Trang chủ / Thời sự / Cải cách hành chính

Hà Nội: Tiếp tục tinh gọn bộ máy, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Công Thọ - Thủy Tiên 07-03-2019 14:40
Kinhtedothi - Chiều 7/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CT/TU của Thành ủy Hà Nội 
Thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp

Trình bày Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 29/1/2019 về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết: Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ; sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của TP năm 2018 đều hoàn thành và vượt mức. Công tác cải cách hành chính của TP tiếp tục được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa quyết liệt; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ý thức kỷ luật chưa cao, làm việc chưa hết trách nhiệm, có lúc có nơi còn gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm kỷ luật của một số cơ quan, đơn vị cơ sở chưa thường xuyên, kết quả còn hạn chế, chưa có biện pháp, chế tài đủ mạnh trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm và biểu hiện tiêu cực xảy ra trên địa bàn…
Năm 2019, TP tiếp tục xác định chủ đề công tác năm 2019 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc TP thực hiện nghiêm túc về việc tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/2/2018 của UBND TP về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 52/KH-UBND cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan; tập trung giải quyết các vấn đề đặt ra, khẩn trương dứt điểm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/3.
Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, phù hợp với thực tế và các Nghị quyết, Kết luận của Thành ủy.
Đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và cấp trên trực tiếp về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình.
 Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Huy Sáng phát biểu tại hội nghị
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền TP.
Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.
Tại Hội nghị, các cơ quan chức năng đã báo cáo kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại một số cơ quan trong thực hiện các thủ tục hành chính năm 2018. Theo đó mức độ hài lòng của người dân đạt mức khác trở lên. Trong đó, mức độ hài lòng về thủ tục đăng ký kinh doanh đạt 74,8%; thủ tục khám chữa bệnh đạt 72,1%; thủ tục cấp phép xây dựng đạt 82,7%; về thủ tục đo lường chất lượng đạt hơn 80%. Riêng về mức độ hài lòng đối với 8 dịch vụ hành chính công thuộc sở Giáo dục và Đào tạo, có 2 dịch vụ đạt mức độ hài lòng 98%, 2 dịch vụ đạt 95%, 1 dịch vụ đạt 90%, 2 dịch vụ đạt 85%, 1 dịch vụ đạt 82,5%...
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho biết: Huyện đã tích cực rà soát các TTHC còn cồng kềnh, rườm rà, báo cáo TP để làm sao tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, công dân trong giải quyết hồ sơ TTHC; thường xuyên đôn đốc và đã đến nay hoàn thành 7/13 nhiệm vụ công tác CCHC năm 2019. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 14.298 hồ sơ qua phần mềm điện tử dùng chung các cấp. Duy trì có hiệu quả  2 bộ quy tắc mà TP ban hành…
Phải bỏ tư duy "cái gì không quản được là cấm"

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, năm 2018 toàn TP đã thực hiện rất quyết liệt rà soát lại các trình tự và cắt giảm, rút ngắn quy trình TTHC vượt chỉ tiêu của Chính phủ trên 30%; đã rà soát, sắp xếp lại các tổ chức, bộ máy, tinh giản trên 800 biên chế. “Việc các đơn vị đã xây dựng xong quy trình nội quy, xây dựng xong đề án vị trí việc làm là một trong những điểm nhấn trong công tác CCHC” – Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng, ở đâu đó trách nhiệm, thái độ ứng xử của CBCCVC trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân vẫn còn có những phàn nàn, vẫn còn những trường hợp phải xử lý, kỷ luật; chất lượng giải quyết hồ sơ vẫn còn có vấn đề; việc rà soát cắt bỏ TTHC vẫn chưa đạt yêu cầu…

Về chương trình năm 2019, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, mục tiêu chung là lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị phải tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử TP. Đảm bảo 100% các hồ sơ thực hiện qua một cửa và một cửa liên thông phải đúng hạn, đảm bảo chất lượng. Việc ban hành các văn bản phải đúng quy trình, thủ tục, đúng thẩm quyền. Tiếp tục rà soát và cắt giảm các TTHC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. “Phải bỏ tư duy cái gì không quản được là cấm, mà nên hướng tới người dân và DN được làm tất cả những việc pháp luật không cấm” – Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Về nội dung chương trình, Chủ tịch UBND TP yêu cầu hết quý 2/2019 phải trình Bộ TTTT duyệt cấu trúc TP điện tử 2.0; Xây dựng đề án Xây dựng TP thông minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình HĐND ra nghị quyết thông qua. Xây dựng, đưa ra và ứng dụng cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh của người dân. Cùng với đó, các quận huyện, sở ngành phải triển khai các kế hoạch liên quan đến số hóa các số liệu. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, sắp xếp lại trên cơ sở đề án vị trí việc làm. Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương. Tăng cường công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch để người dân tham gia vào giám sát..

Về phần mềm một cửa liên thông từ TP đến các phường xã, Chủ tịch UBND TP cho biết: Trong thời gian tới, quá trình hoàn thiện dần sẽ giúp hệ thống sẽ chạy tốt hơn. Đặc biệt, năm nay TP sẽ thay toàn bộ hệ thống máy tính với cấu hình cao hơn, đường truyền được nâng công suất tốt hơn thì hệ thống sẽ chạy tốt hơn.

Liên quan đến việc xây dựng lại trụ sở các xã, phường, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chủ động xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, cải tạo lại trụ sở các phường, xã theo Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách quy định.

Hiện nay các đơn vị đang song song sử dụng một số phần mềm do tự các quận, huyện tự phát triển. Tuy nhiên, khi điều kiện một cửa liên thông đã tốt, Chủ tịch UBND TP yêu cầu phải chấm dứt hoạt động của các phần mềm khác, chuyển đổi tất cả các cơ sở dữ liệu đã được lưu trữ từ trước đến nay vào hệ thống chung.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Tài chính kiểm tra lại hệ thống các phầm mềm Tài chính, tổ chức tập huấn, sớm đấu thầu mua máy tính để trang bị cho các đơn vị. Về phần mềm giáo dục, tới đây TP sẽ sơ kết, trên cơ sở đó sẽ cung cấp tích hợp 3 nội dung: bố mẹ học sinh có thể tuyển sinh trực tuyến đầu cấp qua qua internet, qua các thiết bị thông minh; tích hợp cả tin nhắn vào hệ thống này.

Về việc tuyển công chức, hiện nay Bán cán sự Đảng UBND TP đã báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất, UBND TP giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu chủ trì cùng Sở Nội vụ triển khai thi công chức xong trong quý 2/2019. “Việc thi tuyển phải triển khai công khai, minh bạch, không được để ra sai sót” – Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

TAG: tiếp tục tinh gọn bộ máy đề cao trách nhiệm người đứng đầu
 
Tin khác
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố: Tăng cường tuyên truyền hai Bộ quy tắc ứng xử bằng hình thức trực quan, sinh động
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố: Tăng cường tuyên truyền hai Bộ quy tắc ứng xử bằng hình thức trực quan, sinh động
Kinhtedothi-Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị quận Hai Bà Trưng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội bằng các hình thức trực quan, sinh động để mang lại hiệu quả rõ nét hơn...
Các dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm tiến độ, làm hạn chế hiệu quả phát triển kinh tế
Các dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số chậm tiến độ, làm hạn chế hiệu quả phát triển kinh tế
Kinhtedothi-"Rà soát cho thấy thu nhập bình quân đầu người của bà con khu vực đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại Thành phố còn thấp, giảm nghèo chưa bền vững. Nhất là những dự án đầu tư vào khu vực này còn chậm tiến độ, hiệu quả giúp phát triển kinh tế, nâng cấp về cơ sở hạ tầng xã hội chưa cao", Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thanh Bình nhận định.
Tập trung tuyên truyền tốt Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương
Tập trung tuyên truyền tốt Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương
Kinhtedothi - Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Báo cáo viên T.Ư tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo T.Ư đến 570 điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.
Thủ tướng yêu cầu: Vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh
Thủ tướng yêu cầu: Vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh
Kinhtedothi - Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn các nguồn lây, khoanh vùng dập dịch; tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.
Vấn đề sáp nhập các sở, ngành: Tính toán kỹ
Vấn đề sáp nhập các sở, ngành: Tính toán kỹ
Kinhtedothi - Vấn đề sáp nhập các sở, ngành đã có câu trả lời chính thức khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định đang thi hành.
 Ảnh hưởng của bão số 5, Hà Tĩnh sẽ có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Ảnh hưởng của bão số 5, Hà Tĩnh sẽ có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Kinhtedothi - Do chịu ảnh hưởng rìa phía Bắc hoàn lưu cơn bão số 5, nên thời tiết khu vực Hà Tĩnh từ đêm nay (17/9) đến ngày 19/9 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành
Kinhtedothi - Chiều 17/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho đồng chí Hoàng Thị Lam (Đảng bộ phường Quán Thánh, quận Ba Đình).
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại miền Trung
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại miền Trung
Kinhtedothi - Trưa 17/9, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị.
Trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10
Trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10
Kinhtedothi - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra tháng 10 tới.
Xu hướng công nghệ nào phát triển ngành năng lượng?
Xu hướng công nghệ nào phát triển ngành năng lượng?
Kinhtedothi - Ngày 17/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học & Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2020.
5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Thay đổi căn bản diện mạo nông thôn
5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Thay đổi căn bản diện mạo nông thôn
Kinhtedothi - Nâng cao đời sống cho người nông dân là mục tiêu xuyên suốt trong Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Kết quả thực hiện 5 năm qua cho thấy những chuyển biến rõ nét trong đời sống, thu nhập của nông dân Thủ đô.