M&A - nguồn vốn phái sinh quan trọng cho thị trường bất động sản

M&A - nguồn vốn phái sinh quan trọng cho thị trường bất động sản

Kinhtedothi - Trước tình trạng nguồn vốn trung dài hạn dùng cho vay ngắn hạn tại các ngân hàng bị thu hẹp, buộc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) phải tìm nguồn vốn mới để tái đầu tư sản xuất, trong đó M&A được xem là nguồn vốn phái sinh quan trọng của thị trường.
Thị trường bất động sản thiếu nguồn vốn trung và dài hạn
[Infographic] Từ 30/11, phải huy động được vốn từ ngân hàng mới được đấu giá đất tại Hà Nội
 Thị trường Bất động sản 2021: Dòng tiền đổ vào phân khúc nào?