1528777462

Ông Kim Jong-un: "Chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại"

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un thảo luận với báo chí tại phòng hội đàm trước khi họp riêng trong 35 phút.