1564387457

Hơn 120kg sừng tê giác giấu trong khối thạch cao đưa về Hà Nội

Đục các khối thạch cao, Hải quan phát hiện bên trong có chứa 55 khúc Sừng tê giác, với tổng trọng lượng là 125,15kg.