Trang chủ / Thời sự / Nghị quyết Đảng vào cuộc sống

"Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém"

Theo TTXVN 08-05-2018 15:01
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10/1947) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc rút: “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng."

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta luôn dành sự quan tâm to lớn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và tiến hành thường xuyên, liên tục.

 Tại Hội nghị Trung ương 7, công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận. (Nguồn: TTXVN)

Tại Hội nghị Trung ương 7, công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận. Có thể nói, chưa bao giờ việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược lại được chú trọng như hiện nay. Mới đây, lần đầu tiên, một lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức dành cho 20 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Điều này thể hiện sự quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược trong bối cảnh hiện nay.

Cán bộ là vấn đề mang tính sống còn

Quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn về lĩnh vực này như Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kết luận số 57-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kết luận số 94-KL/TW về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Kết luận số 117-KL/TW của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... Công tác đào tạo, bồi dưỡng được coi trọng và thực hiện hiệu quả hơn theo các quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước; bước đầu gắn với quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ.

Trong giai đoạn 2013-2015, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng.

Từ ngày 27/3/2013-2/7/2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức được 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, với tổng số 511 đồng chí tham gia học tập.

Kết quả thống kê cho thấy 100% số học viên lớp dự nguồn công tác tại các địa phương được bầu vào Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, thành ủy và 45 trong số 61 đồng chí đắc cử bí thư tỉnh, thành ủy là học viên của lớp dự nguồn. 114/511 học viên các lớp dự nguồn đã trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, trong đó 94 đồng chí là Ủy viên chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết.

Từ những kết quả nêu trên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp thực sự là một hoạt động quan trọng, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Nhấn mạnh cán bộ là vấn đề sống còn, giáo sư, tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng trong thời kỳ đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ càng trở nên cần thiết. Việc tập trung nâng cao năng lực, chất lượng, trình độ trí tuệ và trình độ liêm chính của đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước chứ không đơn thuần là chỉ giải quyết những vấn đề tham nhũng, lãng phí.

Giáo sư, tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn mong muốn Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) tập trung giải quyết cơ bản chiến lược về toàn bộ tiến trình xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cất nhắc, sử dụng; đặc biệt là kiểm tra, đánh giá về năng lực cũng như xây dựng quy trình chặt chẽ trong kiểm tra quyền lực, kiểm tra sự liêm chính của cán bộ; đảm bảo cho đội ngũ cán bộ ấy đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Đảng và đất nước.

Lựa chọn từ gốc

Một trong những giải pháp được Đảng xác định tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mới đây, lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Tại lễ khai giảng, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, cùng với việc trải nghiệm qua thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị, các cán bộ phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cập nhật những kiến thức mới về lý luận, củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận định trong tình hình đất nước hiện nay, người cán bộ cần có đạo đức, tài năng và bản lĩnh, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 4 nêu ý kiến cần có cơ chế lựa chọn được những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có phẩm hạnh đạo đức, hy sinh cho nhân dân, cho lợi ích chung của đất nước. Đồng thời, các cán bộ phải tinh thông về nghiệp vụ, có tư tưởng hội nhập, toàn cầu hóa, nhìn nhận vấn đề phát triển chung trong quy luật thế giới để đưa đất nước ngày càng phát triển.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: “Công tác cán bộ là công tác lâu dài, do đó cần đầu tư thực sự vào lĩnh vực giáo dục để có một nền giáo dục hiện đại, tạo ra con người thích ứng được với đời sống hiện nay, có nhân cách đạo đức tốt, từ đó sẽ có được những cán bộ tốt."

Hoan nghênh chủ trương tổ chức các lớp cập nhật, nâng cao kiến thức dành cho đối tượng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thậm chí các Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá điều này thể hiện sự kế tục chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng lần thứ XII. Việc thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chiến lược là cần thiết; từ đó các cán bộ cấp chiến lược luôn được tiếp cận những kiến thức mới, những vấn đề lớn nhất của thế giới hiện nay, những mâu thuẫn của thời đại, những vấn đề lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Tuy nhiên, Chương trình bồi dưỡng luôn phải được cập nhật phù hợp từng thời điểm cụ thể.

Là người trực tiếp tham gia Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức dành cho Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII vừa qua, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá: “Đảng ta ngày càng quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cao. Nhiều chương trình, lớp bồi dưỡng đã được tổ chức để đội ngũ cán bộ có điều kiện nghiên cứu, học tập, bổ sung, nâng cao kiến thức, tiếp cận thêm những vấn đề thực tiễn, xu thế phát triển mới. Việc học tập lý luận, bồi dưỡng định kỳ cũng được quy định là cần thiết, bắt buộc đối với cán bộ. Đây là biểu hiện cụ thể chứng minh cho sự đầu tư ngày càng bài bản, có trọng tâm cho một công việc rất quan trọng của Đảng."

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng đội ngũ cán bộ quyết định rất lớn đến hiệu quả, chất lượng công việc. Cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực, đủ uy tín sẽ góp phần thúc đẩy quá trình hiện thực hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào đời sống một cách chủ động, sáng tạo. Cán bộ cấp cao với năng lực tốt sẽ góp phần hình thành nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, có tầm, đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước. Cán bộ phải được đào tạo, bồi dưỡng liên tục, đây là một trong những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng cán bộ.

Đánh giá cao cách thức tổ chức và nội dung các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cấp cao, các lớp dự nguồn cán bộ cấp cao đã tổ chức trong thời gian vừa qua, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định việc dành thời gian hợp lý để đội ngũ cán bộ cấp cao nghiên cứu có hệ thống cả về lý luận và thực tiễn, cập nhật những vấn đề mới trong và ngoài nước là hết sức cần thiết. Chương trình cập nhật kiến thức với cách tổ chức giúp tăng thời lượng cho cán bộ theo học tự nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, tìm hiểu mô hình thực tế bổ trợ khá tốt cho các chuyên đề lý luận, từ đó gợi mở nhiều hướng tiếp cận, cách giải quyết tình huống.

“Từ cách làm của Trung ương, hầu hết các địa phương, bộ, ngành cũng đã thay đổi cách tiếp cận và đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương, đơn vị. Tôi nghĩ cần tiếp tục duy trì các hình thức đào tạo, bồi dưỡng như thế này," ông Lê Quốc Phong nêu ý kiến.

Sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, trong đó công tác đào, bồi dưỡng, trang bị và cập nhật kiến thức cho cán bộ là đặc biệt quan trọng. Công tác này cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, trang bị kiến thức toàn diện cho cán bộ để có năng lực đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn./.

TAG: Trung ương Hội nghị Đảng nghị quyết
 
Tin khác
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương
Kinhtedothi - Chiều 20/6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Tập trung đầu tư các dự án có chiều sâu, công trình trọng điểm
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Tập trung đầu tư các dự án có chiều sâu, công trình trọng điểm
Kinhtedothi - Chiều 20/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2016 - 2020” tại Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội TP (Ban QLDA).
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Mong báo chí Trung ương đồng hành để xây dựng Thủ đô
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Mong báo chí Trung ương đồng hành để xây dựng Thủ đô
Kinhtedothi - Chiều 20/6, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo T.Ư, Báo Nhân Dân và Đài Truyền hình Việt Nam.
Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn
Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn
Kinhtedothi - Chiều 20/6, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri huyện Sóc Sơn sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
10 năm sau mở rộng địa giới hành chính: Diện mạo và vị thế của Hà Nội đã chuyển biến vượt bậc
10 năm sau mở rộng địa giới hành chính: Diện mạo và vị thế của Hà Nội đã chuyển biến vượt bậc
Kinhtedothi - Sáng 20/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị, đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội (1/8/2008 - 1/8/2018).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm và chúc mừng Đài PT&TH Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm và chúc mừng Đài PT&TH Hà Nội
Kinhtedothi - Chiều 20/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.
Thủ tướng: Xây dựng hình ảnh nhà báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”
Thủ tướng: Xây dựng hình ảnh nhà báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt các nhà báo lão thành và lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) sáng 20/6.
Tìm hình thức tuyên truyền phù hợp để thu hút hội viên phụ nữ tại cơ sở
Tìm hình thức tuyên truyền phù hợp để thu hút hội viên phụ nữ tại cơ sở
Kinhtedothi - Sáng 20/6, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội (LHPN TP) đã tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút, phát triển hội viên và quản lý hội viên ở cơ sở”.
Thủ tướng: Ngòi bút nhà báo là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà
Thủ tướng: Ngòi bút nhà báo là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà
Kinhtedothi - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ, mỗi nhà báo phải thể hiện đúng phẩm chất như Bác Hồ đã dạy “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.
Nhận xét đảng viên hai chiều: Khắc phục biểu hiện “xa dân”
Nhận xét đảng viên hai chiều: Khắc phục biểu hiện “xa dân”
Kinhtedothi - Hà Nội là địa phương đầu tiên thực hiện giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận (CTMT) đối với đảng viên đang công tác tại cơ quan, DN, đơn vị sự nghiệp ở nơi cư trú.
Trong hỗ trợ người nghèo, cần lưu ý cho cần câu chứ không cho con cá
Trong hỗ trợ người nghèo, cần lưu ý cho cần câu chứ không cho con cá
Kinhtedothi - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tỉnh Sóc Trăng cần chú trọng thúc đẩy khởi nghiệp. Trong hỗ trợ người nghèo, cần lưu ý cho cần câu chứ không cho con cá để hạn chế sự ỷ lại.