Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

[Infographics] Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Trung ương Đảng chỉ ra con đường đưa miền Bắc tiến hành cách mạng XHCN để trở thành hậu phương chi viện cho chiến trường miền Nam, nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Theo TTXVN 22-01-2020 08:03
TAG: Trung ương Đảng Đại hội đảng Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Tin khác