Đường sắt đặt mục tiêu ngăn đà tụt dốc, kéo khách quay lại

Đường sắt đặt mục tiêu ngăn đà tụt dốc, kéo khách quay lại

Năm 2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đặt mục tiêu tập trung cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt, sản lượng và doanh thu đạt mức tăng trưởng 8% trở lên, lợi nhuận sau thuế là 158 tỷ đồng, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân của lao động tăng 10% trở lên.
Thể lệ Cuộc thi 'Vì An toàn giao thông Thủ đô Hà Nội' trên internet
Dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Đa số cư dân ủng hộ
Hà Nội cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu đạt gần 100%