Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Bước đột phá lịch sử từ nghị quyết của Đảng về "tam nông"

Theo TTXVN 31-01-2020 08:52
Sau 10 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra trước gần 2 năm.

"Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo ra bước đột phá lịch sử, làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam; vị thế người nông dân được nâng cao, đời sống cải thiện rõ nét; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững hơn".

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi đánh giá về chương trình này.

Đường liên bản, liên xã, phường của TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã được bêtông hóa. Ảnh minh họa. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Sau 10 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra trước gần 2 năm.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, chương trình đạt và vượt mục tiêu đề ra nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến quá trình triển khai, thực hiện.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành một nội dung làm việc cố định trong chương trình làm việc về phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương.

Khi bắt đầu thực hiện chương trình, xuất phát điểm của các xã còn thấp, năm 2010, bình quân cả nước chỉ đạt xấp xỉ 4 tiêu chí/xã. Khi đó, đây là chương trình mới với cách tiếp cận mới, lần đầu tiên triển khai đồng loạt trên phạm vi tất cả gần 9.000 xã, 670 đơn vị cấp huyện và cả 63 tỉnh, thành phố.

Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình nên đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Đến hết năm 2019, cả nước có trên 4.806 xã (chiếm 54%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí đồng thời có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xuất hiện địa phương có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cả nước có 112/664 đơn vị cấp huyện (chiếm 16,86%) của 41 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; có 8 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương với 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 94% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2020.

Xác định tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, An Giang phát triển nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước gắn với nhu cầu thị trường.

Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; trong đó có các tập đoàn kinh tế lớn cũng đầu tư vào tỉnh với quy mô lớn như vùng sản xuất giống cá tra chất lượng cao của Công ty Cổ phần Cá Tra Việt Úc; sản xuất cá tra công nghệ cao của Công ty Nam Việt Bình Phú; sản xuất chuối công nghệ cao Vĩnh Phát; trang trại bò sữa kết hợp chế biến sữa của Tập đoàn TH...

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 27/06/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã tạo được nền tảng phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong hiện tại và giai đoạn tới.

Việc ứng dụng các nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được tỉnh quan tâm đầu tư, nhất là các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất giống đến khâu tổ chức sản xuất, thu hoạch, bảo quản chế biến nông thủy sản được nhân rộng. Các chuỗi giá trị lúa gạo, rau màu và thủy sản đã hình thành, phát triển cùng với các hình thức liên kết sản xuất trong chuỗi có sự tham gia của các ngân hàng, góp phần từng bước ổn định và đang đi vào thực chất.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết An Giang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng, theo nhu cầu thị trường; trong đó lấy doanh nghiệp và nông dân làm trọng tâm. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo bằng các chính sách đòn bẩy thúc đẩy doanh nghiệp, nông dân và các thành phần tham gia cùng phát triển. Đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư, tỉnh tập trung phát triển quỹ đất đủ lớn nhằm tạo thuận lợi trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, xuất phát từ quá trình thực hiện Chương trình tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Bình kiến nghị Nhà nước cần tập trung đầu tư, hoàn chỉnh đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình về giao thông, cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hạ tầng phục vụ phát triển gắn kết giữa nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới đảm bảo “hiệu quả, toàn diện và bền vững,” Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, những kết quả tích cực của giai đoạn 2010-2020 cần tiếp tục được phát huy và nhân rộng trên toàn quốc, khắc phục triệt để những yếu kém còn tồn tại, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, giữa nông thôn và đô thị, kết nối liên vùng, phát triển hài hòa kinh tế - xã hội và môi trường nông thôn.

Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 15 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 40% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn là hồn của nông thôn mới, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng cần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; trong đó, chú trọng khai thác được lợi thế của mỗi vùng, miền.

Các địa phương cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó là tận dụng lợi thế về điều kiện địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế-xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch; trong đó chú trọng đến các mô hình du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, gắn với đẩy mạnh phát triển các sản phẩn OCOP truyền thống…

Nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, các địa phương cần phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường khâu bảo quản và chế biến hàng nông sản; hình thành hệ thống trung tâm kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản.

“Rút kinh nghiệm 10 năm qua, Bộ đang tập hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương... Theo đó, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư của Nhà nước nhiều hơn so với giai đoạn vừa qua. Trên cơ sở khung cơ chế, chính sách của Trung ương và điều kiện thực tế, các địa phương cần chủ động nghiên cứu, vận dụng ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay.

TAG: tam nông chính sách Thủ tướng Chính phủ Nông thôn mới nông nghiệp nông thôn nông dân
 
Tin khác
Đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước
Đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước
Kinhtedothi - Ngày 3/7, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, New Zealand và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Australia đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn.
Quảng Ngãi kiện toàn nhiều chức danh trước đại hội Đảng bộ tỉnh
Quảng Ngãi kiện toàn nhiều chức danh trước đại hội Đảng bộ tỉnh
Kinhtedothi - Ngày 3/7, liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Võ Văn Hào - Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: “Đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đang tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội khóa XV: Tiến hành chất vấn bằng văn bản, tăng thời gian thảo luận tại hội trường
Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội khóa XV: Tiến hành chất vấn bằng văn bản, tăng thời gian thảo luận tại hội trường
Kinhtedothi-Theo Thường trực HĐND TP Hà Nội, tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XV, Thường trực HĐND TP đã chỉ đạo có những điều chỉnh chương trình, nội dung đảm bảo đúng quy định, phù hợp thực tế. Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp được Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND TP chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ TP từ sớm, rà soát để thống nhất, chuẩn bị nghiêm túc.
Đại hội Đảng XIII: Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở
Đại hội Đảng XIII: Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở
Việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ đã phát huy dân chủ trong Đảng, là cơ sở để cấp trên đánh giá cán bộ, khuyến khích tính chủ động cao của những người được bầu.
Gắn thực hiện quy chế dân chủ với triển khai 2 Bộ Quy tắc ứng xử
Gắn thực hiện quy chế dân chủ với triển khai 2 Bộ Quy tắc ứng xử
Kinhtedothi - Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở TP, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, vẫn phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai tốt các kết luận của Trung ương, Thành ủy về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với đẩy mạnh thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của TP…
Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố: Chủ động tốt nhất các bước để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII
Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố: Chủ động tốt nhất các bước để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII
Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn biểu dương nỗ lực và những kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở Đảng trong 6 tháng đầu năm và yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 gắn với hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Không đủ tuổi tái cử, hàng chục cán bộ, lãnh đạo tại Đà Nẵng xin nghỉ
Không đủ tuổi tái cử, hàng chục cán bộ, lãnh đạo tại Đà Nẵng xin nghỉ
Kinhtedothi - 20 cán bộ, lãnh đạo tại Đà Nẵng do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ tới đã xin nghỉ việc. Những người này sẽ được hỗ trợ theo chính sách.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội - TS Nguyễn Viết Chức: Cách nhìn mới về văn hóa
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội - TS Nguyễn Viết Chức: Cách nhìn mới về văn hóa
Kinhtedothi - “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội - TS Nguyễn Viết Chức đã dẫn lại câu nói của Bác Hồ khi trao đổi về vấn đề phát triển văn hóa Hà Nội tại Tọa đàm “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội” do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức.
Ngày 6/7, khai mạc Kỳ họp 15 HĐND TP Hà Nội khóa XV
Ngày 6/7, khai mạc Kỳ họp 15 HĐND TP Hà Nội khóa XV
Kinhtedothi - Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ khai mạc vào 8 giờ ngày 6/7/2020.
Tiếp tục quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn của toàn cầu
Tiếp tục quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn của toàn cầu
Kinhtedothi - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kích cầu du lịch nội địa; quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn của toàn cầu; giảm giá dịch vụ du lịch nhưng không giảm chất lượng.
Covid-19 tác động đến các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ
Covid-19 tác động đến các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ
Kinhtedothi - Hai nước đã, đang và sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm dưới hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.