Trang chủ / Thời sự / Cải cách hành chính

Lĩnh vực giao thông vận tải và cấp xã nhận được hài lòng cao nhất

Linh Chi 24-05-2019 20:55
Kinhtedothi-Trong số 8 lĩnh vực, lĩnh vực giao thông-vận tải nhận được sự hài lòng cao nhất và lĩnh vực đất đai, môi trường nhận được sự hài lòng thấp nhất. Trong số 3 cấp hành chính ở địa phương, cấp xã nhận được sự hài lòng cao nhất và cấp huyện nhận được sự hài lòng thấp nhất.

Chiều nay (24/5) tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS 2018).

 Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng công bố Báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS 2018.
4/5 yếu tố có chỉ số hài lòng tăng

Tại đây, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng đã công bố Báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS 2018. Theo đó đáng chú ý, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước là 82,99%; tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung của 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư nằm trong khoảng 69,98 - 97,88%.

Như vậy, tỉnh có Chỉ số hài lòng cao nhất là 97,88% (Sơn La) và tỉnh có Chỉ số hài lòng thấp nhất là 69,98% (Hà Giang). Một nửa số tỉnh trong cả nước có Chỉ số hài lòng nằm trong khoảng 81,92% - 97,88%; một nửa số tỉnh có Chỉ số hài lòng nằm trong khoảng 69,98 - 81,92%. Do đó, có thể thấy gần một nửa số tỉnh, TP trong cả nước cần nỗ lực để đảm bảo mục tiêu của CCHC là trên 80% người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vào năm 2020.

Theo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, 5 yếu tố cơ bản của quá trình và kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công được đánh giá trong khuôn khổ Chỉ số SIPAS 2018, gồm: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức; kết quả dịch vụ; việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị, nhận được sự hài lòng của người dân, tổ chức nói chung trong cả nước. Các yếu tố này lần lượt là 80,62%, 86,40%, 85,10%, 88,13%, 74,07%.

Đáng chú ý, so với năm 2017, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nói chung của cả nước năm 2018 đã tăng hơn 2%. Trong đó, Chỉ số hài lòng về 4 yếu tố là tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, công chức, kết quả dịch vụ cũng đều tăng. Tuy nhiên, Chỉ số hài lòng về yếu tố “tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị” lại giảm so với năm trước.

42/63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng từ 1 - 19%. Khoảng cách chênh lệch của các Chỉ số hài lòng giữa tỉnh cao nhất và tỉnh thấp nhất năm 2018 được thu hẹp đáng kể so với năm 2017, cụ thể là: Khoảng cách của Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ thu hẹp từ 50% xuống còn 30%; khoảnh cách của Chỉ số hài lòng về TTHC từ 40% xuống còn 23%; khoảng cách của Chỉ số hài lòng về công chức từ 40% còn 26% và khoảng cách của Chỉ số hài lòng về kết quả dịch vụ từ 31% còn 26%. Điều này phản ánh các địa phương đang tiếp tục nỗ lực CCHC và kết quả CCHC ở một số địa phương có chuyển biến tốt hơn.

Đặc biệt, cũng theo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Chỉ số SIPAS 2018 tiến hành so sánh giữa 8 lĩnh vực dịch vụ và 3 cấp hành chính ở địa phương và kết quả cho thấy Chỉ số hài lòng của 8 lĩnh vực nằm trong khoảng từ 69,57% - 78,62%; Chỉ số hài lòng của 3 cấp nằm trong khoảng 71,57% - 77,21%.

Trong số 8 lĩnh vực, lĩnh vực giao thông-vận tải nhận được sự hài lòng cao nhất và lĩnh vực đất đai, môi trường nhận được sự hài lòng thấp nhất. Trong số 3 cấp hành chính ở địa phương, cấp xã nhận được sự hài lòng cao nhất và cấp huyện nhận được sự hài lòng thấp nhất.

Năm 2018, người dân, tổ chức có những phản ánh khá tích cực đối với quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước ở 63 tỉnh, TP. Theo phản ánh của người dân, tổ chức được khảo sát trong cả nước, gần như 100% người dân, tổ chức giao dịch dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Một cửa; 78,20% đi lại 1 - 2 lần để giải quyết công việc; 93,80% nhận kết quả đúng hẹn và sớm hẹn; 97,55% không bị gây phiền hà, sách nhiễu; 98,58% không bị gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí.

Tỷ lệ không hài lòng về sự phục vụ hàng chính vẫn tăng

Mặc dù vậy, Báo cáo SIPAS 2018 cũng cho thấy một số tồn tại, hạn chế trong việc cung ứng dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2018.

Tỷ lệ người dân, tổ chức không hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 tăng lên so với năm 2017, từ 1,96% lên 2,08%. Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của cơ quan hành chính nhà nước nói chung trong cả nước năm 2018 thấp hơn so với năm 2017 (74,07% so với 75,34%).

21/63 tỉnh, TP có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính giảm từ 1 - 12%. Tỷ lệ người dân, tổ chức phản ánh công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí ở địa phương có xu hướng tăng lên, với tỉnh có tỷ lệ cao nhất tăng từ 4,3% năm 2017 lên 5,01% năm 2018.

Số người dân, tổ chức tiếp cận thông tin về dịch vụ hành chính công qua mạng internet nói chung trong cả nước chỉ chiếm 7,10%, và của 63 tỉnh, thành phố là từ 2,50%  - 16,00%. Tỷ lệ người dân, tổ chức tra cứu thông tin về thủ tục hành chính trên mạng internet còn thấp hơn nữa, lần lượt là 4,92% và 3,96% - 15,04%. Mặc dù các tỷ lệ này có tăng hơn so với năm 2017 nhưng các tỷ lệ này còn quá thấp so với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng CNTT  trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đặt ra tại Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, Chỉ số SIPAS 2018 còn cung cấp thông tin về nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước. 3 nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi nhất là: Mở rộng các hình thức thông tin tiếp cận dịch vụ (60,89% số người được hỏi); tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính (46,80% số người được hỏi); rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (44,74% số người được hỏi).

Mặc dù người dân, tổ chức khá hài lòng về TTHC nhưng vẫn mong muốn cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC hơn nữa.

 Toàn cảnh Hội nghị công bố

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng khẳng định: Chỉ số SIPAS 2018 là một công cụ quan trọng để đánh giá khách quan kết quả thực thi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước nói chung, của CCHC nói riêng.

Chỉ số SIPAS 2018 cung cấp thông tin phản ánh thực trạng chất lượng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước và nhu cầu, mong đợi của người dân tổ chức, từ đó giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của chính phủ, các bộ, ngành và các chính quyền địa phương thực hiện chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, hoàn thành mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.


Chỉ số SIPAS 2018 do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với sự tham gia giám sát của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam và sự tham gia thực hiện điều tra xã hội học của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Báo cáo SIPAS 2018 mang đến một bức tranh toàn diện, chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức ở 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư trong cả nước, từ việc tiếp cận dịch vụ, việc công khai và tuân thủ các quy định thủ tục hành chính, việc giao tiếp và xử lý công việc của đội ngũ công chức, kết quả cung ứng dịch vụ cho đến việc tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức.

TAG: chỉ số hài lòng
 
Tin khác
Hà Nội giao ban trực tuyến kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Hà Nội giao ban trực tuyến kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Kinhtedothi - Sáng 27/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý II/2019.
Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản
Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản
Sáng nay (27/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản từ ngày 27/6-1/7 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Đà Nẵng phải sớm khắc phục những tồn tại, khó khăn để ổn định và phát triển
Đà Nẵng phải sớm khắc phục những tồn tại, khó khăn để ổn định và phát triển
Kinhtedothi - Tại buổi kiểm tra công vụ và làm việc với UBND TP Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: “Đà Nẵng phải sớm khắc phục những tồn tại, khó khăn để ổn định tình hình chính trị và phát triển mạnh mẽ hơn”.
Thủ tướng trả lời chất vấn về chất lượng cán bộ, tội phạm công nghệ cao
Thủ tướng trả lời chất vấn về chất lượng cán bộ, tội phạm công nghệ cao
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội về nội dung liên quan tới chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tình hình tội phạm công nghệ cao.
Đại sứ Thụy Điển ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội
Đại sứ Thụy Điển ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 26/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg tới chào nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Tập trung xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc
Tập trung xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc
Kinhtedothi - Chiều 26/6, Thường vụ Quân ủy T.Ư và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.
'Sai phạm đất đai ở Đà Nẵng rất nặng nề'
"Sai phạm đất đai ở Đà Nẵng rất nặng nề"
Kinhtedothi- Liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất đai, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng: Sai phạm của Đà Nẵng rất nặng nề. Tháo gỡ được cái này thì nguồn lực TP sẽ được giải phóng, phát triển sẽ được đẩy mạnh hơn.
Hà Nội: Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách tất cả chức vụ trong đảng
Hà Nội: Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách tất cả chức vụ trong đảng
Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa công bố các quyết định kỷ luật cán bộ đảng viên vi phạm tại Đảng bộ huyện Phúc Thọ.
Tăng cường hơn nữa mảng thông tin đô thị
Tăng cường hơn nữa mảng thông tin đô thị
Kinhtedothi - Nhiều chuyên gia, cộng tác viên đánh giá cao các nội dung thông tin của báo Kinh tế & Đô thị trong thời gian qua. Đồng thời góp ý báo Kinh tế & Đô thị tăng cường hơn nữa mảng thông tin về đô thị, từ đó lan tỏa ra các lĩnh vực khác.
Đề xuất nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Đề xuất nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Kinhtedothi - Ngày 26/6, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến, kiến nghị phản biện xã hội đối với dự thảo: Tờ trình UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND Thành phố “Về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tuc bố trí công tác trên địa bàn Hà Nội”.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Doanh nghiệp xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Doanh nghiệp xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam
Kinhtedothi - Người đứng đầu ngành TT&TT khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý, biện pháp kinh tế, biện pháp kỹ thuật để yêu cầu các doanh nghiệp xuyên biên giới tuân thủ luật pháp Việt Nam.