1556425766

Ngôi chùa làm từ 2.000 tấn đá granit đỏ trên đỉnh núi ở Hà Nam

Chùa Ngọc (Hà Nam) được xây dựng từ 2.000 tấn đá granit đỏ do hàng trăm nghệ nhân và kỹ sư Ấn Độ thi công.