Trang chủ / Thời sự / Tin tức

“Phát huy tinh thần yêu nước, phát triển đất nước nhanh, bền vững”

Theo VOV.vn 15-02-2018 08:27
“Ðất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra”.

Đây là chia sẻ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên nhân dịp Năm mới 2018.

Phóng viên: Với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xin Chủ tịch nước khái quát về những thành tựu nổi bật của đất nước?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Có thể khẳng định, lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành toàn diện và vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội đề ra.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách và các cân đối lớn của nền kinh tế đều đạt yêu cầu đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 35,8 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm qua...

Việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã thu được thành quả rất đáng khích lệ. Chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị trong sạch, vững mạnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng…

Những thành tựu đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đem lại không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững, được dư luận và bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Phóng viên: Năm 2017 ghi dấu ấn thành công của Việt Nam trên mặt trận đối ngoại, xin Chủ tịch nước đánh giá về những thành tựu nổi bật của công tác đối ngoại trong năm qua?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Năm 2017 là năm ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao nước nhà.

Trước hết, đó là thành công rực rỡ của Năm APEC Việt Nam 2017 và Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 với việc chúng ta đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà, tạo dấu ấn lịch sử trong tiến trình liên kết kinh tế - chính trị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện được tầm vóc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; đề xuất nhiều sáng kiến, ưu tiên, điều hành linh hoạt, sáng tạo, vượt qua khác biệt, tạo dựng đồng thuận, không chỉ giữ vững đà hợp tác và liên kết APEC, mà còn góp phần xây dựng tầm nhìn chiến lược của Diễn đàn trong những thập niên tới.

Chúng ta đã làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước đối tác lớn, các nước bạn bè truyền thống. Lãnh đạo nước ta và các nước đã tiến hành nhiều chuyến thăm và trao đổi đoàn cấp cao.

Đặc biệt, đã có hàng chục chuyến thăm cấp cao giữa nước ta và các nước lớn hàng đầu khu vực và thế giới. Chưa bao giờ trong một ngày, ta đã đón tiếp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và Hoa Kỳ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC, ta đã đóng vai trò tích cực nhằm duy trì và thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ. Hoạt động thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài năm nay đều đạt kết quả cao hơn so với dự kiến.

Hoạt động đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, cả trên bình diện song phương và đa phương, đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trong ASEAN, ta đã góp phần rất quan trọng vào việc củng cố đoàn kết, đồng thuận và tiếng nói chung trong các vấn đề chiến lược tại khu vực. Các cơ chế đối thoại và hợp tác về an ninh - quốc phòng với các nước láng giềng, các nước trong khu vực và các nước đối tác lớn, sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương về an ninh - quốc phòng cũng như hoạt động giữ gìn hoà bình của Liên Hợp Quốc đã tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các nước, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Phóng viên: Năm APEC 2017 là điểm nhấn của đối ngoại Việt Nam năm qua, khẳng định thế và lực của đất nước trong ngoại giao đa phương. Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, xin Chủ tịch nước cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện đối ngoại đa phương lớn nhất này?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Đây là thành tích đối ngoại nổi bật của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, góp phần nâng cao vai trò của APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực. 

Thành công đó đánh dấu một mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế và triển khai đối ngoại đa phương, góp phần củng cố xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển và nâng cao uy tín, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 đã đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Sự tham dự đầy đủ của toàn bộ các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và lãnh đạo ba quốc gia khách mời gồm Lào, Campuchia và Myanmar tại Tuần lễ Cấp cao APEC.

Điều đó cho thấy vị trí chiến lược, vai trò to lớn của Việt Nam trong khu vực, sự cam kết của các nền kinh tế thành viên đối với tiến trình hợp tác APEC, cũng như sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với APEC và Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đều đánh giá cao vai trò chủ nhà của ta trong việc dẫn dắt, khởi xướng nhiều ý tưởng, sáng kiến để đưa APEC đi đến đồng thuận trên nhiều vấn đề và hướng tới xây dựng tương lai chung.

Những kết quả đạt được trong Năm APEC 2017 sẽ tạo đà để Việt Nam đảm nhiệm những trọng trách lớn của quốc tế trong những năm tới, trong đó có việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN 2020.

Thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 một lần nữa khẳng định vai trò và sự đóng góp quan trọng của đối ngoại đa phương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Phóng viên: Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, xin Chủ tịch nước đánh giá về những thuận lợi và khó khăn của đất nước?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Quốc hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó tăng trưởng GDP được xác định ở mức 6,5 - 6,7%; tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản: chính trị - xã hội ổn định, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao, niềm tin vào triển vọng phát triển đất nước được củng cố; đất nước còn nhiều tiềm năng phát triển và nhất là chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đúc rút được những bài học kinh nghiệm quý báu của quá trình hơn 30 năm đổi mới đất nước...

Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong đó, lợi thế về lao động đang mất đi nhanh chóng do tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tác động từ tình hình kinh tế thế giới...

Trong bối cảnh trên, chúng ta cần phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để vững bước đi lên.

Phóng viên: Trước thềm năm mới, Chủ tịch nước có điều gì muốn gửi gắm đến đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài?

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Ðất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Tôi tin tưởng, với khí thế mới, sức sống mới, niềm tin mới và quyết tâm mới, đồng bào miền xuôi cũng như miền ngược, ở trong và ngoài nước hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp Năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất của dân tộc, xin chúc đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước!TAG: chủ tịch nước Việt Nam Đảng
 
Tin khác
Ngoại giao vì lợi ích đất nước
Ngoại giao vì lợi ích đất nước
Kinhtedothi - Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đấu tranh vì độc lập dân tộc và phát triển đến nay của đất nước, ngoại giao Việt Nam luôn có vai trò và đóng góp quan trọng.
Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kinhtedothi - Chiều 15/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và tu bổ định kỳ Công trình Lăng, được thực hiện sớm hơn so với mọi năm.
Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019
Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.
Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự
Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Đẩy nhanh các dự án xử lý nước thải làng nghề tại Hoài Đức: Nâng cao tính chủ động của chủ đầu tư
Đẩy nhanh các dự án xử lý nước thải làng nghề tại Hoài Đức: Nâng cao tính chủ động của chủ đầu tư
Kinhtedothi - Sáng 15/8, Tổ đại biểu HĐND TP số 24 đã giám sát về tiến độ triển khai, công tác quản lý, vận hành các dự án xử lý nước thải (XLNT) làng nghề trên địa bàn huyện Hoài Đức.
Đánh giá thực chất - lực đẩy nâng chất lượng đội ngũ cán bộ
Đánh giá thực chất - lực đẩy nâng chất lượng đội ngũ cán bộ
Kinhtedothi - Cùng với những quy định đánh giá cán bộ quản lý, tại Hà Nội, một số mô hình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) cấp cơ sở đã đem lại hiệu quả cao trong thực tế. Đây cũng chính là những căn cứ thực tiễn xây dựng nên quy định mới của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về khung tiêu chí đánh giá hàng tháng thống nhất triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị của TP.
Nghiêm túc thực hiện “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ” ứng phó với bão số 4
Nghiêm túc thực hiện “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ” ứng phó với bão số 4
Kinhtedothi - Chiều 14/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng, chống bão số 4. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, đại diện các sở ngành, địa phương.
Dịch vụ công chứng: Gia tăng vi phạm
Dịch vụ công chứng: Gia tăng vi phạm
Kinhtedothi - Theo Bộ Tư pháp, thời gian qua, việc chuyển đổi phòng công chứng (PCC - Nhà nước) thành văn phòng công chứng (VPCC - tổ chức tư nhân) được các địa phương thực hiện chặt chẽ, thận trọng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi vẫn vướng mắc.
Sáng mãi truyền thống Thanh niên xung phong tình nguyện Tháng 8 Thủ đô
Sáng mãi truyền thống Thanh niên xung phong tình nguyện Tháng 8 Thủ đô
Kinhtedothi - Ngày 14/8, Thành đoàn Hà Nội, Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (TNXP) tình nguyện Tháng 8 Thủ đô.
Đánh giá thực chất - lực đẩy  nâng chất lượng đội ngũ cán bộ
Đánh giá thực chất - lực đẩy nâng chất lượng đội ngũ cán bộ
Kinhtedothi - Đánh giá cán bộ được T.Ư xác định là khâu tiền đề quan trọng, là cơ sở để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đúng cán bộ.
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30
Sáng 13/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.