Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Hà Nội phát huy vai trò của Nhân dân trong phát triển văn hóa

Kinhtedothi - Chiều 16/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn TP Hà Nội.

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đời sống văn hóa của người dân được nâng cao

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 5 năm qua, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song Thủ đô đã tạo sự chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân Thủ đô ngày càng được cải thiện, nâng cao. Nổi bật, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đa số cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò và nhiệm vụ phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã được nâng lên rõ rệt. Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt và vượt chỉ tiêu trên nhiều lĩnh vực. 

Bên cạnh đó, có nhiều chính sách, giải pháp cụ thể phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh bước đầu đạt hiệu quả với nhiều mô hình, sáng kiến hay như: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới (Chỉ thị số 11-CT/TU); ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP; đưa vào giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội. Theo đó, trung bình hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt trên 85%; “Làng văn hóa” đạt 60,5% và “Tổ dân phố văn hóa” đạt 71%.

Ngoài ra, công tác quy hoạch và quản lý Nhà nước về văn hóa ngày càng đi vào nền nếp, từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý. Hà Nội là đơn vị đi đầu trong cả nước tiến hành tổng kiểm kê, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể góp phần làm rõ hơn bản sắc văn hoá Thủ đô nghìn năm văn hiến. Hà Nội với vai trò là cơ quan thường trực cũng đa chủ trì tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và Thủ đô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Đáng chú ý, trong 5 năm qua, nguồn kinh phí bố trí cho lĩnh vực văn hóa của TP đạt trên 4,28 nghìn tỷ đồng; huy động trên 4,3 nghìn tỷ đồng vốn xã hội hóa đầu tư cho 38 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa. Đồng thời, thu hút trên 164 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài cho các dự án văn hóa, thể thao.

 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng Phát biểu tại hội nghị.

                     

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả toàn diện mà Hà Nội đã làm được trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, trong thời buổi công nghệ thông tin đa chiều, để người dân Thủ đô không bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu độc thì TP phải tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn Nghị quyết số 33-NQ/TW để mỗi người dân hiểu được bản sắc văn hóa người Hà Nội, nhất là sau 20 năm thủ đô được UNESCO công nhân là "Thành phố Vì hòa bình". Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền để các thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên hiểu được văn hóa Thủ đô để có một lớp thanh niên kế tục để Hà Nội xứng đáng là trung tâm giáo dục, văn hóa của cả nước. Giới thiệu, lan tỏa tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những địa chỉ mà Bác Hồ đã đến, ở Thủ đô để tạo sức lay động, gần gũi. Đồng thời, quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo, có chính sách để những người làm văn hóa có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để lan tỏa văn hóa Thủ đô đi khắp cả nước.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các địa phương, đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng trong thời gian vừa qua. 

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư, thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP và coi đây là giải pháp trọng tâm để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

 Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành uỷ có quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá XI).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa, con người phù hợp chuẩn mực quốc tế, Việt Nam và thực tiễn của Hà Nội. Có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, trọng dụng người có tài, có đức và tạo điều kiện để phát huy sáng tạo. 

Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hoá huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động; quan tâm tạo cơ chế phối hợp và tăng cường ký hợp đồng đầu tư chiều sâu đối với công trình, tác phẩm lớn nhằm tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, quảng bá, giới thiệu văn hóa Thủ đô thông qua xúc tiến văn hóa, du lịch; thông qua tổ chức các sự kiện văn hóa có tầm quốc tế. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá. Xây dựng cơ chế thu hút tài năng trẻ về làm việc ở những ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đặc biệt, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của Nhân dân trong quá trình phát triển văn hóa và con người Thủ đô.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của các cấp để từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc; có giải pháp chọn lọc trong hội nhập văn hóa. Tích cực đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, ảnh hướng xấu tới đạo đức xã hội, nhất là trên môi trường internet và mạng xã hội...

TAG: Thành uỷ Hà Nội; sơ kết 5 năm; Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá XI); “Xây con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Hà Nội; Phó Bí thư Thường trực Thà
 
Tin khác
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Kinhtedothi - Chiều 22/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII.
Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy
Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy
Kinhtedothi – Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bị kỷ luật cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.
Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về văn hóa công vụ phải chịu hình thức kỷ luật
Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về văn hóa công vụ phải chịu hình thức kỷ luật
Kinhtedothi-Để thực hiện tốt kế hoạch của Bộ Nội vụ thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án “Văn hóa công vụ", lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị Thanh tra Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động trong đó có văn hóa công sở, đạo đức công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm của của Bộ Nội vụ. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật.
Hà Nội - Bạc Liêu: Tăng cường giao lưu, chia sẻ để cùng phát triển
Hà Nội - Bạc Liêu: Tăng cường giao lưu, chia sẻ để cùng phát triển
Kinhtedothi - Chiều 22/8, đoàn công tác TP Hà Nội đã làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về kết quả hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương chủ trì hội nghị.
Tập huấn kỹ năng “Phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em” đã được triển khai rộng khắc ở các liên đội
Tập huấn kỹ năng “Phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em” đã được triển khai rộng khắc ở các liên đội
Kinhtedothi - Ngày 22/8, Thành đoàn Hà Nội đã tổng kết công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2018 - 2019 và triển khai công tác Đội, phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2019 - 2020.
Rút ngắn quy trình thủ tục, không để người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần
Rút ngắn quy trình thủ tục, không để người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần
Kinhtedothi - “Rút ngắn quy trình thủ tục, áp dụng công nghệ thông tin, dành thời gian hướng dẫn qua mạng, tránh để doanh nghiệp đi lại nhiều lần, giúp giảm chi phí xã hội, giảm sự phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
[Lãng phí lớn từ hàng trăm dự án bất động sản bỏ hoang] Bài cuối: Nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở
[Lãng phí lớn từ hàng trăm dự án bất động sản bỏ hoang] Bài cuối: Nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở
Kinhtedothi - Thời gian qua, nhiều dự án trên địa bàn TP Hà Nội gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nên có nhiều chủ đầu tư đã phải xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết để phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng, quản lý dự án ngoài việc nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch thì cũng cần phải nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội KTS Việt Nam.
Khi cấp ủy cùng vào cuộc  giải quyết khiếu nại, tố cáo
Khi cấp ủy cùng vào cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo
Kinhtedothi - Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ TP đến cơ sở, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm từ cơ sở, giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.
[Cán bộ 'đường lối' trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số] Bài cuối: Cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu...
[Cán bộ "đường lối" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số] Bài cuối: Cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu...
Kinhtedothi - Phát triển Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ không dễ dàng. Để thu hút, lôi cuốn quần chúng đến với Đảng thì cán bộ, đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc phải là người tiên phong, gương mẫu...
[Những tổ dân phố “5 không” ở quận Thanh Xuân] Bài 1: Nâng cao ý thức người dân
[Những tổ dân phố “5 không” ở quận Thanh Xuân] Bài 1: Nâng cao ý thức người dân
Kinhtedothi - Từ điển hình ở phường Khương Mai, mô hình tổ dân phố văn hóa "5 không": Không có rác thải; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng; không phát sinh mới về tệ nạn xã hội; không còn hộ nghèo đã được triển khai trên địa bàn quận Thanh Xuân, mang lại những hiệu quả bất ngờ.
Quận Nam Từ Liêm: Trạm y tế phường khó thu hút người dân đến khám bệnh
Quận Nam Từ Liêm: Trạm y tế phường khó thu hút người dân đến khám bệnh
Kinhtedothi -Theo Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, các trạm y tế phường trên địa bàn chỉ có thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế cơ bản phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh thông thường, mà nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, nhất là kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị bệnh.