1514179678

Bão Tembin đang di chuyển với cường độ tương tự bão Linda

Dự báo, tối và đêm nay, bão sẽ vào bờ biển từ Tiền Giang đến đất mũi Cà Mau với sức gió 100km/h.