Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống
Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa - xã hội: Tạo chuyển biến tích cực về chính sách bảo hiểm xã hội

Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa - xã hội: Tạo chuyển biến tích cực về chính sách bảo hiểm xã hội

Kinhtedothi - Những năm qua, các cấp, các ngành của TP Hà Nội, nhất là ngành BHXH Thủ đô đã nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Nhờ vậy, TP đã đạt được nhiều thành tựu, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về BHXH, BHYT của người lao động, tạo cơ sở quan trọng giúp Thủ đô phát triển bền vững.
[Tiếng dân] Nghị quyết gần cuộc sống
[Tiếng dân] Nghị quyết gần cuộc sống
Kinhtedothi - “Chỉ số hạnh phúc của Nhân dân” được đề cập đến trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh tại Yên Bái, là một trong những mục tiêu, tiêu chí phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm lớn trong dư luận, không chỉ ở yếu tố “lần đầu tiên” mà còn bởi tính sáng tạo, nếu làm tốt, quả là một điều rất đáng mừng.
Các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy Hà Nội: Giải quyết kịp thời khó khăn từ thực tiễn
Các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy Hà Nội: Giải quyết kịp thời khó khăn từ thực tiễn
Kinhtedothi - Rõ trọng tâm, trọng điểm cùng với các giải pháp cụ thể, những năm qua, cùng với các Chương trình trọng tâm công tác, các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy cũng là những điểm nhấn đã giúp Hà Nội giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề khó khăn từ thực tiễn, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững.
Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Hiệu quả những đột phá  trong đánh giá cán bộ
Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Hiệu quả những đột phá trong đánh giá cán bộ
Kinhtedothi - Đánh giá cán bộ luôn được Thành ủy Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí đúng cán bộ.
Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm: Thúc đẩy mục tiêu tăng công khai, minh bạch
Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm: Thúc đẩy mục tiêu tăng công khai, minh bạch
Kinhtedothi - Việc Thành ủy ban hành Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020” và thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện bài bản được nhận định là cách làm mới, riêng có của Hà Nội.
Nghị quyết số 09-NQ/TU: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô
Nghị quyết số 09-NQ/TU: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô
Kinhtedothi - Trong số hơn 285.000 DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, đã phát triển được 2.216 tổ chức Đảng. Đó là một trong những con số nói lên kết quả bước đầu đáng khích lệ khi triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội” của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Tạo chuyển biến tích cực, toàn diện
Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Tạo chuyển biến tích cực, toàn diện
Kinhtedothi - Không khuôn mẫu, chung chung, mà bắt nhịp vào những vấn đề thực tiễn đang cần, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về xây dựng Đảng và các hệ thống chính trị các cấp TP giai đoạn 2016 - 2020 được đánh giá đã tạo được những cú hích cần thiết cho cả hệ thống chính trị.
Truyền tải niềm tin với những mục tiêu phát triển của đất nước
Truyền tải niềm tin với những mục tiêu phát triển của đất nước
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Nhiều cán bộ, đảng viên đánh giá, bài viết đưa ra mục tiêu tổng quát nhưng cũng rất thực tiễn, đặc biệt đã truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần, ý chí và khát trọng vào sự phát triển của đất nước.
[Infographics] Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi
[Infographics] Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam.
Hà Nội nâng chất lượng đội ngũ cán bộ: Hiệu quả từ cách làm sáng tạo
Hà Nội nâng chất lượng đội ngũ cán bộ: Hiệu quả từ cách làm sáng tạo
Kinhtedothi - Xác định đội ngũ cán bộ, công chức có vị trí hết sức quan trọng trong quản lý kinh tế - xã hội, tham mưu hoạch định chính sách, trong những năm qua, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ này thông qua đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá.
1 2 3 4 5