1560411030

Những góc khuất bên trong một số phòng khám tư nhân

Thời gian vừa qua, Truyền hình Pháp luật Việt Nam liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về rất nhiều những sai phạm của các phòng khám tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.