Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng gồm củng cố và phát triển Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng, mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh.
Theo TTXVN 21-01-2020 09:04
TAG: Đảng Đại hội đảng Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Tin khác