Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phải thực sự là “cầu nối” giữa doanh nghiệp với Thành phố

Linh Nguyễn. Ảnh: Phạm Hùng 12-08-2020 13:37
Kinhtedothi-“Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và Thành phố, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ, HĐND, UBND TP và các cấp có thẩm quyền liên quan để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực" - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra sáng nay (12/8).

Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay (12/8), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, CNVLĐ toàn Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng, phát triển DN là nhân tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong thời gian qua, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy Đảng bộ và các DN trong Khối phát triển toàn diện trong những năm tới. Với nỗ lực của Đảng bộ, các tổ chức đảng và cộng đồng DN trong Khối đã góp phần đưa kinh tế của Thủ đô tiếp tục đạt mức tăng trường khá, bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm GRDP tăng 7,39%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Mặc dù vậy, đồng chí lưu ý, còn một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua, như Báo cáo Chính trị trình Đại hội và Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã nghiêm túc chỉ ra, đó là: Công tác tư tưởng có lúc có nơi còn thiếu sắc bén, thiếu tính thuyết phục; công tác quy hoạch cán bộ ở một số TCCSĐ gặp khó khăn về nguồn quy hoạch; công tác kiểm tra, giám sát ở một số TCCSĐ chưa được thường xuyên… Vì vậy, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.  

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn của cả nước với số DN và doanh nhân lớn. Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn kéo dài; TP cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Tán thành với các mục tiêu, 12 nhóm chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được Đảng bộ Khối đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí cũng đề nghị: Về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Khối cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ.

"Trong đó, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong DN; nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, với 3 tiêu chí mà Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra; phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo, khơi dậy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm và tận tụy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ trong DN; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, nhất là chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, gắn với giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN... Đặc biệt, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách tại cơ quan Đảng ủy Khối để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là sau khi hợp nhất" - đồng chí nêu rõ.

 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đáng chú ý, về phối hợp lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng DN phát triển nhanh và bền vững, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo các TCCSĐ trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm DN sản xuất kinh doanh có hiệu quả; cải thiện, nâng cao đời sống NLĐ. “Đảng uỷ Khối phải thực sự là cầu nối giữa các DN và TP, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ, HĐND, UBND TP và các cấp có thẩm quyền liên quan để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy DN phát triển sản xuất kinh doanh nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời, cần xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các DN trong Khối tạo ra những bứt phá mới để phát triển kinh tế”- đồng chí lưu ý.

Cùng đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Khối quan tâm chăm lo phát triển DN bền vững. Trong đó, mỗi DN trong Khối cần chủ động, tích cực trong khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của Thủ đô, của từng DN và nâng cao năng lực theo hướng quản trị tiên tiến, hiện đại, có chiến lược kinh doanh linh hoạt, chuyên nghiệp, tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng KHKT vào quản lý và sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm đi đôi với bảo vệ môi trường; từng bước chuyển đổi, phát triển DN số; tích cực xây dựng văn hóa DN... Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay, các DN cần thực hiện tốt mục tiêu “kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho NLĐ; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại sản xuất, tìm kiếm các sản phẩm mới; chăm lo đào tạo nhân sự, phát huy sự sáng tạo thích ứng kịp thời với những khó khăn, thể hiện trách nhiệm với NLĐ, cộng đồng, Thủ đô, đất nước.

 Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý Đảng bộ Khối quan tâm củng cố, xây dựng, tạo điều kiện về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể trong DN; đẩy mạnh phát triển tổ chức đoàn thể trong các các DN, nhất là ở những nơi chưa có tổ chức đoàn thể; quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện cán bộ đoàn, hội phát triển. Đồng thời, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, CNVLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong DN, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ; không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện đông người; chú trọng giải quyết việc làm ổn định cho NLĐ và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVLĐ trong các DN, góp phần cùng TP đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động xã hội, trước mắt chung tay cùng TP ủng hộ các trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ cho phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

“Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Đảng bộ Khối cùng 109 TCCSĐ trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội sẽ tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

 

 

TAG: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội Phó bí thư thường trực thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng
 
Tin khác
 Ông Đỗ Mạnh Hưng làm Chủ tịch UBND huyện Ba Vì
Ông Đỗ Mạnh Hưng làm Chủ tịch UBND huyện Ba Vì
Kinhtedothi - Ông Đỗ Mạnh Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[Infographics] Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
[Infographics] Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định gồm 15 đồng chí; ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
[Infographics] Thông tin về tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan
[Infographics] Thông tin về tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan
Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Phạm Viết Thanh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu
Ông Phạm Viết Thanh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu
Ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas
Kinhtedothi - Ngày 25/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas để trao đổi về quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Chủ động nắm chắc tình hình để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố
Chủ động nắm chắc tình hình để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố
Kinhtedothi - Chiều 25/9, Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2020.
Giám đốc Sở GTVT giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi
Giám đốc Sở GTVT giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Ngày 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố quyết định điều động, phân công ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở GTVT, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phối hợp nâng cao hiệu quả thu kinh phí công đoàn
Phối hợp nâng cao hiệu quả thu kinh phí công đoàn
Kinhtedothi - Ngày 25/9, LĐLĐ TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015- 2020, ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020- 2025.
Bà Bạch Liên Hương được phân công làm Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội
Bà Bạch Liên Hương được phân công làm Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội
kinhtedothi - Sáng 25/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì Hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Mỹ Đức.
Ngày 29/9, Hà Nội sẽ tổ chức trao thưởng hai giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa
Ngày 29/9, Hà Nội sẽ tổ chức trao thưởng hai giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa
Kinhtedothi - Vào 14 giờ ngày 29/9 tới, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội sẽ diễn ra Lễ trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa & xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020.
Bình Phước tặng 498 “Nhà đại đoàn kết” cho các gia đình khó khăn
Bình Phước tặng 498 “Nhà đại đoàn kết” cho các gia đình khó khăn
Kinhtedothi - Sáng 25/9, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo nhằm thông tin về Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) của tỉnh.