Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng

Phóng viên 26-01-2021 14:00
Kinhtedothi- “Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và mỗi đại biểu tham dự Đại hội lần này luôn ý thức đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, trước sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước”- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng - Trưởng Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh khi trao đổi với báo chí về những kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và những kỳ vọng, gửi gắm với Đại hội XIII của Đảng.
Về dự Đại hội XIII, trước hết, xin ông chia sẻ những thành tựu mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII?
- Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “luôn đổi mới sáng tạo và quyết liệt trong hành động”, cùng sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã giành rất nhiều thành công và thắng lợi. Nổi bật là: Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,2%. Quy mô kinh tế năm 2020 đạt 126.172 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 30.744 tỷ đồng, vượt dự toán. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.510 USD. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 08 đơn vị cấp huyện, sau sáp nhập hiện có 331 xã, 831 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, huy động vốn cho đầu tư phát triển tăng cao. Cùng với khởi công xây dựng một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, nhiều dự án lớn, quan trọng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và tạo ra diện mạo mới cho tỉnh. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt…
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Những kết quả đó, cùng với việc lần đầu tiên, Thanh Hóa được Bộ Chính trị ban hành một Nghị quyết riêng - Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã tạo điều kiện mới để tỉnh phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn tới.
 Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, ông có nhận xét gì về những điểm mới trong các văn kiện trình Đại hội XIII? Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng và gửi gắm gì vào Đại hội Đảng lần này?
- Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Đại hội toàn quốc, cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Đáp ứng kỳ vọng đó, có thể khẳng định, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này, nhất là Báo cáo chính trị đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện và sâu sắc.
So với các Đại hội trước, dự thảo lần này có nhiều điểm mới từ việc xác định chủ đề Đại hội, đến việc đánh giá những thành tựu đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), gắn với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.
Bên cạnh đó, còn có nhiều điểm mới trong dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để đưa ra những định hướng lớn cho mục tiêu phát triển đất nước với những dấu mốc quan trọng, đầu tiên là cho 05 năm tới của nhiệm kỳ khóa XIII, gắn với tầm nhìn năm 2030 (đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), tiếp theo là năm 2045 (đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập nước)…
Như nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định, chưa có đại hội nào mà văn kiện có tầm đánh giá bao quát rộng như dự thảo văn kiện Đại hội lần này. Có thể khẳng định rằng, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa.
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng - một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng, của đất nước ta diễn ra ngay đầu năm 2021; cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang hướng về Đại hội với tất cả niềm tin và hy vọng về một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng rằng với những quyết sách quan trọng của Đại hội lần này, sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.
 Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội XIII của Đảng
 Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị như thế nào để đóng góp vào sự thành công của đại hội, thưa ông?
- Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội lần này có 35 đại biểu. Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và mỗi đại biểu tham dự Đại hội lần này luôn ý thức đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, trước sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước.
Với hành trang là truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương, của truyền thống hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, với tâm thế tự tin, tự hào về những thành tích, kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình, nội quy, quy chế và các quy định của Đại hội, đem hết tài năng, sức lực, đóng góp trí tuệ và phản ánh đầy đủ tiếng nói, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp cao nhất vào thành công của Đại hội.
Xin cảm ơn ông!
TAG: Đảng Đại hội XIII Thanh Hóa
 
Tin khác
Báo Thanh Hóa có thêm ấn phẩm mới
Báo Thanh Hóa có thêm ấn phẩm mới
Kinhtedothi - Báo Thanh Hóa vừa chính thức ra mắt độc giả hai ấn phẩm mới gồm Thanh Hóa cuối tuần và Chuyên trang điện tử Văn hóa & Đời sống.
[Infographic] Số lượng người giới thiệu ứng cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND TP Hà Nội
[Infographic] Số lượng người giới thiệu ứng cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND TP Hà Nội
Kinhtedothi - Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP khóa XVI và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nhà báo Nguyễn Minh Đức – Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị: 'Cần có tổ chức chuyên nghiệp đứng ra làm trung gian'
Nhà báo Nguyễn Minh Đức – Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị: "Cần có tổ chức chuyên nghiệp đứng ra làm trung gian"
Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí nếu ra đời cần có một cách quản trị và xử lý khác biệt và chuyên nghiệp hơn. Tổ chức này sẽ được các cơ quan báo chí ủy quyền đứng ra đại diện cho họ để thực hiện công việc này.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Khoa học công nghệ - nguồn lực cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Khoa học công nghệ - nguồn lực cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững
Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Chương trình 07/CTr-TU không chỉ làm thay đổi nhận thức về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà sẽ là nguồn lực quan trọng cho Thủ đô Hà Nội trong việc phát triển nhanh và bền vững.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Gia Lâm cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để sớm phát triển lên quận
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Gia Lâm cần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế để sớm phát triển lên quận
Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, huyện Gia Lâm cần đánh giá đúng để khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế đối với sự phát triển của huyện...
Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
Ông Phùng Văn Dũng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội
Kinhtedothi - Theo Quyết định số 836-QĐ/TU ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Phùng Văn Dũng (sinh năm 1962) - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Ban Dân vân Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định...
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ
Kinhtedothi - Chiều 5/3, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh dự và trao các quyết định.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Kinhtedothi - Sáng 5/3 tại Hà Nội, Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đồng chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XV. Hội nghị có mặt đầy đủ 72 cử tri cơ quan Liên minh HTX Việt Nam.
[Infographic] 10 đơn vị bầu cử tại Hà Nội và số đại biểu Quốc hội được bầu
[Infographic] 10 đơn vị bầu cử tại Hà Nội và số đại biểu Quốc hội được bầu
Kinhtedothi – Ngày 4/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG, quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, TP Hà Nội với 10 đơn vị bầu cử và 29 đại biểu Quốc hội được bầu.
 Văn phòng UBND TP Hà Nội phát động ủng hộ quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2021
Văn phòng UBND TP Hà Nội phát động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021
Kinhtedothi - Chiều 5/3, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Công đoàn Văn phòng UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021.
Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hà Nội: Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Kinhtedothi - Ngày 5/3, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.