Trang chủ / Kinh tế / Thị trường

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khát vọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Theo VOV.VN 19-05-2019 08:20
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Mới đây, tại Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh quan điểm, định hướng, đột phá phát triển, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045 trên các lĩnh vực mà Chiến lược 10 năm đưa ra, đặc biệt là sự phát triển bền vững, mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường cũng như quốc phòng, an ninh của đất nước. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác thảo một số vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước sau khi hòa bình, thống nhất.
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Hơn 50 năm qua, những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện tốt, đặc biệt là những nội dung về phát triển kinh tế.
Trong hơn 3 thập kỷ qua, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt tốc độc trung bình khoảng 6,6%/năm, bứt phá từ 4,4% giai đoạn 1986-1990 lên xấp xỉ 7% trong giai đoạn 5 năm trở lại đây. Quy mô nền kinh tế cũng "lớn lên" nhanh chóng, từ dưới 55 tỷ USD năm 1986 lên hơn 240 tỷ USD hiện nay. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ chỉ 86 USD năm 1988 lên mức gần 2.590 USD thời điểm hiện tại.Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế Việt Nam đã khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Đặc biệt là sau thời kỳ Đổi Mới, nền kinh tế đất nước đã thực sự "thay da đổi thịt", thay đổi hẳn về triết lý kinh doanh: chuyển từ sản xuất tiêu dùng theo kế hoạch sang tư duy sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, kinh doanh kiếm lời.
Đánh giá về thực trạng kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, gam màu sáng vẫn là phổ biến, chủ đạo mặc dù vẫn còn những đốm đen nguy hại, những nguy cơ, cần nhận diện và khắc phục. Lưu ý nguy cơ tụt hậu là hiện hữu nếu không tự vươn lên, không có khát vọng dân tộc để xây dựng đất nước, Thủ tướng tin tưởng: "Chúng ta sẽ vượt qua thách thức, những điểm ngăn trở để đưa đất nước phát triển hơn trong thời gian tới... Động lực phát triển nhanh và bền vững là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị con người Việt Nam...".
GS. TS. Ngô Thắng Lợi - Trưởng Bộ môn Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, khẳng định, phát triển vì con người là mô hình được Đảng và Nhà nước lựa chọn trong quá trình theo đuổi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo đó, yêu cầu đặt ra là: tăng trưởng kinh tế nhanh và hiệu quả cần phải gắn với việc nâng cao trình độ phát triển con người, bao gồm cả cơ hội và năng lực phát triển. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực xã hội, cần nhấn mạnh mục tiêu xã hội, con người trong tiến trình phát triể kinh tế. Sự ổn định xã hội phải đi liền với tăng tưởng kinh tế. Có ý kiến góp ý, cần có bộ chỉ số về phát triển xã hội. Đột phá dựa vào phát huy giá trị con người là điều rất có ý nghĩa.
Trong thời gian qua, tăng trưởng kinh tế mặc dù vẫn có tác động ích cực đến phát triển con người, nhưng hiệu ứng tác động tích cực đang có xu hướng giảm dần, GS. Lợi đánh giá.
Từ đó, GS. TS. Ngô Thắng Lợi gợi ý một số giải pháp cần thiết để giải quyết vấn đề trên, nhằm hướng thành quả tăng trưởng kinh tế vào phát triển con người một cách hiệu quả nhất. Trong đó nhấn mạnh tới sự cần thiết phải xác định mục tiêu cuối cùng của phát triển nền kinh tế đất nước là vì tiến bộ xã hội, trước hết và quan trọng nhất là vì sự phát triển con người, nâng cao năng lực và cơ hội phát triển cho mọi thành viên trong xã hội. Tăng trưởng kinh tế thể hiện ở mức tăng thu nhập bình quân đầu người, phải luôn có tác động đồng thuận đến phát triển con người với hiệu ứng thuận ngày càng tăng lên. Thành quả tăng trưởng cần được quan tâm sử dụng nhiều hơn cho việc cải thiện các năng lực phi vật chất, tức là năng lực trí lực và thể lực thông qua việc quan tâm nhiều hơn đến giáo dục và y tế.

Kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. (Ảnh minh hoạ)
Vị chuyên gia này cho rằng, cần cải thiện các động lực tăng trưởng, một mặt tạo đà để có đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn, mặt khác có tác dụng điều chỉnh tích cực để kết quả tăng trưởng có tác động mạnh hơn đến cải thiện trình độ phát triển con người. Cùng với đó là thực hiện các chính sách tăng trưởng hài hoà, làm cho tất cả mọi tầng lớp dân cư (giầu và nghèo) trong xã hội (vùng động lực hay chậm phát triển) đều được thỏa sức tham gia vào công cuộc tăng trưởng kinh tế để hưởng lợi trực tiếp từ thành quả tăng trưởng. Đồng thời, thực hiện kịp thời việc phân phối lại thành quả tăng trưởng giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng miền trong cả nước để tạo ra một động thái tích cực và công bằng về tiến bộ xã hội cho con người...
Nêu bật thành tựu kinh tế sau thời kỳ Đổi Mới, TS. Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Việt Nam đã từ một nước kém phát triển trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp với tốc độ tăng trưởng được cải thiện rõ rệt. Việt Nam cũng đã có bước chuyển đổi thành công sang kinh tế thị trường, hội nhập sâu vào kinh tế khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát huy được nội lực và trở thành một nền kinh tế năng động.
Tuy nhiên, TS. Lê Đăng Doanh cũng thẳng thắn chỉ rõ: Kinh tế Việt Nam vẫn chưa phát huy được hết hiệu quả và tiềm năng, lợi thế... Việc cải cách thể chế còn chậm, do đó, nền kinh tế vẫn còn tồn tại nhiều rào cản như giấy phép con "hành" doanh nghiệp; nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà; sự phiền hà, nhũng nhiễu, tình trạng tham nhũng vẫn còn phổ biến.
TS. Lê Đăng Doanh khuyến cáo, Việt Nam cần tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hiệu quả năng suất lao động, đặc biệt phải chú ý đến chất lượng tăng trưởng, tăng trường bền vững và bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề đặt ra của cộng đồng doanh nghiệp.
Chính phủ Việt Nam đã quyết tâm đổi mới toàn diện nền kinh tế theo hướng kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục theo đuổi chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với quyết liệt thực hiện các đột phá lớn, đẩy mạnh hơn nữa đổi mới và nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển đồng bộ các loại thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản...
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, khu vực, ngành hàng sản xuất gắn với chú trọng thị trường đầu ra, phát triển đồng bộ cả thị trường nội địa và nước ngoài, nghiên cứu các giải pháp ứng phó chủ động, giảm tác động tiêu cực của tình hình thương mại thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay.

TAG: kinh tế chủ tịch Hồ Chí Minh di chúc khát vọng phát triển nâng cao đời sống nhân dân
 
Tin khác
Giá vàng tăng phiên đầu tuần, căng thẳng leo thang tại vùng Vịnh
Giá vàng tăng phiên đầu tuần, căng thẳng leo thang tại vùng Vịnh
Kinhtedothi – Sáng nay (23/9), giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục tăng mạnh. Vàng SJC giữ vững trên mốc 42 triệu đồng/lượng.
Làm mộc thời 4.0
Làm mộc thời 4.0
Kinhtedothi - Nhờ đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, người thợ làng nghề mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên đã bớt vất vả mà hiệu quả công việc lại cao hơn.
Xuất khẩu nông sản Việt Nam – Nhật Bản: Tiềm năng rộng mở
Xuất khẩu nông sản Việt Nam – Nhật Bản: Tiềm năng rộng mở
Kinhtedothi - Nhật Bản hiện là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Mỹ và Trung Quốc). Trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, tiềm năng hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước rất rộng mở.
Gỡ vướng để nâng tỷ lệ người dân nông thôn dùng nước sạch
Gỡ vướng để nâng tỷ lệ người dân nông thôn dùng nước sạch
Kinhtedothi - Theo thống kê, hiện nay, tại khu vực ngoại thành, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch chiếm hơn 57% (tương đương 2,344 triệu người) và hệ thống mạng cấp nước đã đủ khả năng cấp nước cho 60% hộ dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, theo đánh giá của các đơn vị chức năng, tỷ lệ trên vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.
Diện mạo mới của giao thông ngoại thành Hà Nội
Diện mạo mới của giao thông ngoại thành Hà Nội
Kinhtedothi - Hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) của Hà Nội đã được TP tập trung đầu tư, nâng cấp suốt 10 năm qua. Đến nay, những đổi thay mạnh mẽ của mạng lưới huyết mạch này đã góp phần rất tích cực trong việc kéo gần khoảng cách cả về địa lý lẫn kinh tế - xã hội giữa đô thị và nông thôn của Thủ đô.
Tái cơ cấu ngành chăn nuôi để ổn định nguồn cung thực phẩm
Tái cơ cấu ngành chăn nuôi để ổn định nguồn cung thực phẩm
Kinhtedothi - “Mặc dù thiếu hụt một lượng lớn thịt lợn do DTLCP và nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm, song, với việc chủ động tái cơ cấu thúc đẩy chăn nuôi gia súc, gia cầm... nên nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm không lo thiếu”. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến trong cuộc trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị.
Hậu dịch tả lợn châu Phi: Liệu có khan hiếm thịt lợn?
Hậu dịch tả lợn châu Phi: Liệu có khan hiếm thịt lợn?
Kinhtedothi - Sau dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), để tránh rơi vào cuộc khủng hoảng thịt lợn như thị trường Trung Quốc, ngành chăn nuôi Việt Nam đã và đang ráo riết triển khai các giải pháp nhằm ổn định chăn nuôi, cân đối cung cầu thị trường.
Chủ động trước quyết định giảm lãi suất của Fed
Chủ động trước quyết định giảm lãi suất của Fed
Kinhtedothi - Trong gần 2 tháng qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã 2 lần cắt giảm lãi suất. Dù đã được dự báo từ trước song về lâu dài cơ quan quản lý cần có phản ứng linh hoạt, kịp thời, cũng như có chính sách tiền tệ và thương mại phù hợp, giúp nền kinh tế và thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam phát triển ổn định.
Sự kiện kinh tế tuần: Việt Nam lọt top 10 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư
Sự kiện kinh tế tuần: Việt Nam lọt top 10 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư
Kinhtedothi - Việt Nam lọt top 10 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư; Thủ tướng khẳng định lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực phát triển; Asanzo báo lỗ hơn 1.000 tỷ đồng; Giá xăng dầu giảm nhẹ... là nội dung chú ý tuần qua.
Bình Thuận đón dòng vốn đầu tư kỷ lục
Bình Thuận đón dòng vốn đầu tư kỷ lục
Kinhtedothi - Tỉnh Bình Thuận đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 23 nghìn tỷ đồng, và ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 19 tỷ USD và 30.696 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực.
[Infographic] 10 kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội 10 năm qua
[Infographic] 10 kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội 10 năm qua
Kinhtedothi - Trong những năm qua, Hà Nội luôn giữ vững là "lá cờ đầu" của cả nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Khu vực nông thôn đã có sự thay đổi sâu sắc, cơ bản và toàn diện về kinh tế, xã hội, chất lượng cuộc sống và môi trường, góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của TP.