từng hộ gia đình để tạo nếp
Kinhtedothi – Ngày 12/8, tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Một trong những nội dung được nhiều ý kiến quan tâm là quản lý chất thải rắn sinh hoạt.
Tuổi trẻ Thủ đô tìm hiểu về năm chủ tịch ASEAN 2020
Tuổi trẻ Thủ đô tìm hiểu về năm chủ tịch ASEAN 2020
Kinhtedothi – Ngày 12/8, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về năm chủ tịch ASEAN 2020 trong đoàn viên, học sinh, sinh viên Thủ đô.
Hà Nội mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố và các địa phương của Campuchia
Hà Nội mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố và các địa phương của Campuchia
Kinhtedothi - Sáng 12/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth tới chào xã giao.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phải thực sự là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với Thành phố
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phải thực sự là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với Thành phố
Kinhtedothi-“Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và Thành phố, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ, HĐND, UBND TP và các cấp có thẩm quyền liên quan để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực" - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra sáng nay (12/8).
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III: Góp phần quan trọng phát triển kinh tế Thủ đô
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III: Góp phần quan trọng phát triển kinh tế Thủ đô
Kinhtedothi-Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, với tổng doanh thu đạt 1.467.830 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 64.035 tỷ đồng, lợi nhuận 21.276 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động trên 8,7 triệu đồng/người/tháng; góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô, tạo cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn...
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Sáng mãi niềm tin cộng sản
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Sáng mãi niềm tin cộng sản
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng trích đăng nội dung bài viết trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 24/2/1994 của nhà báo Hồ Quang Lợi về chuyến đi của đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Khả Phiêu, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, dẫn đầu dự Đại hội Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Italia tái lập cách đây 26 năm.
Thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác cán bộ của TP Hà Nội
Thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác cán bộ của TP Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 11/8, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi Công văn thông tin về công tác cán bộ của TP Hà Nội.