1565089275

[Video] Hà Nội và 8 tỉnh triển khai Cuộc vận động xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp

Kinhtedothi - Với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hoá, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là chính sách phát triển thương hiệu, là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, cũng như góp phần đẩy lùi tiêu cực.