1563768026

Hàng chục ôtô vượt ẩu trong hầm Hải Vân

6 tháng đầu năm, đơn vị quản lý thống kê có 39 ôtô chuyển làn, vượt ẩu trong hầm Hải Vân