20-01-2021 15:20

Hà Nội: Cán bộ, đảng viên hướng về Đại hội XIII của Đảng

Kinhtedothi - Đến thời điểm nay, các đường phố chính của Hà Nội đã rợp cờ hoa, pano, áp pích tuyên truyền đại hội Đảng lần thứ 13. Tại khu vực quanh bờ Hồ, các bộ phần liên quan của quận và thành phố đang hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng về trang trí, chăm tỉa hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường, tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự.