Trang chủ / Thời sự / Cải cách hành chính
Tăng sự hài lòng của người dân: Còn nhiều việc phải làm

Tăng sự hài lòng của người dân: Còn nhiều việc phải làm

Kinhtedothi - Việc triển khai kế hoạch khảo sát, đo lường, xếp hạng, công bố chỉ số mức độ lài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) đã trở thành hoạt động thường niên của Hà Nội, ngày càng thể hiện là công cụ hữu ích để người dân trực tiếp phản ánh ý kiến của mình đến cơ quan quản lý.
Không còn “tháng Giêng là tháng ăn chơi”
Không còn “tháng Giêng là tháng ăn chơi”
Kinhtedothi - Ngay ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, các công sở trên cả nước cũng như TP Hà Nội đã nhanh chóng nối mạch guồng máy phục vụ người dân nhanh chóng, thuận lợi.
Quận Hà Đông: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức
Quận Hà Đông: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức
Kinhtedothi - Năm 2020, quận Hà Đông đã đẩy mạnh các giải pháp thực hiện cải cách hành chính (CCHC), trong đó đề cao việc lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ, công chức (CBCC), ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Điểm nhấn từ tinh gọn bộ máy
Điểm nhấn từ tinh gọn bộ máy
Kinhtedothi - Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế luôn là vấn đề khó, phức tạp, nhưng thời gian qua công tác này đã có chuyển biến tích cực và đem đến kết quả cụ thể, thiết thực. Đây là tiền đề để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị trong thời gian tới, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.
Thước đo hiệu quả
Thước đo hiệu quả
Kinhtedothi - TP Hà Nội sẽ chủ động tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đổi mới hình thức lấy ý kiến, đo lường theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin… Đó là một trong những giải pháp được nhấn mạnh để giúp Hà Nội nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đồng thời cũng tăng hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.
Hà Nội: Kiểm tra công vụ tập trung vào việc giải quyết hồ sơ theo 'một cửa', 'một cửa liên thông'
Hà Nội: Kiểm tra công vụ tập trung vào việc giải quyết hồ sơ theo "một cửa", "một cửa liên thông"
Kinhtedothi-Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, năm nay, một nội dung được tập trung trong quá trình kiểm tra công vụ trên địa bàn là việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Thúc đẩy liên thông thủ tục hành chính
Thúc đẩy liên thông thủ tục hành chính
Kinhtedothi - Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng… Đó là một trong những giải pháp được TP Hà Nội đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Hà Nội
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Hà Nội
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 98/UBND-NC ngày 12/1/2021 về việc tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn TP.
Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp
Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp
Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 12/1/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của thành phố năm 2021.
Thường Tín nâng mức hài lòng của người dân
Thường Tín nâng mức hài lòng của người dân
Kinhtedothi - Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, UBND huyện Thường Tín quyết liệt chỉ đạo 29 xã, thị trấn xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Nhờ đó, những năm gần đây, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện được nâng lên.
1 2 3 4 5