1526458774

2 học sinh lớp 8 ở Hà Nội chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ

2 học sinh ở Hà Nội đã thiết kế, viết phần mềm và lắp ghép thành công cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ.