1540895246

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Kinhtedothi - Nhiều người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần đến sự trợ giúp, hỗ trợ của nhà nước và xã hội nên ngoài việc thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ như mọi công dân khác thì họ cần được bảo vệ các quyền và những ưu tiên dành riêng cho họ.