Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Ngành nội vụ nhìn thẳng vào 6 hạn chế cần khắc phục ngay

Linh Nguyễn 16-07-2019 15:33
Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị toàn ngành khẩn trương khắc phục ngay 6 hạn chế, tồn tại, trong đó chú trọng thực hiện sắp xếp các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý, bởi để tiến tới Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020, năm nay phải là năm sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, cơ cấu bên trong.

Sáng 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội vụ”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu dự tại điểm cầu UBND TP Hà Nội.

 Toàn cảnh hội nghị tại Bộ Nội vụ

Biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý đã giảm 6,75%

Tại đây, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết: Ngay từ 1/1/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định ban hành Chương trình công tác và xác định phương châm hành động cho toàn ngành nội vụ năm 2019 là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng CNTT”. Theo đó, toàn ngành chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực trong các lĩnh vực công tác: Xây dựng thể chế, chính sách; tổ chức Nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ.

Trong đó, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV Kỳ họp thứ 7 xem xét, cho ý kiến với các Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ công chức (CBCC) và Luật Viên chức (VC); đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Thực hiện cải cách hành chính, toàn ngành cắt giảm, đơn giản hóa nhiều TTHC không còn phù hợp; 40 địa phương đã xây dựng, triển khai mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh; Bộ Nội vụ và 3 bộ khác đã khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan bộ; 95/95 cơ quan T.Ư và địa phương kết nối trên trục liên thông văn bản quốc gia.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến hết tháng 6/2019, ngành đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế. Tính đến nay, biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015; 54/63 tỉnh, TP đã sáp nhập các trung tâm có chức năng tương đồng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 đơn vị cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế. Đồng thời, 36 cơ quan, đơn vị đã thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận 202 của Bộ Chính trị. Báo cáo của 61 địa phương cho biết, đến nay có 20/713 huyện, 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 653 của UBTV Quốc hội; theo đó, toàn ngành đang tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo kịp tổ chức đại hội (ĐH) đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020.

 Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin về kết quả công tác toàn ngành nội vụ

Phát huy kết quả và khắc phục các hạn chế đã nhận định, toàn ngành xác định trong nửa cuối năm nay có khối lượng công việc rất lớn, sẽ nỗ lực tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thực hiện nghiêm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, khắc phục triệt để tình trạng chậm xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế (TGBC), cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Đặc biệt, tập trung tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra kịp thời xử lý sai phạm trong thực thi công vụ; tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2020…

Tập trung sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý

Tại hội nghị, đã có 16 ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và các vụ thuộc Bộ Nội vụ tập trung vào 9 nhóm vấn đề. Đánh giá cao các ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Những nội dung về CCVC, tổ chức biên chế, tôn giáo, thi đua khen thưởng được đề cập nhiều nhất cũng chính là những vấn đề trọng tâm mà Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành rất nhiều văn bản QPPL nhưng chưa được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn. Trong đó, “còn ý kiến bức xúc của địa phương, đề xuất Bộ Nội vụ đổi mới phương pháp quản lý nhà nước với ngành nội vụ, tổ chức triển khai các văn bản QPPL chưa kịp thời do chưa có thống nhất giữa cơ quan T.Ư và địa phương; sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, ĐVHC cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chí cũng chưa đạt tiến độ yêu cầu. Về việc này, Bộ Nội vụ nhận khuyết điểm trong tham mưu Chính phủ ban hành sửa đổi hai nghị định 24 và 37, gây ảnh hưởng đến sắp xếp các cơ quan chuyên môn các địa phương trong đó có thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 18 Hội nghị T.Ư 6. Đây cũng là vấn đề mới, Chính phủ rất thận trọng, muốn lắng nghe nhiều ý kiến”, Bộ trưởng khẳng định.

Ghi nhận kết quả tích cực của toàn ngành 6 tháng qua, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh những chuyển động rất lớn trong đẩy mạnh phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, TGBC, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu bên trong các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) kết hợp với TGBC... Tuy nhiên, tư lệnh ngành cũng chỉ rõ 6 hạn chế, tồn tại lớn mà toàn ngành cần khắc phục ngay.

Thứ nhất, công tác xây dựng thể chế, cụ thể hóa các nghị quyết của T.Ư còn chậm so với yêu cầu; còn xin rút, xin lùi các chương trình xây dựng văn bản QPPL, chất lượng một số dự án chưa cao. Thứ hai, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu bên trong các ĐVSNCL tại nhiều bộ, ngành, địa phương, thực hiện TGBC và cơ cấu lại đội ngũ CBVC trong ĐVSNCL còn chậm, nhất là thực hiện giao quyền tự chủ cho các ĐVSNCL. Thứ ba, trong tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm còn trường hợp thực hiện không đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chậm khắc phục và xử lý. Thứ tư, công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, chưa tập trung vào các bức xúc của các bộ, ngành, địa phương (thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm trong công tác cán bộ, TGBC…) Thứ năm, còn CCVC chưa gương mẫu, có biểu hiện sách nhiễu, phiền hà cho công dân, DN; tham nhũng vặt chưa bị phát hiện, xử lý triệt để. Thứ sáu, CCHC còn nhiều bất cập, ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành chưa đạt yêu cầu. “Trong những hạn chế này, có nguyên nhân do trách nhiệm của toàn ngành nói chung và vai trò tham mưu của Bộ Nội vụ, các vụ trực thuộc nói riêng”, Bộ trưởng khẳng định.

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu

Đề nghị khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế đó, Bộ trưởng nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan tham mưu lĩnh vực nội vụ rà soát các nhiệm vụ được giao năm nay để quyết tâm hoàn thành. Trước hết, chú trọng thực hiện sắp xếp các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý, bởi để tiến tới ĐH đảng các cấp vào năm 2020, năm nay phải là năm sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, cơ cấu bên trong. Cần đẩy mạnh TGBC gắn với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; xây dựng kế hoạch TGBC và giao biên chế năm 2020, trong đó các bộ, ngành, địa phương sớm báo cáo về nhu cầu biên chế để Bộ tổng hợp, trình Chính phủ và sẽ giao biên chế vào tháng 8/2019. Đồng thời, lãnh đạo bộ đề nghị toàn ngành đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý sai phạm; hoàn thành kế hoạch thí điểm tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng có báo cáo gửi Bộ Nội vụ để cuối năm sơ kết; xây dựng phương án, đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, cấp huyện (hạn chót là 31/8/2019). Toàn ngành cũng cần chỉ đạo triển khai Đề án văn hóa công vụ; đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng CBCCVC để chuẩn bị tốt nhân sự cho ĐH các cấp theo tinh thần “không chấp nhận trường hợp đề bạt, bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, điều kiện”.


 

 

TAG: Bộ Nội vụ
 
Tin khác
Tăng cường xử lý tình trạng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
Tăng cường xử lý tình trạng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Hà Tĩnh:  Tổng thu ngân sách năm 2019 ước đạt 13.250 tỷ đồng
Hà Tĩnh: Tổng thu ngân sách năm 2019 ước đạt 13.250 tỷ đồng
Kinhtedothi - Sáng 13/12, báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019, đạt 13.250 tỷ đồng.
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tác nghiệp báo chí
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tác nghiệp báo chí
Kinhtedothi - Chiều 13/12, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Biên tập báo. Tới dự có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường tại thôn Lai Sơn, huyện Sóc Sơn
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường tại thôn Lai Sơn, huyện Sóc Sơn
Kinhtedothi – Chiều 13/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công an TP, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, xác minh việc chôn lấp chất thải nguy hại tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Chủ động nắm tình hình để giải quyết sớm vụ việc phức tạp phát sinh
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Chủ động nắm tình hình để giải quyết sớm vụ việc phức tạp phát sinh
Kinhtedothi - Sáng 13/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
TP Hồ Chí Minh: Xây dựng không phép, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị miễn nhiệm
TP Hồ Chí Minh: Xây dựng không phép, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị miễn nhiệm
Kinhtedothi - Đó là quyết định của HĐND quận Thủ Đức khóa IV tại kỳ họp thứ 9 diễn ra ngày 11 và 12/12, sau khi các đại biểu HĐND quận này biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND đối với ông Lê Hữu Thành vì đã có hành vi xây nhà không phép, tồn tại trong thời gian dài.
 Cử tri quận Tây Hồ đề nghị xây dựng thêm các nhà sinh hoạt cộng đồng
Cử tri quận Tây Hồ đề nghị xây dựng thêm các nhà sinh hoạt cộng đồng
Kinhtedothi–Sáng 13/12, tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại quận Tây Hồ đã có buổi tiếp xúc với cử tri, sau Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV.
Vinh danh 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống
Vinh danh 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống
Kinhtedothi-Sáng 12/12, tại Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã trao học bổng cho 3 Nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 cho các nghiên cứu tiềm năng tại Việt Nam năm 2019, và vinh danh 32 nhà khoa học nữ xuất sắc đã góp phần thay đổi ngành khoa học Việt Nam trong 10 năm qua.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Belarus
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Belarus
Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự ủng hộ to lớn của nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.
Ý chí thanh niên
Ý chí thanh niên
Kinhtedothi - Cùng với giải đáp chính sách, người đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo T.Ư đã có đối thoại cởi mở về những vấn đề thanh niên quan tâm, thanh niên cần; cổ vũ, khích lệ ý chí, khát vọng của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần “dám nghĩ, dám làm” trong thanh niên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt
Kinhtedothi - Chiều 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Tiếp Đoàn Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren).