Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Tư pháp

Hồng Thái 31-05-2020 22:00
Kinhtedothi - Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công trong ngày 30/5; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội; đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội.

Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội đã đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tư pháp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể của cơ quan Sở Tư pháp đã bám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả 8 Chương trình công tác của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của TP; 3 chương trình công tác trọng tâm, 9 Đề án và 3 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối, triển khai thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ được kiện toàn, củng cố có hiệu quả, phương thức lãnh đạo có bước đổi mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao về nhận thức chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Công tác quản lý đảng viên đã đi vào nề nếp, chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng cao. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng cao. Các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hăng hái thi đua, thể hiện vai trò xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Sở Tư pháp chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tổ chức công việc theo phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ luôn theo dõi sát sao, kịp thời đề ra những nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng việc tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác, cho chủ trương giải quyết những vấn đề vướng mắc, đảm bảo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm công tác, nhiệm vụ chính trị của sở, ngành Tư pháp đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, các mặt công tác trọng tâm đạt những kết quả khả quan. Nổi bật là công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thực hiện tốt, kịp thời, góp phần tích cực xây dựng hệ thống VBQPPL của TP đúng Hiến pháp, pháp luật, đồng bộ, khả thi. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật theo các Chương trình, Kế hoạch của T.Ư, TP được quan tâm, chú trọng, bám sát các VBQPPL mới của T.Ư, nhiệm vụ chính trị của TP.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi có nhiều chuyển biến tích cực, việc liên thông TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được chú trọng, giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm.

Việc tham mưu của ngành Tư pháp đối với những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành của TP có chất lượng, hiệu quả tốt, vai trò ngày càng được nâng cao. Hoạt động tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng, được các ban, bộ, ngành T.Ư, TP đánh giá cao. Kết quả công tác Tư pháp trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội xác định, mục tiêu xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Thành ủy, HĐND, UBND TP giao; đảm bảo giải quyết TTHC trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Hà Nội đúng quy định pháp luật, phục vụ ngày một tốt hơn cho các tổ chức và Nhân dân theo phương châm: Thuận lợi, hiệu quả, kỷ cương, văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp đã luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Thành ủy, HĐND, UBND TP và Đảng ủy Khối các cơ quan TP để lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Kịp thời phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan TP để mỗi cán bộ đảng viên hiểu rõ, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn cũng lưu ý Đảng ủy Sở Tư pháp cần lãnh đạo sát sao trong công tác cán bộ, thực hiện đánh giá, nhận xét cán bộ hàng tháng theo quy định. Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý theo từng giai đoạn đảm bảo nguồn cán bộ tại chỗ mang tính kế thừa và sẵn sàng khi cần kiện toàn tổ chức. Làm tốt công tác đào tạo, cử cán bộ Đảng viên đi học, nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cuộc Cách mạng khoa học công nghệ thế hệ mới đang diễn ra trên toàn cầu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TAG: Đại hội Đảng bộ Sở tư pháp Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
 
Tin khác
Hà Nội kiến nghị tiếp tục thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện
Hà Nội kiến nghị tiếp tục thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện
Kinhtedothi - Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội họp phiên thứ 18 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ: Đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học lớn của cả nước
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ: Đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học lớn của cả nước
Kinhtedothi - Chiều 14/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ KH&CN về kết quả phối hợp công tác giữa hai đơn vị; các cơ chế, chính sách và vấn đề lớn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ của TP Hà Nội; các vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nội dung cần thúc đẩy triển khai trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giải quyết dứt điểm chế độ chính sách để nâng cao mức sống của cựu thanh niên xung phong
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giải quyết dứt điểm chế độ chính sách để nâng cao mức sống của cựu thanh niên xung phong
Kinhtedothi – Ngày 14/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020) và tôn vinh điển hình tiên tiến thanh niên xung phong (TNXP) các thời kỳ.
6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác an sinh xã hội
6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác an sinh xã hội
Kinhtedothi – Ngày 14/7, Cụm thi đua số 4 MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Tọa đàm “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Y tế, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội
Trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Y tế, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội
Kinhtedothi - Sáng 14/7, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với GS.TS Nguyễn Thanh Long; tại Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tránh những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Tránh những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Kinhtedothi- Sáng 14/7, tại Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội tiếp tục kết hợp giữa họp trực tuyến và tập trung
Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội tiếp tục kết hợp giữa họp trực tuyến và tập trung
Kinhtedothi -Sáng 14/7, tại phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, Kỳ họp thứ 10 tiếp tục được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung.
Cục Tin học hóa có Phó Cục trưởng mới
Cục Tin học hóa có Phó Cục trưởng mới
Kinhtedothi - Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Trọng Đường. Cụ thể, đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đường, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa.
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV
Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV
Thường trực HĐND thành phố Hà Nội thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV và thông báo bổ sung lịch tiếp xúc cử tri của quận Hoàn Kiếm, huyện Hoài Đức và thay đổi thời gian đối với huyện Thanh Trì.
Quảng Nam: Bí Thư huyện Tây Giang Bríu Liếc xin nghỉ hưu trước 5 năm
Quảng Nam: Bí Thư huyện Tây Giang Bríu Liếc xin nghỉ hưu trước 5 năm
Kinhtedothi - Vì lý do sức khỏe, ông Bríu Liếc - Bí thư Huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam) xin nghỉ hưu trước 5 năm.
Hà Nội triển khai cuộc thi tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng
Hà Nội triển khai cuộc thi tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng
Kinhtedothi - Chiều 13/7, Ban tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” TP Hà Nội đã họp triển khai cuộc thi.