Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

[Infographics] Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam.
Theo TTXVN 01-09-2020 17:48
TAG: Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam dân tộc
 
Tin khác