9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Kinhtedothi - Ngày 29/9, Tổng cục Thống kê thông tin, trong tháng 9/2020, cả nước có 10,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 203,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 83 nghìn lao động, giảm 23,1% về số doanh nghiệp, giảm 29,6% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với tháng trước.
Bảo Việt và bản lĩnh người tiên phong
Đừng để hỗ trợ treo
9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới