1503974644

Đề xuất thay đổi cách tính thuế khi vốn vay lớn hơn nhiều vốn chủ sở hữu

Doanh nghiệp nào có vốn chủ sở hữu mỏng lại đi vay nhiều sẽ phải chịu một cơ chế tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) kiểu khác, với mức chịu thuế cao hơn.