Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Bước đột phá lịch sử từ nghị quyết của Đảng về "tam nông"

Theo TTXVN 31-01-2020 08:52
Sau 10 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra trước gần 2 năm.

"Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo ra bước đột phá lịch sử, làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam; vị thế người nông dân được nâng cao, đời sống cải thiện rõ nét; sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững hơn".

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi đánh giá về chương trình này.

Đường liên bản, liên xã, phường của TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã được bêtông hóa. Ảnh minh họa. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Sau 10 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra trước gần 2 năm.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, chương trình đạt và vượt mục tiêu đề ra nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến quá trình triển khai, thực hiện.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành một nội dung làm việc cố định trong chương trình làm việc về phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương.

Khi bắt đầu thực hiện chương trình, xuất phát điểm của các xã còn thấp, năm 2010, bình quân cả nước chỉ đạt xấp xỉ 4 tiêu chí/xã. Khi đó, đây là chương trình mới với cách tiếp cận mới, lần đầu tiên triển khai đồng loạt trên phạm vi tất cả gần 9.000 xã, 670 đơn vị cấp huyện và cả 63 tỉnh, thành phố.

Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình nên đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Đến hết năm 2019, cả nước có trên 4.806 xã (chiếm 54%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí đồng thời có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xuất hiện địa phương có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cả nước có 112/664 đơn vị cấp huyện (chiếm 16,86%) của 41 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; có 8 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương với 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 94% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2020.

Xác định tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, An Giang phát triển nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước gắn với nhu cầu thị trường.

Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; trong đó có các tập đoàn kinh tế lớn cũng đầu tư vào tỉnh với quy mô lớn như vùng sản xuất giống cá tra chất lượng cao của Công ty Cổ phần Cá Tra Việt Úc; sản xuất cá tra công nghệ cao của Công ty Nam Việt Bình Phú; sản xuất chuối công nghệ cao Vĩnh Phát; trang trại bò sữa kết hợp chế biến sữa của Tập đoàn TH...

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 27/06/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã tạo được nền tảng phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong hiện tại và giai đoạn tới.

Việc ứng dụng các nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được tỉnh quan tâm đầu tư, nhất là các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất giống đến khâu tổ chức sản xuất, thu hoạch, bảo quản chế biến nông thủy sản được nhân rộng. Các chuỗi giá trị lúa gạo, rau màu và thủy sản đã hình thành, phát triển cùng với các hình thức liên kết sản xuất trong chuỗi có sự tham gia của các ngân hàng, góp phần từng bước ổn định và đang đi vào thực chất.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết An Giang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng, theo nhu cầu thị trường; trong đó lấy doanh nghiệp và nông dân làm trọng tâm. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo bằng các chính sách đòn bẩy thúc đẩy doanh nghiệp, nông dân và các thành phần tham gia cùng phát triển. Đẩy mạnh mời gọi, thu hút đầu tư, tỉnh tập trung phát triển quỹ đất đủ lớn nhằm tạo thuận lợi trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, xuất phát từ quá trình thực hiện Chương trình tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Bình kiến nghị Nhà nước cần tập trung đầu tư, hoàn chỉnh đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình về giao thông, cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hạ tầng phục vụ phát triển gắn kết giữa nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới đảm bảo “hiệu quả, toàn diện và bền vững,” Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, những kết quả tích cực của giai đoạn 2010-2020 cần tiếp tục được phát huy và nhân rộng trên toàn quốc, khắc phục triệt để những yếu kém còn tồn tại, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, giữa nông thôn và đô thị, kết nối liên vùng, phát triển hài hòa kinh tế - xã hội và môi trường nông thôn.

Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 15 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 40% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn là hồn của nông thôn mới, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng cần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; trong đó, chú trọng khai thác được lợi thế của mỗi vùng, miền.

Các địa phương cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó là tận dụng lợi thế về điều kiện địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế-xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch; trong đó chú trọng đến các mô hình du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, gắn với đẩy mạnh phát triển các sản phẩn OCOP truyền thống…

Nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, các địa phương cần phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường khâu bảo quản và chế biến hàng nông sản; hình thành hệ thống trung tâm kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản.

“Rút kinh nghiệm 10 năm qua, Bộ đang tập hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương... Theo đó, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư của Nhà nước nhiều hơn so với giai đoạn vừa qua. Trên cơ sở khung cơ chế, chính sách của Trung ương và điều kiện thực tế, các địa phương cần chủ động nghiên cứu, vận dụng ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay.

TAG: tam nông chính sách Thủ tướng Chính phủ Nông thôn mới nông nghiệp nông thôn nông dân
 
Tin khác
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quyết kiểm soát dịch bệnh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn cả nước 1,3%
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quyết kiểm soát dịch bệnh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn cả nước 1,3%
Kinhtedothi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, Hà Nội phấn đấu để giảm thiệt hại do dịch bệnh Covid -19 ở mức thấp nhất và tăng trưởng ở mức cao hơn cả nước 1,3%.
Khả năng thích ứng trước sự thay đổi là yếu tố quan trọng vượt qua khó khăn
Khả năng thích ứng trước sự thay đổi là yếu tố quan trọng vượt qua khó khăn
Kinhtedothi - Dẫn lại câu nói của Darwin, cha đẻ của Thuyết tiến hóa, rằng không phải loài mạnh nhất sẽ sống sót, thay vào đó, loài có khả năng thích ứng trước sự thay đổi tốt nhất mới là loài sống sót, Thủ tướng nêu rõ, sự thích ứng, quyết tâm của chúng ta rất quan trọng để vượt qua thách thức, khó khăn hiện nay.
Thủ tướng: Đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch
Thủ tướng: Đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch
Kinhtedothi – Ngày 10/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về các giải pháp, nhiệm vụ cho 4 nội dung lớn ứng phó tổng thể, toàn diện với những tác động từ dịch COVID-19 tới các mặt của đời sống xã hội.
Cách ly xã hội nhưng không gián đoạn với công dân
Cách ly xã hội nhưng không gián đoạn với công dân
Kinhtedothi - Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các cơ quan từ TP đến cơ sở đã khẩn trương có kế hoạch, bố trí cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) làm việc tại nhà, trừ trường hợp cần thiết mới đến công sở. Qua một tuần cho thấy, làm việc trực tuyến đang thể hiện là một giải pháp hiệu quả trong thời gian cách ly xã hội.
Hà Nội sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với đề án vị trí việc làm
Hà Nội sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với đề án vị trí việc làm
Kinhtedothi - “Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế phải gắn với triển khai hiệu quả các đề án vị trí việc làm” - Bí thư thành ủy lưu ý.
Hà Nội: 95,95% chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội
Hà Nội: 95,95% chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội
Kinhtedothi - Tính đến ngày 31/3, toàn Đảng bộ TP đã có 16.424/17.116 chi bộ tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 95,95%).
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử phạt nghiêm trường hợp không thực hiện giãn cách xã hội
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử phạt nghiêm trường hợp không thực hiện giãn cách xã hội
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mọi người dân phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Ai không thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 thì phải xử phạt nghiêm.
Hướng đi nào cho kinh tế Hà Nội khi dịch Covid-19 kéo dài?
Hướng đi nào cho kinh tế Hà Nội khi dịch Covid-19 kéo dài?
Kinhtedothi - Tập trung thúc đẩy đầu tư công với tinh thần quyết liệt của công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn là hướng đi quan trọng của Hà Nội để duy trì và phát triển kinh tế TP.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quan tâm quy hoạch để thu hút các nhà mạng đầu tư phát triển bưu chính, viễn thông Hà Nội
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quan tâm quy hoạch để thu hút các nhà mạng đầu tư phát triển bưu chính, viễn thông Hà Nội
Kinhtedothi - “Hai lĩnh vực bưu chính, viễn thông chính là nền tảng để phục vụ mọi điều hành của lãnh đạo TP trên các lĩnh vực” - nhận định này được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu ra buổi làm việc với Sở TT&TT và các cơ quan báo chí TP Hà Nội diễn ra sáng 9/4.
Hà Nội: 118 trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh 237 có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19
Hà Nội: 118 trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh 237 có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19
Kinhtedothi – Liên quan đến ca bệnh 237, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, 118 trường hợp tiếp xúc gần đã đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Báo chí Hà Nội phải sáng tạo hơn để lan tỏa các thông tin của Thành phố
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Báo chí Hà Nội phải sáng tạo hơn để lan tỏa các thông tin của Thành phố
Kinhtedothi - Lưu ý bản thân Hà Nội đã là một kho thông tin đồ sộ, Bí thư Thành ủy đề nghị, các cơ quan báo chí TP cần đổi mới, năng động, sáng tạo hơn để khai thác, làm lan tỏa các thông tin của TP.