Những hình ảnh Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cách đây 73 năm

Ngày 6/1/1946, công dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam.
Theo TTXVN/Vietnam+ 06-01-2019 13:03

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 2 (28/10-9/11/1946) bầu ra. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Trong ảnh: Cử tri Thủ đô xem danh sách, tiểu sử các đại biểu ra ứng cử. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Ngày 12/1/1946, hàng vạn nhân dân Thủ đô tham dự lễ míttinh tại Khu học xá Trung ương (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội), chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu vừa trúng cử vào Quốc hội khóa I. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Quang cảnh buổi khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, ngày 2/3/1946. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Ngày 6/1/1946, công dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Photo mới nhất