1497774946

Chùa "dáng long" trên núi Sài Sơn nhìn từ trên cao

Chùa Thầy tọa lạc huyện Quốc Oai, Hà Nội, tương truyền được xây trên thế đất hình rồng, quay mặt về hướng Nam.