20-06-2017 09:58

Buông lỏng quản lý hành lang đường sắt

Hành vi lấn chiếm hành lang an toàn chạy tàu thực tế vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Điều này cho thấy chính quyền địa phương còn buông lỏng quản lý.