Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

[Infographics] Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà

Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
Theo TTXVN 24-01-2020 07:09
TAG: Đại hội đảng Đảng Cộng sản Việt Nam chủ nghĩa xã hội
 
Tin khác