TS Lương Hoài Nam: 'Kinh tế ban đêm không hẳn bị bỏ ngỏ, có điều làm tự phát'

TS Lương Hoài Nam: "Kinh tế ban đêm không hẳn bị bỏ ngỏ, có điều làm tự phát"

Kinhtedothi - "Không ít các nhà đầu tư tư nhân ở Việt Nam có thể thực hiện các dự án đầu tư hàng tỷ USD. Chính quyền chỉ cần làm tốt công tác quy hoạch và cung cấp quỹ đất phù hợp cho các khu phức hợp du lịch, các việc còn lại sẽ do các nhà đầu tư tư nhân đảm nhiệm".
Xây dựng nông thôn mới huyện Sóc Sơn: Đòn bẩy từ tăng trưởng nông nghiệp
Kết nối doanh nghiệp sản xuất và phân phối: Đầu ra an toàn cho nông sản sạch
Không thể chậm trễ
TS Lương Hoài Nam: 'Kinh tế ban đêm không hẳn bị bỏ ngỏ, có điều làm tự phát'
TS Lương Hoài Nam: "Kinh tế ban đêm không hẳn bị bỏ ngỏ, có điều làm tự phát"
Kinhtedothi - "Không ít các nhà đầu tư tư nhân ở Việt Nam có thể thực hiện các dự án đầu tư hàng tỷ USD. Chính quyền chỉ cần làm tốt công tác quy hoạch và cung cấp quỹ đất phù hợp cho các khu phức hợp du lịch, các việc còn lại sẽ do các nhà đầu tư tư nhân đảm nhiệm".