Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Đảng ủy các KCN&CX Hà Nội: Kết quả cao trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU nhờ những cách làm phù hợp từng loại hình doanh nghiệp

Linh Chi 21-10-2020 20:34
Kinhtedothi-Từ những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy “về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã rút ra một số kinh nghiệm quý báu để có thể tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết này gắn với phát triển đảng viên mới.

Trong tham luận với Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII mới đây, Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội Lê Quang Long cho rằng: Qua hơn 8 năm triển khai, Nghị quyết 09-NQ/TU đã khẳng định tinh thần đi trước đón đầu của Đảng bộ TP, hướng tới xây dựng những cơ sở Đảng vững mạnh tại doanh nghiệp (DN), từ đó góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Là một lĩnh vực mới, khó nên trong suốt thời gian thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy luôn trăn trở tìm những cách làm phù hợp từng loại hình, quy mô, đặc điểm của DN; khảo sát, nắm chắc tình hình DN để phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội… Đến nay, Đảng bộ có 85 tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước (KVNN), trong đó 46 tổ chức đảng ở DN 100% vốn nước ngoài, 38 tổ chức đảng ở DN tư nhân, 1 tổ chức đảng ở DN liên doanh với nước ngoài. Số đảng viên trong DN là 1.063 đồng chí. Tổng số tổ chức công đoàn cơ sở trong các KCN là 304 tổ chức, với 129.036 đoàn viên; tổ chức Đoàn cơ sở là 40 tổ chức, với gần 4.500 đoàn viên.

Đạt được những kết quả trên, trước hết do Đảng ủy đã chú trọng chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU với nhiều hình thức phong phú, như kết hợp với tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ), hội nghị công đoàn, tập huấn, tọa đàm... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của NLĐ, chủ DN về vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể với sự phát triển của DN. Ở nhiều DN từ khi có tổ chức đảng, nhận thức của công nhân, NLĐ được nâng lên rõ rệt; nội bộ đoàn kết, thi đua lao động sản xuất đạt năng suất cao. Những vấn đề phát sinh trong công nhân đã được các tổ chức đoàn thể phối hợp Ban lãnh đạo DN giải quyết hợp tình hợp lý, góp phần giúp DN ngày càng phát triển bền vững. Hằng năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển mới tổ chức đảng và đảng viên đi đôi với củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên ở các DN trong KCN; thường xuyên rà soát, kịp thời kiện toàn cấp ủy do có biến động nhân sự theo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), qua đó giúp các tổ chức cơ sở đảng nhanh chóng ổn định tổ chức và duy trì hoạt động. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã xây dựng và triển khai Đề án 01-ĐA/ĐU “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới trong DN tại các KCN trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2020” với nhiều giải pháp đồng bộ, đạt hiệu quả: Thành lập tổ công tác đến từng KCN làm việc với các chi bộ còn có khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động để trao đổi, tháo gỡ; xây dựng kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ và làm việc với chủ DN đề nghị tạo điều kiện cho chi bộ hoạt động…, góp phần đưa công tác Đảng cơ sở hoạt động có hiệu quả; tứng bước tăng chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ.

 Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10

Về thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên, hằng năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức đảng; phân công rõ trách nhiệm từng thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; tổ chức gặp gỡ trực tiếp trao đổi với DN có đảng viên để tuyên truyền, thuyết phục chủ DN hiểu và tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã thành lập mới 53 tổ chức đảng, nâng tổng số tổ chức đảng hiện nay của Đảng ủy lên 87 tổ chức đảng. Song song phát triển tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy rà soát dự nguồn đảng viên mới, trẻ, có trình độ, năng lực công tác tại các vị trí quản lý trong DN để gửi sinh hoạt tại chi bộ có bề dày nền nếp nhằm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo chi bộ. Trong những năm qua, đã kiện toàn được 42 đồng chí từ nguồn đào tạo này, hiện đều phát huy hiệu quả tốt trong triển khai hoạt động của chi bộ tại DN. Trong phát triển đảng viên, Đảng ủy xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu trong từng năm, phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chức đảng và Công đoàn, Đoàn thanh niên các KCN, chú trọng phát triển đảng viên trong những DN chưa có tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tổ chức 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng cho 1.391 học viên, kết nạp 517 đảng viên mới. Trình độ đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên, với tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ qua đánh giá hằng năm là 93,58%.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên tăng cường xây dựng củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước nâng cao vai trò tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, động viên đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện nhiệm vụ SXKD, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, góp phần xây dựng DN ổn định và phát triển. Trong 5 năm, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội cũng đã biểu dương 1.177 “Công nhân giỏi”, 533 “Sáng kiến sáng tạo”; UBND - LĐLĐ TP tuyên dương 67 “Công nhân giỏi” và 85 “Sáng kiến sáng tạo” Thủ đô… Công đoàn thành lập mới được 89 tổ chức công đoàn cơ sở, phát triển 71.785 đoàn viên; Đoàn Thanh niên thành lập mới 23 tổ chức đoàn cơ sở, phát triển 4.078 đoàn viên.

Từ những kết quả nổi bật đó, theo ông Lê Quang Long, Đảng ủy đã rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU gắn với phát triển đảng viên mới. Trước tiên là cần chủ động, đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò, sự cần thiết thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong DN ngoài KVNN để tạo thống nhất trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, NLĐ. Cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo cán bộ chuyên trách công tác đảng thường xuyên theo dõi, giúp đỡ tổ chức đảng trong DN ngoài KVNN, giải quyết khó khăn vướng mắc trong DN; định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên và kịp thời biểu dương, khen thưởng đảng viên tiêu biểu, tổ chức đảng làm tốt phát triển đảng viên. Cùng đó, rất cần tạo điều kiện kinh phí và thời gian giúp các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong DN ngoài KVNN; nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên để tác động trực tiếp đến quần chúng trong DN. Đồng thời, cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể phù hợp từng loại hình DN; coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, làm rõ mối quan hệ giữa cấp ủy với chủ DN và các đoàn thể, làm cơ sở để tổ chức đảng xác lập, nâng cao vai trò của mình trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong DN. Ngoài ra, cũng cần quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên trong DN, bởi những tổ chức này giữ vai trò cầu nối giữa Đảng với quần chúng công nhân, là môi trường để quần chúng công nhân phấn đấu, tạo ra nguồn chủ yếu để kết nạp đảng viên.

TAG: Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy
 
Tin khác
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ dâng hương các Vua Hùng
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ dâng hương các Vua Hùng
Kinhtedothi - Ngày 3/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn đại biểu đại diện 54 dân tộc anh em tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020 đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân anh linh các đức Hùng Vương tại Đền Hùng (Phú Thọ).
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh  Bạc Liêu và Quảng Ngãi
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Bạc Liêu và Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh: Bạc Liêu và Quảng Ngãi.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chủ động giải quyết bức xúc tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Chủ động giải quyết bức xúc tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn
Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, người dân Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn đã hy sinh nhiều quyền lợi cá nhân để chia sẻ với TP. Ngược trở lại, TP, các cấp, các ngành cũng phải chia sẻ với người dân bằng tinh thần trách nhiệm cao, chủ động cao; vận dụng tối đa quy định của pháp luật và thẩm quyền của TP nhưng phải công khai, minh bạch và công bằng...
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Hội thánh Tin lành Việt Nam
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Hội thánh Tin lành Việt Nam
Kinhtedothi - Chiều 3/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn đại biểu Ban Thường trực Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) do mục sư Nguyễn Hữu Mạc làm trưởng đoàn đến thăm Thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Kinhtedothi - Chiều 3/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Tổng Công ty May 10 và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên).
Thông xe nút giao vành đai 3 với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng trong năm 2020
Thông xe nút giao vành đai 3 với cao tốc Hà Nội- Hải Phòng trong năm 2020
Kinhtedothi - Chiều 3/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công và tiến độ giải ngân dự án Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao thông vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Hà Nội thành lập, kiện toàn 3 ban chỉ đạo
Hà Nội thành lập, kiện toàn 3 ban chỉ đạo
Kinhtedothi - Ngày 2/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã ký ban hành các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thành lập và kiện toàn 3 ban chỉ đạo quan trọng.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: Tuyên truyền pháp luật bằng hình thức trực tuyến nhiều hơn
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: Tuyên truyền pháp luật bằng hình thức trực tuyến nhiều hơn
Kinhtedothi – “Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chúng ta phải tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng hình thức trực tuyến nhiều hơn; tuyên truyền qua báo chí, truyền hình nhiều hơn” - Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến: Gắn thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ của thành phố
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến: Gắn thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ của thành phố
Kinhtedothi - Chiều 3/12, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý IV/2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC TP chủ trì hội nghị.
Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
Kinhtedothi - Ngày 3/12/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
TTXVN ra mắt trang thông tin đặc biệt về Đại hội Đảng lần thứ XIII
TTXVN ra mắt trang thông tin đặc biệt về Đại hội Đảng lần thứ XIII
TTXVN chính thức khai trương trang thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm truyền tải đến công chúng những thông tin chính thống, nhanh nhạy trên nền tảng thiết kế tương tác hiện đại.