Trang chủ / Thời sự / Cải cách hành chính
Điểm nhấn từ tinh gọn bộ máy

Điểm nhấn từ tinh gọn bộ máy

Kinhtedothi - Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế luôn là vấn đề khó, phức tạp, nhưng thời gian qua công tác này đã có chuyển biến tích cực và đem đến kết quả cụ thể, thiết thực. Đây là tiền đề để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị trong thời gian tới, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.
Thước đo hiệu quả
Thước đo hiệu quả
Kinhtedothi - TP Hà Nội sẽ chủ động tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đổi mới hình thức lấy ý kiến, đo lường theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin… Đó là một trong những giải pháp được nhấn mạnh để giúp Hà Nội nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đồng thời cũng tăng hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.
Hà Nội: Kiểm tra công vụ tập trung vào việc giải quyết hồ sơ theo 'một cửa', 'một cửa liên thông'
Hà Nội: Kiểm tra công vụ tập trung vào việc giải quyết hồ sơ theo "một cửa", "một cửa liên thông"
Kinhtedothi-Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, năm nay, một nội dung được tập trung trong quá trình kiểm tra công vụ trên địa bàn là việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Thúc đẩy liên thông thủ tục hành chính
Thúc đẩy liên thông thủ tục hành chính
Kinhtedothi - Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng… Đó là một trong những giải pháp được TP Hà Nội đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Hà Nội
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Hà Nội
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 98/UBND-NC ngày 12/1/2021 về việc tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn TP.
Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp
Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp
Kinhtedothi - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 12/1/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của thành phố năm 2021.
Thường Tín nâng mức hài lòng của người dân
Thường Tín nâng mức hài lòng của người dân
Kinhtedothi - Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, UBND huyện Thường Tín quyết liệt chỉ đạo 29 xã, thị trấn xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Nhờ đó, những năm gần đây, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện được nâng lên.
Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo thanh tra toàn diện các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo thanh tra toàn diện các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn.
Hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới
Hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới
Kinhtedothi - Trong 75 năm qua, kể từ cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên diễn ra, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới, với dấu ấn đậm nét trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta.
Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Giảm bớt trung gian, tăng tính tự chủ
Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Giảm bớt trung gian, tăng tính tự chủ
Kinhtedothi - Từ ngày 1/7/2021, TP Hà Nội chính thức triển khai “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị (CQĐT)” theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.
1 2 3 4 5