Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ: Cẩn trọng, tránh sai sót

Trần Hà (thực hiện) 16-01-2021 14:00
Kinhtedothi - “Có thể lúc đại hội, chúng ta lựa chọn đúng người, nhưng sau đó mới nảy sinh những sai phạm, tiêu cực. Do đó, lựa chọn đảm bảo tính chính xác, đúng đắn là yêu cầu cực kỳ quan trọng rồi, nhưng việc tiếp tục kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm cũng quan trọng không kém”, đó là vấn đề được PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.
Sàng lọc chặt chẽ, hạn chế sơ suất
Qua nghiên cứu cũng như theo dõi các thông tin về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông đánh giá thế nào về công tác nhân sự lần này?

- Việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng là sự chuẩn bị toàn diện, cả về văn kiện, công tác tổ chức, nhân sự. Trong đó, công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng, có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của đại hội và công tác lãnh đạo của Đảng, sự phát triển đất nước. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII này, chúng ta phải thấy chưa có nhiệm kỳ nào mà T.Ư, Bộ Chính trị lại ra nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác cán bộ và cán bộ nhiều như vậy. Đó là một bước chuẩn bị về mặt quy định rất cần thiết.

Từ kết quả đại hội các cấp vừa qua và các văn bản, tôi thấy Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị đang làm rất chặt chẽ, khoa học. Trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rất rõ về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Từ đó, việc lựa chọn, giới thiệu, bầu nhân sự cấp ủy khóa mới đã được các cấp ủy địa phương tiến hành khá bài bản, theo đúng tiêu chuẩn, kết quả được dư luận đồng tình và đánh giá cao.
 PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIII cũng được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từng bước, từng việc thận trọng, kỹ lưỡng và bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch hơn. Trước đây, công tác nhân sự thực hiện theo quy trình 3 bước thì lần này là 5 bước, với hai lần trình Ban Thường vụ, hai lần trình Ban Chấp hành và một lần lấy ý kiến cán bộ chủ chốt, nghĩa là các nhân sự quy hoạch vào T.Ư được rà soát, lấy phiếu kỹ lưỡng và dân chủ hơn.

Theo tôi, với những bước làm rất kỹ trong công tác cán bộ vừa qua sẽ giúp chúng ta hạn chế những sơ suất có thể xảy ra và tránh được những bài học đau lòng về công tác cán bộ.

Ngoài việc làm chặt chẽ, kỹ lưỡng, lần này quy trình nhân sự có nhiều điểm mới, trong đó có quy định cụ thể về trách nhiệm của người giới thiệu. Ông đánh giá thế nào về quy định này?

- Không chỉ những người nghiên cứu như chúng tôi mà rất nhiều người đều đánh giá cao quy định này. Thực ra, trách nhiệm người giới thiệu nhân sự ở thời kỳ nào cũng được nhắc đến, nhưng chưa có quy chế, văn bản hoàn thiện, đồng bộ. Vì vậy, nếu người được giới thiệu khi đảm nhận cương vị chức trách mới mà vi phạm pháp luật, rơi vào tiêu cực, người giới thiệu chưa bị liên đới trách nhiệm, quy trách nhiệm. Điều này vô hình trung tạo khe hở cho các hiện tượng mua quan, bán chức, chạy chức, chạy quyền.
Giờ gắn trách nhiệm theo tinh thần “đúng được vinh danh, sai định rõ tội”, người giới thiệu nhân sự sẽ phải tự nêu cao tính minh bạch, công tâm lên trên lợi ích cá nhân, hay sự nể nang, ưu ái... Đó chính là cơ sở nền tảng quan trọng giúp phát hiện, lựa chọn cán bộ tốt, xứng đáng nhất để giới thiệu cho T.Ư và nhân sự chủ chốt các cấp. Hay nói cách khác, gắn trách nhiệm là thêm một biện pháp hiệu quả để chống tiêu cực trong công tác nhân sự Đại hội Đảng nói riêng, công tác cán bộ nói chung.
Hơn nữa, thực tế, có những cán bộ, đảng viên lúc được giới thiệu rất xứng đáng, nhưng khi được giao chức trách, nhiệm vụ mới họ bị "ma lực" của quyền lực làm thoái hóa, biến chất. Vậy nên, việc gắn trách nhiệm cũng cần đi kèm với công tác kiểm tra, giám sát người được giới thiệu trên cương vị mới mà Đảng, tổ chức tin tưởng giao phó.

Công tác cán bộ, nhân sự là vấn đề lớn, quan trọng nhưng rất khó. Đảng đã làm rất chặt chẽ các quy trình liên quan, nhiều khâu, rà soát lại nhiều lần. Đây chính là quá trình để sàng lọc, loại bỏ những cán bộ ban đầu có thể được vào quy hoạch, nhưng sau quá trình này phát hiện ra "tì vết" hoặc vấn đề không phù hợp với tiêu chuẩn, tiêu chí. Cùng đó, trong quá trình thẩm định chặt chẽ có thể phát hiện ra những người có khuyết điểm, hạn chế được tình trạng chọn nhầm cán bộ.

Không kịp thời siết chặt kỷ luật, có thể sẽ chuyển hóa

Ông có nói, lựa chọn nhân sự là rất khó, vậy cái khó nhất ở đây là gì và trách nhiệm của đại hội lần này ra sao?

- Như tôi đã nói, có thể lúc đại hội, chúng ta lựa chọn nhân sự đưa vào cấp ủy, thậm chí đưa vào T.Ư là đúng người, nhưng sau đó người ta mới bộc lộ hạn chế, hoặc nảy sinh những sai phạm, tiêu cực. Cho nên việc lựa chọn nhân sự rất khó khăn. Đảm bảo tính chính xác, đúng đắn là yêu cầu cực kỳ quan trọng rồi, nhưng sau này, trong quá trình công tác vẫn phải tiếp tục kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm. Nếu không kịp thời siết chặt kỷ luật, có thể sẽ chuyển hóa. Lúc trước có thể là người tốt, tích cực nhưng vì nguyên nhân nào đó có thể sẽ tha hóa, mắc sai phạm, thậm chí có những sai phạm nghiêm trọng chịu hình phạt, xử lý của pháp luật, của Nhà nước.

Cho nên, công tác nhân sự đòi hỏi phải rất sáng suốt, chính xác, đúng đắn, công tâm. Trước đại hội, việc đánh giá cán bộ đến quy hoạch và giới thiệu như thế nào là phải thực hiện rất chặt chẽ. Cái khó ở đây là đòi hỏi phải có sự lãnh đạo chặt chẽ từ trên xuống dưới, thể hiện vai trò lãnh đạo của tập thể. Sau đó, kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng giáo dục thường xuyên thì mới có cán bộ tốt được.

Còn với đại hội, đại biểu dự đại hội cũng cần phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, xem xét thấu đáo, sáng suốt lựa chọn, không để “lọt” những người vi phạm đạo đức, tham nhũng, chạy chức chạy quyền… Việc tham gia thực hiện tốt công tác nhân sự cũng là góp phần vào xây dựng Đảng.

Với một quy trình, các bước tiến hành chặt chẽ đang được triển khai, cá nhân ông có những kỳ vọng gì vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược sẽ được lựa chọn từ Đại hội XIII của Đảng?

- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết bài trên báo: “Tìm người tài, đức”, được coi là “Chiếu cầu hiền của thời cách mạng”. Bác căn dặn, kiến quốc cần phải có nhân tài, phải tìm cho được người tài ra giúp nước. Nay bước vào Đại hội Đảng của thời kỳ mới - thời kỳ phát triển mạnh mẽ của internet, của kinh tế số, càng cần phải tìm cho được những người trí tuệ nhất trong số những người trí tuệ. Bởi Việt Nam muốn trở thành nước phát triển thì phải có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ tầm nhìn.
Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược không chỉ là người quyết định phương hướng, đường lối mà còn là người lãnh đạo, chỉ đạo việc thực thi một cách đúng đắn để hiện thực hóa cương lĩnh, đường lối, chính sách, pháp luật thành hiện thực. Với những bước đã và đang chuẩn bị, tôi rất có niềm tin vào đội ngũ cán bộ sẽ được lựa chọn từ Đại hội XIII của Đảng.

Nhưng cũng như mọi người dân, tôi kỳ vọng nhân sự cấp T.Ư hơn ai hết phải vô cùng xuất sắc về tài, đức, tình cảm, tấm lòng đối với dân, với nước; năng động và sáng tạo trong hành động; có uy tín trong Đảng, uy tín với Nhân dân và thậm chí là quốc tế. Có như vậy người cán bộ đó mới hoàn thành nhiệm vụ được. Cán bộ ở cương vị càng cao càng phải có uy tín. Nhưng uy tín lại phụ thuộc vào trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.
Nếu cán bộ luôn là người gương mẫu, trở thành tấm gương cho người khác, dứt khoát sẽ quy tụ được những người giỏi xung quanh mình. Người lãnh đạo không dứt khoát phải hiểu biết đầy đủ trên mọi lĩnh vực, nhưng phải biết quy tụ, biết phát huy vai trò của cán bộ dưới quyền của mình, như vậy sẽ thành công.

Xin cảm ơn ông!

"Việt Nam muốn trở thành nước phát triển thì phải có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ tầm nhìn. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược không chỉ là người quyết định phương hướng, đường lối mà còn là người lãnh đạo, chỉ đạo việc thực thi một cách đúng đắn để hiện thực hóa cương lĩnh, đường lối, chính sách, pháp luật thành hiện thực. Với những bước đã và đang chuẩn bị, tôi rất có niềm tin vào đội ngũ cán bộ sẽ được lựa chọn từ Đại hội XIII của Đảng." - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc

TAG: bổ nhiệm cán bộ Viện Quy hoạch cán bộ chiến lược nhân sự Đại hội XIII
 
Tin khác
Báo Thanh Hóa có thêm ấn phẩm mới
Báo Thanh Hóa có thêm ấn phẩm mới
Kinhtedothi - Báo Thanh Hóa vừa chính thức ra mắt độc giả hai ấn phẩm mới gồm Thanh Hóa cuối tuần và Chuyên trang điện tử Văn hóa & Đời sống.
[Infographic] Số lượng người giới thiệu ứng cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND TP Hà Nội
[Infographic] Số lượng người giới thiệu ứng cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND TP Hà Nội
Kinhtedothi - Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP khóa XVI và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nhà báo Nguyễn Minh Đức – Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị: 'Cần có tổ chức chuyên nghiệp đứng ra làm trung gian'
Nhà báo Nguyễn Minh Đức – Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị: "Cần có tổ chức chuyên nghiệp đứng ra làm trung gian"
Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí nếu ra đời cần có một cách quản trị và xử lý khác biệt và chuyên nghiệp hơn. Tổ chức này sẽ được các cơ quan báo chí ủy quyền đứng ra đại diện cho họ để thực hiện công việc này.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Khoa học công nghệ - nguồn lực cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Khoa học công nghệ - nguồn lực cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững
Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Chương trình 07/CTr-TU không chỉ làm thay đổi nhận thức về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà sẽ là nguồn lực quan trọng cho Thủ đô Hà Nội trong việc phát triển nhanh và bền vững.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Gia Lâm cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để sớm phát triển lên quận
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Gia Lâm cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để sớm phát triển lên quận
Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, huyện Gia Lâm cần đánh giá đúng để khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế đối với sự phát triển của huyện...
Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
Kinhtedothi - Theo Quyết định số 836-QĐ/TU ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Phùng Văn Dũng (sinh năm 1962) - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Ban Dân vân Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định...
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ
Kinhtedothi - Chiều 5/3, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh dự và trao các quyết định.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Kinhtedothi - Sáng 5/3 tại Hà Nội, Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đồng chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XV. Hội nghị có mặt đầy đủ 72 cử tri cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.
[Infographic] 10 đơn vị bầu cử tại Hà Nội và số đại biểu Quốc hội được bầu
[Infographic] 10 đơn vị bầu cử tại Hà Nội và số đại biểu Quốc hội được bầu
Kinhtedothi – Ngày 4/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG, quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, TP Hà Nội với 10 đơn vị bầu cử và 29 đại biểu Quốc hội được bầu.
 Văn phòng UBND TP Hà Nội phát động ủng hộ quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021
Văn phòng UBND TP Hà Nội phát động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021
Kinhtedothi - Chiều 5/3, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Công đoàn Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021.
Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Kinhtedothi - Ngày 5/3, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.