Trang chủ / Xã hội / Người tốt - Việc tốt

“Đảng bộ khối các cơ quan thực hiện tốt việc nêu gương, sẽ tạo lan tỏa rộng lớn”

Kinhtedothi-“Đảng bộ khối các cơ quan là nơi tập trung nhân lực, trí tuệ, trách nhiệm cao nhất của từng địa phương; nếu ở đây thực hiện nêu gương tốt thì chắc chắn có hiệu quả, có tác dụng lan tỏa lớn”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhận định.

Tại Hội nghị Giao ban lần thứ X của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, TP Cụm Đồng bằng Bắc bộ và Tọa đàm “Những giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp” sáng nay (20/7), nhiều ý kiến tham luận sôi nổi của đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, TP trong Cụm đã đề xuất những giải pháp hay, thiết thực xoay quanh vấn đề „làm thế nào để nêu gương đem lại kết quả thiết thực”.

Chú trọng vai trò nêu gương ngay từ người đứng đầu

 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Đức Thành phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Đề dẫn Tọa đàm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh: Đảng ta đã ban hành một số quy định về trách nhiệm nêu gương, mà gần đây nhất là Quy định 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên BCH T.Ư” để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn Đảng.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của trách nhiệm này, Đảng ủy Khối các cơ quan các tỉnh, TP Cụm Đồng bằng Bắc Bộ đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu cho thấy, đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC); chất lượng công tác được nâng lên. Những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết; xuất hiện nhiều cách làm hay, gương điển hình, bài học kinh nghiệm, có tác dụng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở trong quá trình thực hiện chưa nhận thức đầy đủ ý rằng nếu thực hiện tốt việc nêu gương sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nên quá trình thực hiện còn biểu hiện hình thức; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt có lúc, có nơi hạn chế, còn tổ chức đảng và một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Do đó, “lựa chọn chủ đề tọa đàm này, Ban Tổ chức mong muốn các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực hiện các quy định của T.Ư, tỉnh, TP về trách nhiệm nêu gương; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; bổ sung các giải pháp, cách làm hay nhằm phát huy năng lực của các Đảng ủy khối cơ quan trong việc chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Quy định 08-Qđi. Từ đó, để trách nhiệm nêu gương trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy”, ông Nguyễn Đức Thành nói.         

Cũng theo Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, ngay sau khi có Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018, BTV Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/ĐUK ngày 16/1/2019 nhằm cụ thể hóa 6 nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương và các tiêu chí cụ thể về: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm với công việc được giao, thông qua đó nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô “Kỷ cương-Trách nhiệm-Tận tình-Thân thiện”... N

gười đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã coi trọng việc đối thoại, tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên, CCVC. Song, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối còn hình thức, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ. Vì vậy, để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, có hiệu quả, Đảng ủy Khối xác định 4 nhóm giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó, sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Quy định 08-QĐi/TW, coi đây vừa là mục tiêu, yêu cầu vừa là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phải tiến hành thường xuyên; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện trách nhiệm nêu gương của mình gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI,XII) của Đảng.

Việc triển khai thực hiện Quy định 08 cũng phải gắn với thực hiện Nghị định 157/20007/NĐ-CP về quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước trong thực thi công vụ, lấy sự hài lòng của người dân và phát triển của DN là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Chí 

Đại diện các đảng ủy khối cơ quan tham luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Chí cho rằng: Để đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức cán bộ.

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương Nguyễn Thúy Hà 

Đến từ tỉnh Hải Dương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thúy Hà cho hay: Ngày 21/2/2019, BTV Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành hướng dẫn thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên và ủy viên BTV cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối để tổ chức thực hiện, trong đó quy định rõ: Các đảng viên là ủy viên BTV, BCH Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư, ủy viên BTV cấp ủy cơ sở; trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, văn phòng và các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối ngoài việc gửi bản đăng ký nêu gương về chi bộ nơi công tác, sinh hoạt thì còn phải gửi 1 bản về Đảng ủy Khối để lưu trữ và theo dõi thực hiện. Kết quả năm nay, toàn Đảng bộ Khối có 192 đồng chí thuộc diện này thực hiện nghiêm túc.

 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nam Định Nguyễn Tài Sơn 

Đối với tỉnh Nam Định, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Tài Sơn chia sẻ: Đảng ủy Khối đã triển khai 5 giải pháp để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đó là: Thực hiện việc đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp nghiên cứu, quán triệt nghị quyết tới đảng viên; hàng năm, đồng chí bí thư cấp ủy các cấp phải viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; phát hành sổ tay “Làm theo gương Bác”.

Bên cạnh đó, thường xuyên xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến, trong đó những năm qua BTV Đảng ủy Khối đã tổ chức cho hơn 200 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến báo công Bác… Ngoài ra, giải pháp nữa là phát huy tốt trách nhiệm của bí thư chi bộ trong tổ chức sinh hoạt chi bộ.

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Đặng Đình Hữu 

Đáng chú ý, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Đặng Đình Hữu đề xuất: Để việc nêu gương đi vào chiều sâu, có chuyển biến thiết thực trong mỗi cán bộ, đảng viên, cần hết sức chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chứ không dừng ở việc học hay thực hiện một cách hình thức.

“Nói phải đi đôi với làm. Trong đó, người đứng đầu càng phải hết sức nêu gương, tự phê bình và phê bình về phẩm chất đạo đức, lối sống ở mọi lúc, mọi nơi, phải có “Tâm trong sáng” thì mới có tác dụng lôi cuốn cấp dưới và quần chúng noi theo”, ông Đặng Đình Hữu nhấn mạnh.

Nêu gương phải được làm kiên trì, liên tục

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá: Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, TP của Cụm thời gian qua đã duy trì rất tốt các hội nghị giao ban định kỳ. Đáng phấn khởi trong nhiệm kỳ này, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh, TP có chuyển biến rất tích cực, trong đó, nhiều địa phương có giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo các công việc, giúp thúc đẩy phát triển nông thôn mới, đô thị khang trang…, nhất là nhiều kinh nghiệm hay trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ.

Thành công đó trước hết nhờ vai trò lãnh đạo của các Tỉnh, Thành ủy và tham mưu của các ngành, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, TP- nơi tập hợp các cơ quan đầu não và nơi sinh hoạt thường xuyên của Bí thư Tỉnh, Thành ủy cho đến lãnh đạo các sở, ngành…

“Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội, tôi chúc mừng kết quả chung của các đảng ủy khối, đã đóng góp vào kết quả chung của các tỉnh, TP trong Cụm chúng ta”, đồng chí Đào Đức Toàn nói.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn., tham luận của đại diện Đảng ủy Khối cơ quan các tỉnh, TP đã thể hiện trách nhiệm đối với vị thế của Đảng ủy Khối, mong muốn nêu gương trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt nhất các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách cụ thể, đi vào cuộc sống; thông qua đó phát huy được trách nhiệm, củng cố lòng tin ngay từ cán bộ, đảng viên và lan tỏa ra quần chúng. “

Đảng bộ khối các cơ quan là nơi tập trung nhân lực, trí tuệ, trách nhiệm cao nhất của từng địa phương; nếu ở đây thực hiện nêu gương tốt thì chắc chắn có hiệu quả, có tác dụng lan tỏa lớn”, đồng chí nhận định.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cũng cho rằng, công việc nêu gương phải là công việc thường xuyên, kiên trì, liên tục và sẽ phải làm mãi, kể từ xa xưa và nhất là khi có Đảng, khi thực hiện công cuộc đổi mới đến giờ. Đây là một việc lớn, khó, khi Đảng bộ Khối các cơ quan có nhiều khó khăn, mà vị thế, mối quan hệ công việc cũng khó bởi không có chính quyền cùng cấp…

Song, với tâm huyết và trách nhiệm, các Đảng ủy Khối trong đó có Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, được Thành ủy và các cơ quan TP rất coi trọng. Từ đó, đồng chí khẳng định: Muốn cán bộ nêu gương thì phải có các quy định cụ thể để đối chiếu vào đó. Tại Hà Nội, bên cạnh các quy định của T.Ư và TP, vừa qua đã ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử, mà thực thế nếu ở Hà Nội thực hiện tốt thì mọi công việc sẽ rất trôi chảy.

TP Hà Nội cũng vừa ban hành quy định đánh giá CBCC hàng tháng, trong đó thủ trưởng đơn vị trực tiếp phải đánh giá được CBCC, có công bố công khai, có chấm điểm định lượng chứ không chỉ là định tính. Từ quá trình đánh giá cán bộ tại Hà Nội, có thể thấy trong quá trình này, cần quan tâm xác định đối tượng, lĩnh vực để có chỉ đạo sâu, song song với tăng kiểm tra, giám sát; chú trọng nêu cao vai trò người đứng đầu và nâng cao tính tự giác của cán bộ, để họ nhận thức rằng làm việc gì thì xung quanh đều có người giám sát.

Trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ XI của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, TP Cụm Đồng bằng Bắc bộ 

Tại hội nghị, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã trân trọng trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ XI của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, TP Cụm Đồng bằng Bắc bộ cho BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Danh Tùng cho biết: Hội nghị giao ban lần thứ XI sẽ được tỉnh tổ chức ngay trong đầu năm 2020, tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp.

TAG: trách nhiệm nêu gương
 
Tin khác
Ngôi làng của những con tàu “không số”
Ngôi làng của những con tàu “không số”
Kinhtedothi - Dù không được đăng kiểm, đăng ký, nhưng hàng chục con tàu tại thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn ra khơi. Áp lực mưu sinh, trả nợ khiến ngư dân phải đu bám trên những con tàu “không số” và đối diện với nhiều rủi ro, bất trắc.
Cắt bỏ khối u “khủng” ở bụng cháu bé 2 tuổi
Cắt bỏ khối u “khủng” ở bụng cháu bé 2 tuổi
Kinhtedothi - Lần đầu tiên tiếp nhận bệnh nhi có khối u lớn, lên đến 500 gram, nhưng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã xử lý thành công.
Nghệ An: Nổ bóng bay khiến 3 cầu thủ U14 CLB Sông Lam bị bỏng nặng
Nghệ An: Nổ bóng bay khiến 3 cầu thủ U14 CLB Sông Lam bị bỏng nặng
Kinhtedothi - Chùm bóng bay chứa đầy khí hidro đang được nhóm cầu thủ U14 CLB Sông Lam kéo để trên đầu che nắng thì bị châm lửa làm cả chùm bóng phát nổ, khiến 3 cầu thủ U14 CLB Sông Lam và một người bảo vệ bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.
Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ ở khu tập thể Kim Liên
Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ ở khu tập thể Kim Liên
Kinhtedothi – Lửa bất ngờ bùng phát ra từ khu vực “chuồng cọp” tại căn hộ ở tầng 3 sau đó lan lên tầng 4 của khu tập thể. Đám cháy lan nhanh bốc lên dữ dội.
Nam Định: Cháy nhà vào sáng sớm, một phụ nữ tử vong
Nam Định: Cháy nhà vào sáng sớm, một phụ nữ tử vong
Kinhtedothi - Vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở phường Lộc Hạ, TP Nam Định khiến một người phụ nữ bị mắc kẹt và tử vong.
Giải pháp nào cho nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0
Giải pháp nào cho nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0
Kinhtedothi - Hiện nay, cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, do đó lĩnh vực lao động chất lượng cao đang được xã hội quan tâm đặc biệt.
Huyện Gia Lâm đạt giải Nhất Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm'
Huyện Gia Lâm đạt giải Nhất Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm"
Kinhtedothi-Ngày 18/9, Hội LHPN TP Hà Nội phối hợp với Chi cục ATTP TP Hà Nội tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về ATTP” năm 2019. Đồng thời trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của Hội viên Phụ nữ, nữ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, nhóm liên kết của phụ nữ huyện Gia Lâm và một số quận huyện.
Hà Nội lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao cả
Hà Nội lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao cả
Kinhtedothi - Theo Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành, những gương điển hình tiên tiến đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giúp ngành LĐTB&XH Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ TP giao...
Quận Hoàn Kiếm biểu dương 255 gương “Người tốt, việc tốt”
Quận Hoàn Kiếm biểu dương 255 gương “Người tốt, việc tốt”
Kinhtedothi - Ngày 18/9, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2019.
Bánh pía nhiễm khuẩn ở Đà Nẵng: Chỉ liên quan 8 gói tại đại lý
Bánh pía nhiễm khuẩn ở Đà Nẵng: Chỉ liên quan 8 gói tại đại lý
Kinhtedothi - Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng kết luận mẫu bánh pía Sóc Trăng nhiễm khuẩn chỉ liên quan đến 8 gói bánh trị giá 400.000 đồng (1 gói 50.000 đồng) tại đại lý.
Hơn 500 vận động viên quận Hoàng Mai tham gia giải chạy Báo Hànộimới năm 2019
Hơn 500 vận động viên quận Hoàng Mai tham gia giải chạy Báo Hànộimới năm 2019
Kinhtedothi – Sáng 18/9, quận Hoàng Mai tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 với hơn 500 vận động viên tham gia.