Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Cần thiết xây dựng chương trình quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Như Hương-Công Thọ 28-05-2020 10:49
Kinhtedothi - Sáng ngày 28/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo thẩm tra về Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 – 2030.

Phát biểu ý kiến thẩm tra tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, Hội đồng Dân tộc cơ bản tán thành với sự cần thiết xây dựng Chương trình MTQG như Tờ trình của Chính phủ. Đây là một chương trình có tính đặc thù không chỉ phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tích hợp thực hiện trên 100 chính sách dân tộc.

Việc Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt Chương trình MTQG là thể chế hóa khoản 5 Điều 70 Hiến pháp 2013 “Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của nhà nước”; thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội “Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, cơ bản phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Quản lý nợ công.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến tại phiên họp

Về hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, Hồ sơ Chương trình MTQG được chuẩn bị đủ điều kiện trình Quốc hội. Tuy nhiên, Hồ sơ Chương trình MTQG gửi chậm, ảnh hưởng nhất định đến quá trình, chất lượng thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Về phạm vi, đối tượng, Hội đồng Dân tộc đề nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đối chiếu với Chương trình MTQG đang xây dựng mới, xác định nội dung cụ thể cho từng chương trình nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, loại bỏ những nội dung trùng lặp, chồng chéo giữa Chương trình MTQG này với 02 Chương trình MTQG và 21 Chương trình mục tiêu đang thực hiện.

Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc thấy rằng, với nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi khả năng nguồn lực đáp ứng có hạn, đề nghị Chính phủ tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng những vấn đề cấp bách, bức xúc, lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cùng với các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với từng giai đoạn, mang lại hiệu quả cao nhất.

 Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình phiên họp.

Hội đồng Dân tộc đề nghị Chính phủ quán triệt các quan điểm trong Nghị quyết số 88, với 4 yêu cầu: rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN; các chính sách phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào DTTS; tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, phân công trách nhiệm rõ ràng; tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết, ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù. Chương trình MTQG phải đảm bảo kết nối giữa các chính sách, xuyên suốt các thời kỳ, phát triển bền vững.

Liên quan đến cơ chế, chính sách huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, Hội đồng Dân tộc thống nhất với các giải pháp chính sách, cơ chế Chương trình đề ra, tuy nhiên, các giải pháp này chưa khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Đề nghị Chính phủ cần sớm hoàn thành việc rà soát chính sách dân tộc và các văn bản quy phạm pháp luật đối với vùng đồng bào DTTS&MN, loại bỏ các chính sách, quy định kém hiệu quả; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách nhằm tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất của vùng đồng bào DTTS&MN theo tinh thần Nghị quyết 88.

 

Hội đồng Dân tộc cũng thống nhất, cần kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý Chương trình MTQG từ trung ương tới địa phương. Nhất trí việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG đặt tại Ủy ban Dân tộc, nhưng không làm tăng biên chế. Đề nghị Chính phủ phân công nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan một cách hợp lý, rõ ràng, không chồng chéo và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu rõ, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ khẳng định, đây là một quyết định có tính lịch sử và đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao trong quá trình đề xuất, xây dựng, hoàn thiện. Đây là một Chương trình mang dấu ấn sâu sắc, quan trọng trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng lòng mong mỏi của hơn 14 triệu đồng bào DTTS trên cả nước.

Từ thực tế trên, Hội đồng Dân tộc đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, để thực hiện từ năm 2021.

Bên cạnh đó, trên cơ sở Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG của Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo xây dựng báo cáo khả thi và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khẩn trương ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN, có quyết định phê duyệt chính thức xã, thôn cụ thể thuộc diện đầu tư của Chương trình MTQG.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nhấn mạnh, trên cơ sở Báo cáo thẩm tra Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, Hội đồng Dân tộc báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.

TAG: dân tộc miền núi và thiểu số phát triển kinh tế Quốc hội khóa XIV
 
Tin khác
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc: Lắng nghe tâm tư từ cơ sở, đưa nghị quyết vào cuộc sống
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc: Lắng nghe tâm tư từ cơ sở, đưa nghị quyết vào cuộc sống
Kinhtedothi-Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV chiều nay (7/7), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách sớm nhất và đạt hiệu quả thiết thực; trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết các đại biểu lắng nghe tâm tư nguyện vọng, khó khăn của cơ sở khi triển khai nghị quyết để kịp thời phản ánh với HĐND, tham gia với UBND TP có những giải pháp để đưa nghị quyết vào cuộc sống tốt nhất.
Hà Nội: HĐND Thành phố sẽ giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp
Hà Nội: HĐND Thành phố sẽ giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp
Kinhtedothi-Theo Nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua chiều nay (7/7) tại Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố, thực hiện chuơng trình giám sát năm 2021, HĐND Thành phố sẽ thực hiện một giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Sở Công Thương Đà Nẵng phản bác thông tin 100% dân không hài lòng thái độ phục vụ
Sở Công Thương Đà Nẵng phản bác thông tin 100% dân không hài lòng thái độ phục vụ
Kinhtedothi - Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, tỷ lệ 100% ý kiến không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận là chưa chính xác.
Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
Hà Nội thông qua Nghị quyết về hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
Kinhtedothi-Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội chiều 7/7, với 93/93 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.
Ông Nguyễn Thanh Long làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế
Ông Nguyễn Thanh Long làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.
Hà Nội: Một loạt phí và lệ phí được giữ nguyên
Hà Nội: Một loạt phí và lệ phí được giữ nguyên
Kinhtedothi - Sáng 7/7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội.
Hà Nội đưa ra mức chi cụ thể để hỗ trợ các nạn nhân của hoạt động mua bán người
Hà Nội đưa ra mức chi cụ thể để hỗ trợ các nạn nhân của hoạt động mua bán người
Kinhtedothi – Ngày 7/7, tại Kỳ họp thứ 15 các đại biểu HĐND TP khóa XV đã thông qua mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người trên địa bàn TP.
Hà Nội giữ nguyên mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập
Hà Nội giữ nguyên mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập
Kinhtedothi - Sáng 7/7, với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua 5 nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua 5 nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền
Kinhtedothi - Sáng 7/7, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội khóa XV, với 90/92 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP bao gồm 5 mức chi cụ thể.
Hà Nội bổ sung danh mục 352 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020
Hà Nội bổ sung danh mục 352 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020
Kinhtedothi - Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.
Hà Nội: Nhiều phường, thị trấn không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm
Hà Nội: Nhiều phường, thị trấn không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm
Kinhtedothi-Tại Kỳ họp thứ 15 diễn ra sáng nay (7/7), HĐND TP Hà Nội quyết nghị, khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) gồm các phường của các quận, 4 phường thuộc thị xã Sơn Tây, các thị trấn của 5 huyện...