Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Hoạt động của HĐND TP Hà Nội bám sát yêu cầu phát triển, nguyện vọng của Nhân dân

Kinhtedothi - “Phát huy kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, 6 tháng qua, HĐND TP tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm 2019 của TP “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để thể chế hóa, ban hành các chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV sáng 8/7, Thay mặt Thường trực HĐND TP báo cáo kết quả hoạt động của HĐND TP 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, DN và Nhân dân Thủ đô đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của T.Ư và TP, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch.

 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp

Hoàn thành 143/273 nội dung công việc chất lượng, đúng tiến độ

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, HĐND TP tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm 2019 của TP là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để thể chế hóa, ban hành các chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng luật, sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Hoạt động của HĐND TP được nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Thường trực, các ban, Văn phòng, các tổ đại biểu (ĐB) HĐND TP phối hợp chặt chẽ với UBND, UB MTTQ TP và các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của T.Ư, của TP và các nghị quyết của HĐND TP kịp thời, đúng quy định.

Trong đó, kết quả nổi bật là sự đổi mới ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND TP tổ chức trao đổi, tọa đàm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp, tổ chức Kỳ họp thứ 8 để thông qua chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND TP theo quy định của Luật. Các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát được thực hiện tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả cao, trong đó chú trọng về cấp cơ sở, mời các đơn vị là đối tượng chịu sự giám sát cùng họp để trao đổi các nội dung tồn tại, hạn chế, vướng mắc; trao đổi truy đến cùng vấn đề, có kết luận rõ ràng lộ trình, giải pháp. Các ĐB chuyên trách HĐND TP nâng cao trách nhiệm hoạt động, tăng đi cơ sở, tham dự các kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND cấp huyện, xã... Hoạt động tiếp công dân của Thường trực và ĐB HĐND TP cũng phát huy hiệu quả, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm.

Công tác tiếp xúc cử tri cũng được duy trì đúng quy định, từng bước đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả. Việc phối hợp, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt, việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp TP được triển khai quyết liệt, cụ thể, đạt hiệu quả rõ rệt, đã có chuyển biến tích cực ở các cấp, ngành, địa phương. Các đồng chí Thường trực HĐND TP tham dự đầy đủ các cuộc họp Thành ủy, UBND TP; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, nghị quyết, các chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Thủ đô.

“Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại của năm 2018, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Thường trực HĐND TP đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 7/01/2019 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung, được cụ thể hóa trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các ban HĐND, Văn phòng HĐND TP đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công thực hiện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả. Kết quả qua 6 tháng, 143 nội dung công việc đã được triển khai, đạt 57% kế hoạch, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UB MTTQ TP, HĐND TP đã triển khai kịp thời, hiệu quả 137 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP”, Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà cho hay.

Đặc biệt, nhằm khắc phục ngay tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND năm 2018 đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ ra về chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện, xã còn chưa đồng đều, ngay từ đầu năm, Đảng Đoàn HĐND TP đã xây dựng kế hoạch với những nội dung, biện pháp đồng bộ, khả thi và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục, triển khai cụ thể các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nét mới trong hoạt động HĐND TP năm 2019 là quy định để tổ ĐB, ĐB HĐND TP chuyên trách dự các phiên giải trình của HĐND cấp huyện; có nhận xét về chọn nội dung, phương thức, mô hình tổ chức, kết quả chuyển biến sau giải trình,... để theo dõi, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả và chấn chỉnh sự hình thức (nếu có), đồng thời làm căn cứ, tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua với từng đơn vị.

 Các đại biểu tham dự kỳ họp

Không ngừng “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”

“6 tháng qua, HĐND TP đã bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của T.Ư, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP, Nghị quyết HĐND TP để thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc phù hợp thực tiễn và yêu cầu phát triển Thủ đô. Đáng chú ý, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện, tiếp tục có những điểm mới; trong đó việc chỉ đạo, triển khai Chương trình công tác năm 2019 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND TP đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.

Phát huy những kết quả này, Phó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: Thường trực HĐND TP sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”. Cụ thể, sẽ triển khai thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, các nghị quyết của HĐND TP, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của TP, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP hiệu quả, đúng luật.

Thứ ba, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng theo quy định, lựa chọn nội dung và chuẩn bị tổ chức tốt 2 phiên giải trình của Thường trực HĐND TP (dự kiến trong tháng 8 và 10/2019).

Thứ tư, tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND, Thường trực, các ban và tổ ĐB TP.

Thứ năm, triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND TP.

Thứ sáu, thực hiện có chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các ĐB HĐND TP theo đúng quy chế.

Thứ bảy, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về "Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP".

Thứ tám, tiếp tục duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề của HĐND các cấp về trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử.

Thứ chín, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND TP; tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ mười, phối hợp, tham dự các hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư và TP; mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh, TP trong cả nước và quốc tế.

TAG: HĐND TP Hà Nội Phó Chủ tịch Phùng Thị Hồng Hà Kỳ họp thứ 9rn
 
Tin khác
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Cần nhân rộng các điển hình về xây dựng tổ chức đoàn trong doanh nghiệp
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Cần nhân rộng các điển hình về xây dựng tổ chức đoàn trong doanh nghiệp
Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành đoàn cần tăng cường công tác tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại những nơi làm tốt để từ đó đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và nhân rộng các điển hình. Qua đó, góp phần nâng cao hơn việc xây dựng tổ chức đoàn, hội cả về số lượng và chất lượng.
Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố cần đảm bảo thuận lợi cho người dân khi giao dịch hành chính
Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố cần đảm bảo thuận lợi cho người dân khi giao dịch hành chính
Kinhtedothi- "Khi triển khai thực hiện Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020 cần chú ý đảm bảo quy trình dân chủ, khách quan, đảm bảo thủ tục hành chính thuận lợi cho người dân khi giao dịch..." - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ.
Hà Nội: Sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện
Hà Nội: Sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện
Kinhtedothi-HĐND Thành phố Hà Nội quyết nghị thực hiện việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn Thành phố năm 2020; đồng thời thực hiện đổi tên 226 tổ dân phố tại 6 quận.
Phê chuẩn kết quả bầu Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội
Phê chuẩn kết quả bầu Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội
Kinhtedothi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.
Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội: Xem xét việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện
Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội: Xem xét việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện
Kinhtedothi - Sáng 21/2/2020, HĐND TP Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 13 để quyết nghị về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP năm 2020.
Đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026: Tinh và gọn
Đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026: Tinh và gọn
Kinhtedothi - Ý tưởng về đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ rút gọn số bộ, cơ quan ngang bộ từ 22 xuống còn 20 được đưa ra tại hội thảo góp ý “Báo cáo đề xuất, kiến nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026” do Bộ Nội vụ tổ chức đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Dù chưa phải là đề xuất mang tính chính thức, nhưng cũng rất đáng suy ngẫm khi việc tinh gọn bộ máy để phù hợp thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động đang được đẩy mạnh.
Tạo mọi điều kiện cho Uniqlo chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội trong tháng 3
Tạo mọi điều kiện cho Uniqlo chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội trong tháng 3
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Tập đoàn Uniqlo kỳ vọng việc mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội sẽ là dấu mốc để tiếp tục tạo dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc hơn nữa giữa Tập đoàn và TP.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương: Đại hội Đảng cần được tổ chức theo “ý Đảng, lòng dân”
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương: Đại hội Đảng cần được tổ chức theo “ý Đảng, lòng dân”
Kinhtedothi – Chiều 20/2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác chuẩn bị Đại đội Đảng các cấp của quận Long Biên.
MTTQ Thành phố Hà Nội hỗ trợ các hộ nghèo, người cao tuổi tại quận Hà Đông trong phòng chống dịch Covid-19
MTTQ Thành phố Hà Nội hỗ trợ các hộ nghèo, người cao tuổi tại quận Hà Đông trong phòng chống dịch Covid-19
Kinhtedothi - Ngày 20/2, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại huyện Hà Đông.
Ông Giang Quốc Trung làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
Ông Giang Quốc Trung làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
Kinhtedothi - Theo Quyết định 8516-QĐ/TU, ngày 19/2/2020, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Giang Quốc Trung (sinh ngày 20/8/1971) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty UDIC giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty UDIC nhiệm kỳ 2015-2020.
Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn: Chú trọng chất lượng cán bộ chủ chốt khi tổ chức Đại hội Đảng các cấp
Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn: Chú trọng chất lượng cán bộ chủ chốt khi tổ chức Đại hội Đảng các cấp
Kinhtedothi - Liên quan đến công tác nhân sự Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, huyện Sóc Sơn đánh giá toàn diện cơ cấu cấp ủy, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt theo phương châm “Cán bộ phải đủ điều kiện mới được tái cử”.