Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Hoạt động của HĐND TP Hà Nội bám sát yêu cầu phát triển, nguyện vọng của Nhân dân

Kinhtedothi - “Phát huy kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, 6 tháng qua, HĐND TP tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm 2019 của TP “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để thể chế hóa, ban hành các chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV sáng 8/7, Thay mặt Thường trực HĐND TP báo cáo kết quả hoạt động của HĐND TP 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, DN và Nhân dân Thủ đô đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của T.Ư và TP, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch.

 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp

Hoàn thành 143/273 nội dung công việc chất lượng, đúng tiến độ

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, HĐND TP tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm 2019 của TP là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để thể chế hóa, ban hành các chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng luật, sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Hoạt động của HĐND TP được nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Thường trực, các ban, Văn phòng, các tổ đại biểu (ĐB) HĐND TP phối hợp chặt chẽ với UBND, UB MTTQ TP và các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của T.Ư, của TP và các nghị quyết của HĐND TP kịp thời, đúng quy định.

Trong đó, kết quả nổi bật là sự đổi mới ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND TP tổ chức trao đổi, tọa đàm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp, tổ chức Kỳ họp thứ 8 để thông qua chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND TP theo quy định của Luật. Các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát được thực hiện tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả cao, trong đó chú trọng về cấp cơ sở, mời các đơn vị là đối tượng chịu sự giám sát cùng họp để trao đổi các nội dung tồn tại, hạn chế, vướng mắc; trao đổi truy đến cùng vấn đề, có kết luận rõ ràng lộ trình, giải pháp. Các ĐB chuyên trách HĐND TP nâng cao trách nhiệm hoạt động, tăng đi cơ sở, tham dự các kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND cấp huyện, xã... Hoạt động tiếp công dân của Thường trực và ĐB HĐND TP cũng phát huy hiệu quả, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm.

Công tác tiếp xúc cử tri cũng được duy trì đúng quy định, từng bước đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả. Việc phối hợp, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt, việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp TP được triển khai quyết liệt, cụ thể, đạt hiệu quả rõ rệt, đã có chuyển biến tích cực ở các cấp, ngành, địa phương. Các đồng chí Thường trực HĐND TP tham dự đầy đủ các cuộc họp Thành ủy, UBND TP; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, nghị quyết, các chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Thủ đô.

“Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại của năm 2018, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Thường trực HĐND TP đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 7/01/2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các ban HĐND, Văn phòng HĐND TP đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công thực hiện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả. Kết quả qua 6 tháng, 143 nội dung công việc đã được triển khai, đạt 57% kế hoạch, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UB MTTQ TP, HĐND TP đã triển khai kịp thời, hiệu quả 137 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP”, Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà cho hay.

Đặc biệt, nhằm khắc phục ngay tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND năm 2018 đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ ra về chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, xã còn chưa đồng đều, ngay từ đầu năm, Đảng Đoàn HĐND TP đã xây dựng kế hoạch với những nội dung, biện pháp đồng bộ, khả thi và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục, triển khai cụ thể các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nét mới trong hoạt động HĐND TP năm 2019 là quy định để tổ ĐB, ĐB HĐND TP chuyên trách dự các phiên giải trình của HĐND cấp huyện; có nhận xét về chọn nội dung, phương thức, mô hình tổ chức, kết quả chuyển biến sau giải trình,... để theo dõi, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả và chấn chỉnh sự hình thức (nếu có), đồng thời làm căn cứ, tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua với từng đơn vị.

 Các đại biểu tham dự kỳ họp

Không ngừng “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”

“6 tháng qua, HĐND TP đã bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của T.Ư, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP, Nghị quyết HĐND TP để thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc phù hợp thực tiễn và yêu cầu phát triển Thủ đô. Đáng chú ý, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện, tiếp tục có những điểm mới; trong đó việc chỉ đạo, triển khai Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND TP đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.

Phát huy những kết quả này, Phó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: Thường trực HĐND TP sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”. Cụ thể, sẽ triển khai thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, các nghị quyết của HĐND TP, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của TP, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP hiệu quả, đúng luật.

Thứ ba, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo quy định, lựa chọn nội dung và chuẩn bị tổ chức tốt 2 phiên giải trình của Thường trực HĐND TP (dự kiến trong tháng 8 và 10/2019).

Thứ tư, tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND, Thường trực, các ban và tổ ĐB TP.

Thứ năm, triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND TP.

Thứ sáu, thực hiện có chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các ĐB HĐND TP theo đúng quy chế.

Thứ bảy, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về "Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP".

Thứ tám, tiếp tục duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề của HĐND các cấp về trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử.

Thứ chín, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND TP; tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ mười, phối hợp, tham dự các hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư và TP; mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh, TP trong cả nước và quốc tế.

TAG: HĐND TP Hà Nội Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà Kỳ họp thứ 9rn
 
Tin khác
Quốc Oai: Đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Quốc Oai: Đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Kinhtedothi-Trong 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội, huyện Quốc Oai đã triển khai thành 11 chỉ tiêu để thực hiện. Đến nay so với mức chung của toàn Thành phố, huyện cơ bản đạt và vượt 7/11 chỉ tiêu, dự kiến 2 chỉ tiêu sẽ đạt trong năm 2020...
Bà Phạm Hải Hoa giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy
Bà Phạm Hải Hoa giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy
Kinhtedothi - Sáng 18/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy và huyện Phú Xuyên. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.
Ông Lê Ngọc Anh được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên
Ông Lê Ngọc Anh được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên
Kinhtedothi - Sáng 18/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại huyện Phú Xuyên.
Hà Nội: Xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh để nâng cao năng suất lao động
Hà Nội: Xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh để nâng cao năng suất lao động
Kinhtedothi - Ngày 18/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019.
Đề nghị phân nhóm các khối quận, huyện để đưa ra cơ chế phân cấp phù hợp
Đề nghị phân nhóm các khối quận, huyện để đưa ra cơ chế phân cấp phù hợp
Kinhtedothi-Tại buổi giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì sáng nay (18/9) tại quận Long Biên, lãnh đạo quận đề nghị: Trong thực hiện cơ chế quản lý theo phân cấp, Thành phố cần phân nhóm các khối quận, huyện để đưa ra cơ chế phân cấp phù hợp, bởi các địa phương có đặc thù điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
Kinhtedothi - Sáng 18/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy và huyện Phú Xuyên. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.
Lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội
Lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội
Kinhtedothi - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Thời gian tiếp xúc cử tri buổi sáng từ 8 giờ, buổi chiều từ 14 giờ.
Giám sát và phản biện xã hội: Mặt trận Tổ quốc khẳng định vị thế then chốt
Giám sát và phản biện xã hội: Mặt trận Tổ quốc khẳng định vị thế then chốt
Kinhtedothi - Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) sẽ khai mạc (diễn ra từ 18 - 20/9), để đánh giá lại kết quả nhiệm kỳ đã qua và bàn những phương hướng trong chặng đường tiếp theo.
Khách quan, không giấu giếm
Khách quan, không giấu giếm
Kinhtedothi - Cuộc họp báo chiều 17/9/2019 của TP Hà Nội dưới sự chủ trì của Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ đã “vỡ” ra nhiều điều. Qua đó đã góp phần giải toả bớt những lời đồn thổi hoặc ì xèo của dư luận xung quanh việc xử lý sự cố hoả hoạn tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Hà Đông: Kiến nghị đẩy nhanh thực hiện đất dịch vụ, tránh gây bức xúc cho người dân
Hà Đông: Kiến nghị đẩy nhanh thực hiện đất dịch vụ, tránh gây bức xúc cho người dân
Kinhtedothi-Tại buổi giám sát của HĐND TP Hà Nội tại quận Hà Đông chiều nay (17/9), lãnh đạo quận đề nghị HĐND TP chỉ đạo UBND TP sớm có ý kiến về việc tiếp tục giao đất dịch vụ, nhằm đẩy nhanh thực hiện đất dịch vụ và tránh gây bức xúc cho Nhân dân trên địa bàn.
Ban Tiếp công dân TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Ban Tiếp công dân TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Kinhtedothi – Chiều 17/9, Ban Tiếp công dân TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (17/9/2009 – 17/9/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.