06-04-2021 20:36

Mở rộng kênh quảng bá thương hiệu sản phẩm

Kinhtedothi - BNI là tổ chức kết nối thương mại toàn cầu viết tắt của 3 từ Business Network International, là tổ chức duy nhất trên thế giới có thể đo lường được sự thành công bằng tổng số cơ hội kinh doanh và doanh số mà thành viên trao nhau.