Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

[Infographics] Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Lần đầu tiên, Đảng đề ra riêng Nghị quyết về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí," một Nghị quyết co tầm quan trọng.
Theo TTXVN 28-01-2020 17:12
TAG: Đại hội đảng Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Tin khác