1528100689

Học sinh Hà Nội trải nghiệm chế tạo tên lửa nước

Ngày 3/6, hàng trăm học sinh tiểu học Hà Nội tự tay chế tạo và bắn tên lửa nước, dưới sự giúp sức của các sinh viên Đại học Ngoại thương.