Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình 04

Kinhtedothi - Sáng 7/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc; Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng BCĐ Chương trình 04 Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Phó Trưởng BCĐ Chương trình 04 Ngô Văn Quý, cùng các thành viên trong BCĐ.

Nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Chương trình 04 bao trùm rất nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, y tế, giáo dục, lao động thương binh xã hội… Chính vì vậy, hiệu quả của việc thực hiện Chương trình 04 ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển chung của Thủ đô cũng như cuộc sống an sinh của người dân. Thành ủy Hà Nội rất quan tâm đến kết quả triển khai thực hiện Chương trình này.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt BCĐ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã trình bày báo cáo kết quả đạt được năm 2017 của việc triển khai Chương trình 04 và triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX), đề ra kế hoạch thực hiện trong năm 2018. Theo đánh giá của BCĐ Chương trình 04, năm 2017, BCĐ đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình, đã tổ chức 4 cuộc giao ban nhằm đánh giá kết quả đạt được, kiểm điểm tiến độ các 18 đề án, 24 dự án, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Trong lĩnh vực Văn hóa thể thao, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được tổ chức, hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, hoàn thiện xây dựng đề án thiết chế văn hóa trên địa bàn TP trình xem xét phê duyệt. Các chỉ tiêu về văn hóa đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra. Công tác quản lý di tích được tăng cường…

Trong lĩnh vực thể thao, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao. Lĩnh vực giáo dục, Hà Nội không chỉ dẫn đầu về thành tích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, còn triển khai tích cực chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia, đưa giáo dục an toàn giao thông vào trường học. Trong lĩnh vực ý tế đã hoàn thành một số dự án khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Điểm nhấn của lĩnh vực an sinh xã hội là địa phương đầu tiên hoàn thành xây dựng sửa chữa cho người có công, công tác giảm nghèo hoàn thành theo kế hoạch.

Đặc biệt, trong năm 2017 đã ban hành được 2 bộ quy tắc ứng xử (QTƯX) dành cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan thuộc TP Hà Nội và QTƯX nơi công cộng trên địa bàn TP. Sau khi ban hành, bộ QTƯX đã được triển khai tích cực trong các cấp, các ngành, được Nhân dân hưởng ứng, bước đầu tạo những chuyển biến tích cực về văn hóa công sở và văn hóa ứng xử trong các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như công tác quản lý thiết chế văn hóa chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Công tác dạy nghề lao động nông thôn chậm được triển khai do mới có định mức chi cho các nghề. Tuyển sinh dạy nghề rất khó khăn, đặc biệt là tuyển sinh trình độ trung cấp và cao đẳng.

Công tác phân luồng học sinh sau THCS vào học giáo dục nghề nghiệp còn thiếu các chính sách, cơ chế, thiếu sự phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở T.Ư và địa phương để khuyến khích người học tốt nghiệp THCS vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Vì thế, kết quả tuyển sinh, phân luồng, hướng nghiệp còn rất hạn chế. Thành ủy, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo tới các cơ quan thuộc TP, yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện QTƯX nhưng kết quả đạt được vẫn chưa rõ rệt...

Nhiều mục tiêu, dự án cần hoàn thiện

Sau 4 cuộc họp của các thành viên BCĐ Chương trình 04, tập trung bàn sâu các giải pháp để khắc phục những hạn chế, BCĐ đã đưa ra kế hoạch triển khai thực Chương trình 04 nói chung và 2 bộ QTƯX nói riêng. Cụ thể: Hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu: Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; Tỷ lệ làng, thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng Văn hóa; Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; Rà soát thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu của Thủ đô: Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Cổ Loa, triển khai thực hiện trưng bày Bảo tàng Hà Nội theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham mưu UBND TP phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống mạng lưới trường học trên địa bàn TP. Rà soát nhu cầu đầu xây dựng trường học để thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình và Kế hoạch; Triển khai giải pháp xây dựng các chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, gắn với phát triển kinh tế tri thức...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu ý kiến.

Riêng đối với việc triển khai thực hiện 2 bộ QTƯX, BCĐ đã đưa ra từng đầu việc cụ thể: Niêm yết bộ QT ở nơi dễ nhìn dễ thấy, trình bày bộ QT trên 1 mặt giấy phát cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lồng ghép phổ biến nội dung quy tắc ở các chương trình ngoại khóa của các cấp học phổ thông...

Quy trách nhiệm người đứng đầu

Tại cuộc họp, phần lớn ý kiến của các đại diện lãnh đạo các sở, ngành cho rằng, phải chỉ ra được những biện pháp cụ thể căn cơ để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của Chương trình không chỉ trong năm 2018 mà cả đến năm 2020.

Nhiều đại biểu đánh giá, 2 bộ QTƯX được ban hành, triển khai quyết liệt nhưng chưa đi vào đời sống người dân. Chính vì vậy, các đại biểu đề xuất ra các phương án triển khai cụ thể trong năm 2018 như: Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Quận ủy Tây Hồ cho rằng nên quy trách nhiệm người đứng đầu. Ông Nguyễn Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ - đơn vị được giao soạn thảo dự thảo chế tài xử đã soạn thảo 104 tình huống ứng xử vi phạm thì tương ứng có 7 hình thức từ nhắc nhở, phê bình đến cho thôi việc.

Một trong những vấn đề được xem là then chốt trong việc đưa chương trình 04 và 2 QTƯX là công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh, có nhiều hình thức mới để tạo hiệu quả, thiết thực. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội nhận định, để tạo nếp sống văn hóa cần phải kiên trì, không nên nóng ruột. Ông Tô Văn Động đề nghị, vấn đề truyên truyền nội dung QTƯX, nếp sống văn minh không phải là những điều to tát mà ngay tại các quận, huyện, lãnh đạo cần phải thật sự quan tâm, sát sao chỉ đạo cán bộ cấp dưới của mình thì mới mong việc tuyên tuyền có sự lan tỏa.

Về vấn đề này, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, hiện nay báo chí vẫn hạn chế tuyên truyền những tấm gương tốt, đôi khi sa đà nhiều vào những mặt tiêu cực của xã hội. Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị, các báo cần phải đưa tin hài hoà cả mặt tốt và xấu, định hướng dư luận, hướng dẫn người dân vào những hành xử đẹp.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị, thời gian tới phải đổi mới cách thức truyên truyền, trong đó khai thác và sử dụng những mặt tích cực của mạng xã hội. Ngoài ra, vấn đề “gốc” trong việc tuyên truyền đó là giáo dục. Vì thế Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị phải tăng cường tuyên truyền, giảng dạy đạo đức, lối sống, ý thức đối với học sinh, sinh viên kể cả đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo dục.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng BCĐ Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc đã kiến nghị với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, trong thời gian tới, TP cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực thuộc Chương trình 04. Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng BCĐ Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng kiến nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo Đảng bộ TP, đưa chuyên đề xây dựng Người Hà Nội thanh lịch văn minh vào sinh hoạt Đảng bộ các cấp…

Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đạt được trong 2 năm vừa qua của BCĐ Chương trình 04. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2020. Bí thư đề nghị, BCĐ cần quan tâm, rà soát và xây dựng kế hoạch thực hiện đến năm 2020, để đạt được sự chuyển biến tích cực.

Đối với việc triển khai thực hiện 2 bộ QTƯX của TP là hết sức quan trọng. Việc triển khai phải làm sao phải đạt được kết quả rất rõ nét trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ hệ thống chính trị của Đảng và đến hệ thống chính quyền. Bí thư đề nghị, BCĐ xây dựng những mô hình thực hiện thí điểm xong nhân rộng, từ gia đình, tổ dân phố ra khu dân cư; chuyển biến thành các phong trào tích cực.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thống nhất cách làm ban hành thực hiện QTƯX phải quy trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi xã phường có thể tổ chức kiểm tra chéo để học hỏi và rút kinh nghiệm lẫn nhau. Đối với tuyên truyền thực hiện QTƯX nơi công cộng cần quan tâm vào những nơi trọng điểm như: Rạp chiếu phim, bến xe…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, với sự quyết tâm cao của BCĐ Chương trình 04, trong năm 2018 kết quả thực hiện còn đạt được nhiều thành công hơn nữa, dần dần đáp ứng nhu cầu mong mỏi của Nhân dân.

TAG: chương trình 04 quy tắc ứng xử Hà Nội
 
Tin khác
Kỷ niệm 1.978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Kỷ niệm 1.978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Kinhtedothi - Hôm nay (22/3, tức mùng 6 tháng 2 Mậu Tuất) tại Khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân), Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ quận Hai Bà Trưng và phường Đồng Nhân đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 1.978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (0040-2018).
Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017: Hà Nội tăng trưởng bền vững
Công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017: Hà Nội tăng trưởng bền vững
Kinhtedothi - Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017, trong khi Hà Nội tiếp tục giữ đà tăng trưởng bền vững, tăng 1 bậc so với năm trước, đạt 64,71/100 điểm đứng thứ 13/63 tỉnh, TP cả nước.
Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy vì nước, vì dân
Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy vì nước, vì dân
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết “Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy vì nước, vì dân” của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thông báo về Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải ngày 21/3/2018
Thông báo về Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải ngày 21/3/2018
Kinhtedothi - Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ vừa ra Thông báo về Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải ngày 21/3/2018.
Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực của Thủ đô
Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực của Thủ đô
Kinhtedothi - Chiều 21/3, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã làm việc với Sở Du lịch Hà Nội về tình hình thực hiện Nghị Quyết 06-NQ/TU, ngày 26/6/2016 của Thành ủy “về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.
Hà Nội cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp giải quyết nhiều vấn đề nóng
Hà Nội cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp giải quyết nhiều vấn đề nóng
Kinhtedothi - Chiều 21/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn TP.
Hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án
Hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án
Kinhtedothi - Ngày 21/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) và hình sự trên địa bàn TP Hà Nội”.
Tạo chuyển biến rõ nét, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài
Tạo chuyển biến rõ nét, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài
Kinhtedothi - Sáng 21/3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì cuộc làm việc với tập thể Đảng ủy xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, nghe báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2018 và việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Báo Hàn Quốc: Việt Nam là nước chủ chốt trong Chính sách Phương Nam
Báo Hàn Quốc: Việt Nam là nước chủ chốt trong Chính sách Phương Nam
Nhật báo The Korea Times (Thời báo Hàn Quốc) xuất bản bằng tiếng Anh số ra ngày 21/3 dẫn lời các quan chức Phủ tổng thống Hàn Quốc nhận định chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Moon Jae-in sẽ tạo một đà mới cho nỗ lực của Hàn Quốc tìm kiếm đối tác thương mại mới nổi ở khu vực Đông Nam Á.
Truyền thông quốc tế ca ngợi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Truyền thông quốc tế ca ngợi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, nhiều tờ báo và hãng truyền thông lớn ở Australia đã đưa tin, bài về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, sau khi ông từ trần ngày 17/3 vừa qua.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Ưu tiên hạ tầng để xây dựng nông thôn mới ở huyện Mê Linh
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Ưu tiên hạ tầng để xây dựng nông thôn mới ở huyện Mê Linh
Kinhtedothi - Ngày 21/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với huyện Mê Linh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2018.