Trang chủ / Pháp luật / Phá án

Nhiều nội dung tố cáo tại trường Đại học Y Hà Nội là không đúng và không có cơ sở

Theo Pháp luật plus 30-11-2018 16:14
Bộ Y tế chỉ ra nhiều nội dung đơn tố cáo tại trường Đại học Y Hà Nội là thiếu cơ sở và không đúng sự thật.

Mới đây, ngày 13/8/2018 Bộ Y tế nhận được Công văn số 7599/VPCP-V.I ngày10/ 8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đơn tố cáo tiêu cực, vi phạm trong đầu tư xây dựng tại Trường Đại học Y Hà Nội đơn ghi ngày 15/01/2018.

 Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Soha.vn)

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo do đơn tố cáo không ghi cụ thể họ, tên, địa chỉ và không có chữ ký của người tố cáo nhưng có nội dung cụ thể rõ ràng nên có cơ sở để xử lý theo quy định tại Điều 19, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ .

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xác minh làm rõ các nội dung tố cáo, kết luận chính xác, khách quan, xử lý các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/11/2018.

Tới ngày 2/10/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định số 5963/QĐ- BYT về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo cho Thanh tra Bộ Y tế.

Ngày 5/10/2018 Chánh thanh tra Bộ Y tế có Quyết định số 185/QĐ-TTrB về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo về việc sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng tại trường Đại học Y Hà Nội (gọi tắt là ĐHYHN).

Tiếp đó, ngày 12/9/2018, Thanh tra Bộ Y tế nhận được đơn tố cáo của công dân có tên và địa chỉ cụ thể nội dung tố cáo sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng của lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội .

Ngày 1/11/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 6636/QĐ-BYT về việc thụ lý giải quyết tố cáo, giao bổ sung nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo.

Cùng thời điểm này, thanh tra Bộ Y tế có Quyết định số 205/QĐ-TTrB về việc giao bổ sung nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo và gia hạn thời gian giải quyết tố cáo tại trường Đại học Y Hà Nội .

Sau khi căn cứ nội dung tố cáo tại đơn ghi ngày 15/7/2018 do Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ Y tế và đơn của công dân ghi ngày 28/8/2018 được công dân xác nhận ngày 1/10/2018, các tài liệu chứng cứ liên quan, kết quả xác minh nội dung tố cáo, đối chiếu với các quy định của pháp luật, tại kết luận số 1310/KL-BYT ngày 28/11/2018 Bộ Y tế đã kết luận nội dung tố cáo như sau:

Thứ nhất, về quy hoạch và cấp phép xây dựng: Trường Đại học Y Hà Nội chưa được quy hoạch 1/500 tổng thể của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới quy hoạch 1/500 khu sân bóng, khu ký túc xá. Các khu còn lại đã được Bộ Y tế thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để phê duyệt, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa phê duyệt .

Trường Đại học Y Hà Nội đã có quyết định 3680/ QĐ-BYT ngày 2/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy hoạch tổng thể phát triển trường Đại học Y Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trường ĐHYHN lập dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) có quy mô nhỏ phù hợp với quy định tại khoản đó, Điều 3 và khoản 3, Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014 về lập dự án đầu tư xây dựng, khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) cải tạo sửa chữa đã được Bộ Y tế (cấp có thẩm quyền) thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

Căn cứ vào khoản 2, Điều 89 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định công trình được miễn giấy phép bao gồm tại điểm b "các công trình thuộc dự án đầu tư được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ , chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp đầu tư” .

Nội dung tố cáo vi phạm về cấp phép xây dựng là không có cơ sở.

Đối với nội dung tố cáo sai phạm trong quản lý môi trường

Thanh tra Bộ Y tế kết luận trạm nước sạch của Trường ĐHYHN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép xây dựng theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 30/10/1998.

Năm 2017 Trường ĐHYHN đã đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp hệ thống giếng khoan nước ngầm và một trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho sinh viên và lưu lượng cung cấp nước để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn mỗi ngày của Trường.

Trường ĐHYHN đã giao Phòng Quản trị của trường thực hiện các xét nghiệm nước và hợp đồng với Labo trung tâm - Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, Trung tâm công nghệ xử lý môi trường - Bộ Tư lệnh Hóa học - Bộ Quốc phòng kiểm định chất lượng nước hàng năm (02 lần/năm) kiểm định kết quả chất lượng nước năm trong quy chuẩn cho phép.

Advertisement

Như vậy nội dung tố cáo sai phạm trong quản lý môi trường về nước sạch là không đúng.

Tiếp đó đối với nội dung tố cáo về công trình xây dựng 02 tòa nhà liền kề hai đầu hồi nhà A5.

Về tổng mức đầu tư: năm 2015 - 2016 xây một tòa sát đầu nhà A5 phía nhà A6 trên khu đất là sân gạch và một tòa xây sát nhà A5 phía đường Tôn Thất Tùng được xây dựng năm 2017 - 2018 trên khu nhà cấp 4 độc lập với nhà A5 (Trước đây cho ngân hàng BIDV Hà Thành thuê lại).

Đây là hai công trình xây mới, mỗi công trình có tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng (tổng mức đầu tư tòa nhà hơn 60 tỷ đồng), nhưng lại được lập hồ sơ gian dối là cải tạo, sửa chữa nhà A5 (bao gồm 6 gói thầu: xây thô, hoàn thiện và mua sắm) .

Qua xác minh, Trường ĐHYHN lập 03 dự án xây dựng, cải tạo 02 đơn nguyên (03 Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trình cấp quyết định đầu tư (Bộ Y tế) phê duyệt với tổng kinh phí được duyệt cả 03 dự án là 30.148.824.000 đồng (Không phải như đơn tố cáo tổng mức đầu tư 2 tòa nhà hơn 60 tỷ đồng);

Chủ đầu tư đã thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế). Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình theo phân kỳ đầu tư được Bộ Y tế phê duyệt, không chia nhỏ báo cáo đầu tư.

Như vậy, nội dung tố cáo này là không đúng.

Đối với nội dung tố cáo “ông Tạ Văn Khoái đã chỉ đạo lập thành 9 bộ báo cáo đầu tư (9 gói thầu) bao gồm: Các gói thầu hạng mục xây thô, các gói thầu hạng mục hoàn thiện, các gói thầu hạng mục nội thất , các gói thầu hạng mục mua sắm…”

Bộ Y Tế kết luận, các công trình xây dựng, cải tạo giảng đường trong phạm vi mặt bằng các nhà B1, B2, B3 là công trình xây dựng cải tạo , nâng cấp (gồm: 5 tầng + tầng áp mái được cải tạo để tận dụng diện tích), sau khi hoàn thành đã hợp khối , liên thông với 03 nhà cũ (B1, B2, B3) không phải là công trình xây dựng mới 6 tầng, độc lập tách dời .

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo công trình gồm 10 dự án được lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trình Bộ Y tế phê duyệt có tổng cộng giá trị (10 Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) là 101.380.871.000 đồng.

Trường ĐHYHN lập 10 dự án chứ không phải “(9 gói thầu): Bên cạnh đó, trong đơn tố cáo nêu“ (9 gói thầu)” bao gồm: Các gói thầu hạng mục xây thô, các gói thầu hạng mục hoàn thiện, các gói thầu hạng mục nội thất, các gói thầu hạng mục mua sắm …” là không đúng, thực tế chỉ có 02 loại gói thầu là Xây lắp và Cung cấp lắp đặt nội thất, trang thiết bị công trình, không có gói thầu mua sắm .

Như vậy, nội dung đơn tố cáo là không có cơ sở.

Đối với nội dung tố cáo về công trình cải tạo nhà A2 (Bệnh viện Đại học Y) đầu tư sai phạm Luật Xây dựng với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng là không đúng vì thực tế tổng giá trị của 03 dự án là: 34.565.630.000 đồng (ba mươi bốn tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm ba tươi nghìn đồng) .

Về nội dung tố cáo việc tách các gói thầu để cho một đơn vị trúng thầu: Qua xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của các dự án, chưa thấy biểu hiện chia nhỏ các gói thầu để cho một nhà thầu trúng thầu. Vì vậy nội dung tố cáo này là không có cơ sở.

Cuối cùng, về nội dung tố cáo công trình xây mới A2B (phía sau nhà A2) "Hiện nay, Trường ĐHYHN đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà A2B phía sau nhà A2 hiện nay) với diện tích mặt bằng xây dựng gần 1500m2 bao gồm: 1 tầng hầm , 6 tầng nổi và 1 tầng áp mái với tổng mức đầu tư dự kiến trên 400 tỷ đồng theo cách làm chia nhỏ thành các báo cáo đầu tư, chia nhỏ các gói thầu tiếp tục cố ý làm sai Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu”.

Đối với nội dung này, Thanh tra bộ Y tế cho biết tại thời điểm xác minh, Trường ĐHYHN đang tiếp tục triển khai xây dựng cải tạo trên mặt bằng nhà khám - làm việc 2 tầng sau nhà A2 và hành lang câu nối Nhà A2 - Nhà B2 với diện tích xây dựng trên 1500m2 trong khuôn viên của Trường.

Việc xây dựng cải tạo, nâng cấp 02 đơn nguyên với các công trình đã có nhằm hợp khối, phát huy hiệu quả sử dụng công trình với tổng cộng kinh phí 04 dự án là 59.449.751.000 đồng không phải là tòa nhà với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng như nội dung đơn tố cáo; Trường ĐHYHN lập 04 dự án (04 Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) để trình cấp quyết định đầu tư (Bộ Y tế) phê duyệt; Trường ĐHYHN đã tổ chức thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế) về việc phân kỳ đầu tư cải tạo nâng cấp công trình, không chia nhỏ báo cáo đầu tư.

Như vậy nội dung tố cáo trên là không có cơ sở.

Trước những nội dung tố cáo tại Trường ĐHYHN, Bộ Y tế yêu cầu Ban Giám hiệu Trường ĐHYHN, Đảng ủy: tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tốt dân chủ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động của Trường ĐHYHN .

Tiếp đó, Trường ĐHYHN cần chỉ đạo các Phòng chức năng chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc Trường ĐHYHN tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/500.

Bên cạnh đó, sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 9, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BTC ngày 08/9/2015 Quy định chi tiết về việc cung cấp chi tiết về việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

TAG: Đại học Y Hà Nội tiêu cực vi phạm
 
Tin khác
Quảng Ngãi: Đổ xô mua trứng gà ăn sống để… ngừa Covid-19
Quảng Ngãi: Đổ xô mua trứng gà ăn sống để… ngừa Covid-19
Kinhtedothi - Tin vào nội dung thất thiệt do tài khoản Facebook Pa Ri đăng tải, kể về một đứa bé vừa mới sinh đã biết nói, bảo mọi người không được ra khỏi nhà và phải uống trứng gà để chống dịch bệnh, người dân ở huyện Ba Tơ đã đổ xô đi mua mặt hàng này.
Làm lây lan dịch Covid-19: Có xử lý hình sự hành vi xảy ra trước công văn 45?
Làm lây lan dịch Covid-19: Có xử lý hình sự hành vi xảy ra trước công văn 45?
Kinhtedothi - Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao vừa ban hành Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020, hướng dẫn áp dụng luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch. Hiện dư luận đặc biệt quan tâm là có “hồi tố” với các trường hợp vi phạm việc cách ly, khai báo… trong phòng chống dịch Covid-19 trước ngày công văn này được ban hành?
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ đổ thùng phuy chứa chất thải nguy hại xuống sông Hồng
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ đổ thùng phuy chứa chất thải nguy hại xuống sông Hồng
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ hàng chục thùng phuy đổ trộm xuống sông Hồng; Viện Khoa học hình sự- Bộ Công an đã có các kết luận Giám định, kết luận 14 thùng phuy do đổ ra bờ sông đều có chứa thành phần nguy hại đặc biệt (Toluene, Trichloroethylene) vượt ngưỡng quy chuẩn.
Nam nhân viên đi cướp giật tài sản vì quán karaoke đóng cửa
Nam nhân viên đi cướp giật tài sản vì quán karaoke đóng cửa
Kinhtedothi - Luyện khai nhận, bản thân làm việc cho một cơ sở karaoke, chuyên chở nhân viên cho quán. Gần đây, do cơ sở thuê Luyện tạm đóng cửa vì dịch bệnh Covid - 19,  nên Luyện chuyển nghề làm “xe ôm công nghệ”. Số tiền kiếm được không đủ tiêu xài nên Luyện đi cướp giật tài sản.
Hà Nội: Điều tra nghi án nổ súng ở Hà Đông khiến 1 người bị thương
Hà Nội: Điều tra nghi án nổ súng ở Hà Đông khiến 1 người bị thương
Kinhtedothi - Người dân hoảng sợ khi chứng kiến trước cổng chung cư Hoàng Gia (thuộc quận Hà Đông) xảy ra ẩu đả bằng chân tay và đâm nhau bằng ô tô giữa 2 nhóm đối tượng. Đỉnh điểm vụ việc có âm thanh phát ra như tiếng súng.
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ:  Quy định chặt để tránh biến tướng
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Quy định chặt để tránh biến tướng
Kinhtedothi - Có cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ ngay từ luật hay không, vấn đề này tiếp tục có quan điểm khác nhau giữa khi Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) tiếp tục được đưa ra thảo luận, hoàn thiện.
Phạm tội liên quan dịch Covid-19: Hình phạt lên đến 12 năm tù
Phạm tội liên quan dịch Covid-19: Hình phạt lên đến 12 năm tù
Kinhtedothi - “Việc ban hành công văn hướng dẫn chi tiết Điều 240 Bộ luật Hình sự về các tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay để đấu tranh, phòng ngừa, xử lý hành vi phạm tội liên quan đến dịch Covid-19” - Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp, các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hà Nội tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Hà Nội tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thành phố.
Toà án Nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến Covid-19
Toà án Nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến Covid-19
Kinhtedothi - Ngày 30/3, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao gửi Công văn số 45/TANDTC-PC tới Chánh án TAND các cấp, Chánh án Tòa án Quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống COVID-19.
Ngành tòa án tiếp tục dừng các phiên tòa còn thời hạn đến 15/4
Ngành tòa án tiếp tục dừng các phiên tòa còn thời hạn đến 15/4
Kinhtedothi - Đối với các vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.